IBN
Închide

104Publicaţii

554Descărcări

25611Vizualizări

Ţiţei Victor
Cuvinte-cheie (257): biochemical composition (22), Productivity (12), green mass (11)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 65. Publicaţii peste hotare - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 11

Biological characteristics of some potential honey plant species from in the collections of the national botanical garden (institute)
Cîrlig Natalia, Ţiţei Victor, Guţu Ana, Lupan Aurelia
“Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea biomasei la unele culturi anuale cerealiere și posibilități de valorificare
Cozari Sergiu, Ţiţei Victor, Autor Nou, Mocanu Natalia, Teleuţă Alexandru, Tentiuc Cristina, Doroftei Veaceslav, Ababii Alexei, Guţu Ana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea furajului la unele ierburi perene cultivate în condițiile Republicii Moldova
Ţiţei Victor
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziția chimică și valoarea nutritivă a plantei furajere noi – sparceta de nisip (Onobrychis Arenaria)
Coşman Sergiu1, Ţiţei Victor2, Coşman Valentina1, Bahcivanji Mihail1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calităţii biomasei de Lolium perenne L. Ca furaj și substrat pentru obținerea biometanului
Ţiţei Victor1, Blaj Adrian Vasile2, Andreoiu Andreea Cristina2, Maruşca Teodor2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calităţii biomasei din plantațiile semincere de ierburi perene și posibilități de valorificare
Doroftei Veaceslav1, Ţiţei Victor1, Ababii Alexei1, Blaj Vasile2, Cozari Sergiu1, Andreoiu Andreea Cristina2, Maruşca Teodor2, Coşman Valentina1, Guţu Ana1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phacelia tanacetifolia and Onobrychis arenaria - attractive plants for pollinating insects
Cîrlig Natalia1, Ţiţei Victor1, Iurcu-Străistaru Elena2, Teleuţă Alexandru1, Guţu Ana1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de mașini al itenerarului tehnologic pentru cultivarea, recoltarea și prelucrarea post-recoltare a unor plante furajere
Gadibadi Mihail12, Ababii Alexei21, Ţiţei Victor1, Cozari Sergiu1, Cerempei Valerian12, Doroftei Veaceslav1, Lîsîi Radu2, Mazăre Veaceslav3
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul proprietăților fizice și tehnologice ale semințelor la unele culturi furajere noi
Cerempei Valerian12, Ţiţei Victor1, Gadibadi Mihail1, Gudima Andrei2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea nutritivă a unor soiuri de ghizdei corniculat Lotus corniculatus l. în condițiile Republicii Moldova
Ţiţei Victor1, Blaj Vasile2, Andreoiu Andreea Cristina2, Maruşca Teodor2, Autor Nou, Cozari Sergiu1, Stavarache Mihai3
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov,
3 Necunoscută, România
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сercetări privind diversitatea plantelor, valoarea pastorală, cantitatea și calitatea furajului obținut pe pajiștea „Hîrtoape–Lagăr” din parcul național Orhei
Miron Aliona, Ţiţei Victor, Teleuţă Alexandru, Autor Nou
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 24

Calitatea masei proaspete și a fânului de golomăț, Dactylus Glomerata în conțiile Republicii Moldova
Ţiţei Victor1, Maruşca Teodor2, Blaj Vasile2, Cozari Sergiu1, Guţu Ana1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea masei verzi și a silozului la specia Phalaris arundinacea L. în condițiile Moldovei
Ţiţei Victor1, Andreoiu Andreea Cristina2, Blaj Adrian Vasile2, Marușca Theodor2, Coşman Sergiu1, Cozari Sergiu1
1 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea proprietăților fizice ale plantelor de anghinare, (Cynara cardunculus L.) și calității furajului produs în Republica Moldova
Gadibadi Mihail12, Ţiţei Victor1, Cerempei Valerian21, Covalciuc Dragoș1, Coşman Sergiu13, Coşman Valentina31, Gudima Andrei2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componența chimică și valoarea nutritivă a furajelor obținute din planta furajeră netradițională - ghizdei (Lotus Corniculatus L.)
Coşman Sergiu, Ţiţei Victor, Coşman Valentina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul productivității și calității unor pajiști din Parcul Național Orhei
Miron Aliona, Ţiţei Victor, Teleuţă Alexandru, Pavliuc Alina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inițierea fondării colecției de plante melifere în cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Cîrlig Natalia, Lupan Aurelia, Ţiţei Victor, Guţu Ana, Iurcu-Străistaru Elena
“Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilizarea și valorificarea resurselor genetice vegetale cu potențial furajer, melifer și de biomasă energetică: realizări si perspective
Ţiţei Victor
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontogenetic features of the species Reynoutria Sachalinensis (F.Schmidt) Nakai under the climatic conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1, Ţiţei Victor1, Iurcu-Străistaru Elena2, Teleuţă Alexandru1, Guţu Ana1
1 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
2 Institute of Zoology
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile agrobiologice și posibilități de valorificare a napului porcesc, Helianthus tuberosus L
Ţiţei Victor, Tentiuc Cristina, Mocanu Natalia
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 104