IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Zoologie
EU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice06
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice9/11851/218
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 540
271 publicatii cu CZU (50.2%)
228 publicatii cu DOI (42.2%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (47 ORCID,
19 Google Scholar ID,
36 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(38)
H-index autori
Proiecte Tabelul(17)
Lista publicaţiilor - 540. Descărcări - 9586. Vizualizări - 356807.
Articole în reviste din RM - 106. Publicaţii la conferinţe din RM - 304. Publicaţii peste hotare - 130.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 10

ADN-ul de mediu – instrument de monitorizare a diversității vertebratelor terestre
Sîtnic Victor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 98-101.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics of the content and forms of migration of Cu and Zn in the Prut river
Ciorba Petru
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 114-115.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea particularităților fenologice ale amfibienilor ecaudați (fam. Ranidae, Bufonidae) în contextul schimbării factorilor de mediu în Republica Moldova
Cozari Tudor , Gherasim Elena
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 59-66.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrochemical state of some fish ponds from the Republic of Moldova and Romania
Bagrin Nina , Zubcov Natalia , Bileţchi Lucia , Ciorba Petru , Miron Liviu Dan
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 107-108.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hypersalinity drives convergent bone mass increases in Miocene marine mammals from the Paratethys
Dewaele Leonard , Goldin Pavel , Marx Felix Georg , Lambert Olivier , Laurin Michel , Obada Theodor F. , de Buffrenil Vivian
Current Biology
Nr. 1(32) / 2022 / ISSN 0960-9822 / ISSNe 1879-0445
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța structurii și stabilității ecosistemelor în contextul relațiilor biocenotice și a menținerii diversității comunităților de mamifere
Sîtnic Veaceslav , Savin Anatolie , Munteanu Andrei , Caraman Natalia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 94-97.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mammal fauna of Chisinau airport, Republic of Moldova
Nistreanu Victoria , Larion Alina
One Health and Risk Management
Nr. 3(1) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezența neobișnuită a unor specii de păsări în perioada de iarnă în bălțile Prutului Inferior
Paladi Viorica
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 89-93.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Screening of biological properties of MoV 2O2S2- and MoV 2O4-based coordination complexes: Investigation of antibacterial, antifungal, antioxidative and antitumoral activities versus growing of Spirulina platensis biomass
Fuior Arcadie , Hijazi Akram , Garbuz Olga , Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Cebotari Diana , Haouas Mohamed , Toderash Ion , Gulea Aurelian , Floquet Sebastian
Journal of Inorganic Biochemistry
Nr. 226 / 2022 / ISSN 0162-0134 / ISSNe 1873-3344
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecosistemelor acvatice amenințări și oportunități
Zubcov Elena , Ungureanu Laurenţia , Bagrin Nina , Zubcov Natalia , Bileţchi Lucia , Andreev Nadejda , Ciornea Victor , Ciorba Petru , Ivanova Anastasia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 20-23.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 143

Înflorirea castanului ornamental comun (Aesculum hippocastanum l.) la sfârșitul perioadei de vegetație – fenomen provocat de invazia speciei Cameraria ohridella
Ţugulea (Hacina) Cristina
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. Lexon-Prim. 51-51.
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A pitfall trapping survey of beetles in steppe ecosystems of the Republic of Moldova
Molotievskiy Munteanu Natalia , Moldovan Anna , Toderash Ion
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. Institutul de Zoologie. 256-263.
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A reappraisal of the “East carpathian temperate climate refugium” during the last glacial maximum
Croitor Roman
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. Institutul de Zoologie. 316-321.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A revision of Gervais’ archaeozoological collection from the Middle and LatePaleolithic site of Tournal Cave, France
Croitor Roman
Revista Arheologică
Nr. 2(18) / 2021 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A straightforward synthesis of natural oxygenated ent-kaurenoic acid derivatives
Morărescu (Chetraru) Olga , Grinco Marina , Kulciţki Veaceslav , Barba Alic , Garbuz Olga , Gudumac Valentin , Gulea Aurelian , Ungur Nicon
Synthetic Communications
Nr. 1(51) / 2021 / ISSN 0039-7911 / ISSNe 1532-2432
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About chemical composition of the nematode Ditylenchus Dipsaci
Melnic Maria , Gliga Olesea
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. Institutul de Zoologie. 246-251.
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of vermifiltration for sustainable management of septage
Andreev Nadejda , Mawioo Peter Matuku , Zubcov Elena , Bagrin Nina , Ivanova Anastasia , Ene Antoaneta
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. Institutul de Zoologie. 137-141.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind speciile noi și accidentale de păsări identificate în sectorul lacului Beleu și Manta
Paladi Viorica
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 108-115.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing the impact of hydropower constructions on functioning of Dniester and Prut rivers ecosystems within the Hydroeconex project
Andreev Nadejda , Zubcov Elena , Ene Antoaneta , Trombitsky Ilya , Kovalyshyna Svetlana , Matygin Alexandr S.
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. Institutul de Zoologie. 18-22.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bacterii simbiotrof-fixatoare de azot cu diverse însușiri
Todiraş Vasile , Melnic Maria , Prisacari Svetlana , Lungu Angela , Rusu Ştefan , Erhan Dumitru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 540