IBN
Închide
Cebotari Diana
Cuvinte-cheie (25): compuși polimetalici (1), caracterizarea RMN (1), bis-tiosemicarbazone (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazone ale 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehidei
Gulea Aurelian, Ţapcov Victor, Cebotari Diana, Garbuz Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterisations of six new bis-thiosemicarbazone ligands
Cebotari Diana12, Haouas Mohamed2, Floquet Sebastian2, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 Institut Lavoisier of Versailles, University of Versailles
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of complexes based on fragments [Mo2O2S2]2+ for applications in biology
Cebotari Diana12
1 State University of Moldova,
2 Universitatea Paris-Saclay
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of new transition metal coordination compounds for applications in biology
Rusnac Roman, Cebotari Diana, Fuior Arcadie, Autor Nou, Balan Greta, Garbuz Olga, Humelnicu Ionel, Floquet Sebastian, Gulea Aurelian
State University of Moldova
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Synthesis, structure and antioxidant properties of bis-ligand complex of nickel with 2-hydrochi-3-methoxibenzaldehyde 4-(2,4-dimethylphenyl) thiosemicrbazone
Gulea Aurelian1, Cebotari Diana1, Petrenko Peter A.2, Chumakov Yurii2, Garbuz Olga1, Tsapkov Victor I.1, Gudumac Valentin3
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[MO2O2S2]2+ and [MO2O4]2+ -based coordination chemistry: from synthesis to biological applications
Fuior Arcadie12, Floquet Sebastian1, Cebotari Diana12, Toderash Ion3, Cebotari Valentina3, Gulea Aurelian4
1 Institut Lavoisier de Versailles,
2 Conservatorul de Stat din Moldova,
3 Institute of Zoology,
4 State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 30 October, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Sinteza, structura si proprietațile compusilor coordinativi ai metalelor 3d cu 4 (dimetilfenil)tiosemicarbazone ale 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehidei
Cebotari Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeştiȘtiințe ale naturii și exacte
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-990-2..
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Compușii coordinativi ai metalelor 3d cu 4-(dimetilfenil)tiosemicarbazone ale 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehidei
Cebotari Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeştiŞtiinţe ale naturii și exacte
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8