IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice1/1
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 20
14 publicatii cu CZU (70%)
4 publicatii cu DOI (20%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 3 ORCID (18.8%),
,
H-index autori
Proiecte Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 20. Descărcări - 398. Vizualizări - 11279.
Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 4

Abordarea interdisciplinară la istorie și geografie în învățământul gimnazial
Puţuntică Anatolie , Gheorghelaș-Rabei Violeta
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 48-52.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinația componentelor de bază ale calculatoarelor personale
Bespalco Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 102-107.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacităţilor cognitive la elevi prin implicarea lor în activităţi de cercetare ştiinţifică
Nedbaliuc Boris , Grigorcea Sofia , Ciobanu Eugeniu , Nedbaliuc Rodica
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 210-216.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea elevilor pentru practicarea exercițiului fizic în cadrul parteneriatului școală – familie
Leşco Victoria , Goncearuc Svetlana , Cijic Ștefan
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Editura USEFS. 177-183.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Interdependența predare-învățare-evaluare în viziune curriculară
Lașcu Cristina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. "Print-Caro" SRL. 333-341.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-143. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea comunitatilor algale ale lacului Rîscani (or. Chisinau) prin prisma relatiilor interspecifice
Nedbaliuc Boris , Ciobanu Eugeniu , Chiriac Eugenia , Grigorcea Sofia , Aluchi Nicolae , Brînză Lilia , Nedbaliuc Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Educația prin artă – probleme actuale și de perspectivă în formarea competențelor interpretative ale elevului pianist
Cotoviţcaia Daniela , Goncearuc Mariana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inserarea diagramelor. Imprimarea documentelor de calcul tabelar
Bespalco Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 160-166.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependence teaching-learning-assessment in curricular vision
Lașcu Cristina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11, R. 2020. Chişinău. Tipografia "Print Caro". 77-78.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie
Nedbaliuc Boris , Grigorcea Sofia , Chiriac Eugenia , Doncilă Ana , Nedbaliuc Rodica , Ţîganaș Ana
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La démarche textuelle réflexive dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE
Adam Irina
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 50-54.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodica predării limbajului C/C++ în sistemul preuniversitar
Bespalco Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 154-159.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul algelor în evaluarea ecosistemelor acvatice şi utilizarea unor specii în Biotehnologie
Băieşu Anastasia , Postovanu Alexandru , Craevschi Alexandru , Nedbaliuc Rodica
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 259-261.
Disponibil online 18 July, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor didactice în formarea competenţelor la elevi în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica , Grecu Elena , Statii Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 145-149.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Forme de instruire cu caracter inter- şi transdisciplinar
Nedbaliuc Rodica , Cheibaş Rodica , Gutu Ecaterina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 173-176.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea pentru practicarea sportului a elevilor cu profil de arte din treapta gimnazială
Gornostal Veronica , Goncearuc Svetlana , Cijic Ștefan
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 22. 2019. Chişinău. USEFS. 3-8.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea psihică a elevilor implicați în activități sportive competiționale
Goncearuc Svetlana , Samoteeva Raisa , Cijic Ștefan
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 5. 2019. Chişinău. Tipografia "Valinex" SRL. 21-27.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Instruirea centrată pe elev în procesul educativ-instructiv în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica , Eremei-Berezovschi Ana , Creţu Mariana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 66-71.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul lucrărilor practice şi de laborator în eficientizarea procesului educativ-instructiv la biologie
Creţu Mariana , Nedbaliuc Rodica , Ţurcan Larisa
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 21-26.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul manualului școlar în formarea performanțelor la elevi în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica , Știrbu Indira , Grigorcea Sofia
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. Tipografia UST. 256-259.
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20