IBN
Închide
Ţiţei Victor Gheorghe
Cuvinte-cheie (87): Productivity (8), biochemical composition (7), nutritional value (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 30.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 7

Calitatea biomasei a unor soiuri de păiuș înalt Festuca Arundinacea în condițiile Republicii Moldova
Ţiţei Victor1, Mazăre Veaceslav2, Mazăre Romina2, Maruşca Theodor3, Zevedei Paul Marian3, Zevedei Daniela3, Blaj Adrian Vasile3, Guţu Ana1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara,
3 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea biomasei de timoftică, Phleum pratense furaj și substrat pentru obținerea biometanului
Ţiţei Victor1, Maruşca Theodor2, Zevedei Daniela2, Blaj Adrian Vasile1, Mazăre Romina3, Zevedei Paul Marian2, Guţu Ana1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calității biomasei de Phacelia Tanacetifolia, Brassica Napus și Isatis Tinctoria ca îngrăşământ verde
Ţiţei Victor1, Mazăre Veaceslav2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 6 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea proprietăților fizico-mecanice a fitomasei biobrichetelor din unele plante din familia Poaceae
Ţiţei Victor
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biometric study of the species Onobrychis viciifolia scop. under the conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia, Ţiţei Victor, Guţu Ana, Teleuţă Alexandru
“Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The potential growth and the biomass quality of some herbaceous species for the production of renewable energy in Moldova
Ţiţei Victor
“Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Revista Botanică
Nr. 1(18) / 2019 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea nutritivă a furajelor obținute din planta netradițională – sorgul peren (Sorghum Almum)
Coşman Sergiu, Ţiţei Victor, Bahcivanji Mihail, Coşman Valentina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Economic value of the leguminous plant species Anthyllis macrocephala, Astragalus cicer, Coronilla varia and Glycyrrhiza glabra in Moldova
Guţu Ana, Ţiţei Victor, Teleuţă Alexandru
“Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forage quality of bird’sfoot trefoil, Lotus corniculatus, in the first year of vegetation
Ţiţei Victor1, Andreoiu Andreea Cristina2, Blaj Adrian Vasile2, Maruşca Theodor2
1 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa schemei de plantare şi a fazei de vegetaţie asupra componenţei chimice a plantelor de silfia
Bahcivanji Mihail1, Coşman Sergiu1, Ţiţei Victor2, Coşman Valentina1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miscanthus Giganteus (soiul titan), particularităţile biologice şi protecţia intelectuală a speciei în Republica Moldova
Ţiţei Victor1, Lupan Aurelia2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia soiurilor în Republica Moldova. Studiu de caz Miscanthus giganteus
Ţiţei Victor1, Lupan Aurelia2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 19 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some agrobiological peculiarities and fodder value of Galega orientalis, variety speranta
Ţiţei Victor1, Stavarache Mihai2
1 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
2 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Calitatea biomasei de facelie și posibilități de utilizare
Ţiţei Victor1, Mazăre Veaceslav2, Teleuţă Alexandru1
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul aplicării nămolului deshidratat în geotuburi asupra productivității și calității biomasei energetice a speciei Polygonum Sachalinense în Republica Moldova
Ţiţei Victor
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miscanthus giganteus cell wall composition and theoretical bioethanol potential in the conditions of Moldova
Ţiţei Victor1, Andreoiu Andreea Cristina2, Maruşca Theodor2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile agrbiologice și calitatea biomasei plantelor de hrișcă de sahalin (Polygonum Sachalinense) și silfie (Silphium Perfoliatum) în Moldova
Ţiţei Victor1, Stavarache Mihai2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review. BIOMASS. Alternative Energy Source (BIOMASA. Sursă alternativă de energie  Authors: ROMAN Gh. V. (coord.), ION V., EPURE L. I., BĂŞĂ A. Gh. Bucharest: Editura Universitară, 2016. 432p. ISBN: 978-606-28-0506-7  DOI: 10.5682/978-606-28-0506-7
Ţiţei Victor
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista Botanică
Nr. 2(15) / 2017 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

International cooperation, dissemination of results, scientific expertise and consultancy
Teleuţă Alexandru, Ţiţei Victor, Roşca Ion
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Botanică
Nr. 2(13) / 2016 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilization, acclimatization and use of fodder and energy crops
Teleuţă Alexandru, Ţiţei Victor
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Botanică
Nr. 1(12) / 2016 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44