IBN
Închide

72Publicaţii

219Descărcări

29269Vizualizări

Sosna Alexandru
Cuvinte-cheie (311): torture (6), Молдова (6), Moldova (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 48. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Îmbunătățirea sistemului protecției civile în situații excepționale
Sosna Alexandru, Calistru Veaceslav-Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизмы защиты нарушенных прав и свобод, гарантированных конвенцией о запрещении пыток
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых достоинствах и недостатках модернизированного гражданского кодекса Республики Молдовы
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование возможностей защиты права на свободный доступ к правосудию
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование механизма обращения за защитой нарушенных прав и свобод
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Действующее законодательство, регулирующее охрану труда
Сосна Александр1, Мороз Ремус2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Прокуратура Хынчештского района
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение менталитета как необходимая предпосылка противодействия пыткам
Рапопорт Анатолий12, Боршевский Андрей3, Сосна Александр4
1 Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute,
2 Университет Пердью ,
3 Институт демократии,
4 Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрещении пыток. Механизмы обращения за защитой нарушенных прав и свобод, гарантированных конвенцией
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новый административный кодекс нуждается в совершенствовании
Сосна Александр1, Мороз Ремус2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Прокуратура Хынчештского района
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О необходимости изменения отдельных норм исполнительного кодекса Республики Молдова
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение природы, роли и места решений европейского суда по правам человека в системе источников права Республики Молдова
Сосна Александр1, Сосна Борис2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Европейский Университет Молдовы
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности защиты права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Порядок увольнения в связи с сокращением численности штата работников, а также ликвидацией препдприятия
Сосна Александр1, Константинов Олег2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прекращение индивидуального трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовый контроль как средство обеспечения исполнения налоговых обязательств
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 11

Drepturile contribuabililor și protecția lor juridică
Сосна Александр12
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția drepturilor persoanelor aplicate la responsabilitatea pentru încălcarea legislației financiare
Сосна Александр12
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гражданско-правовая ответственность государства за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гражданско-правовая ответственность государства за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Децентрализация имущества и полномочии – конституционный принцип публичного управление
Сосна Александр1, Михалаш Виктория2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Европейский Университет Молдовы
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 72