The characterization of algal communities of the lake Riscani (Chisinau) through the prism of interspecific relationships
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
268 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-30 19:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.26 (54)
Botanică sistematică (748)
SM ISO690:2012
NEDBALIUC, Boris, CIOBANU, Eugeniu, CHIRIAC, Eugenia, GRIGORCEA, Sofia, ALUCHI, Nicolae, BRÎNZĂ, Lilia, NEDBALIUC, Rodica. Caracterizarea comunitatilor algale ale lacului Rîscani (or. Chisinau) prin prisma relatiilor interspecifice. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2021, nr. 1(11), pp. 38-47. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v11i1.38-47
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

The characterization of algal communities of the lake Riscani (Chisinau) through the prism of interspecific relationships

Caracterizarea comunitatilor algale ale lacului Rîscani (or. Chisinau) prin prisma relatiilor interspecifice

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v11i1.38-47
CZU: 582.26

Pag. 38-47

Nedbaliuc Boris1, Ciobanu Eugeniu1, Chiriac Eugenia1, Grigorcea Sofia1, Aluchi Nicolae1, Brînză Lilia1, Nedbaliuc Rodica2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
 
Proiect:
20.80009.5007.28 Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultura, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor "S" și "D" cu leganzi polidentați
 
Disponibil în IBN: 5 octombrie 2021


Rezumat

Within algal communities, act a number of both biotic and abiotic factors. The individuals of a population, through the elaboration of various biological substances, act beneficially or harmfully towords the individuals of other populations of algae. In these algal communities there can be observed a coexistence of different species of algae from the same or different phyla together with bacteria, fungi, higher plants and invertebrates. Such relationships can be both beneficial and harmful for the organisms community. Under certain conditions some species of the genera Anabaena, Aphanizomenon, Oscillatoria, Microcystis, Euglena, Chlamydomonas can cause the phenomenon of water "blooming".

În cadrul comunitatilor algale actioneaza un sir de factori atât biotici, cât si abiotici. Indivizii unei populatii, prin elaborare de diverse substante biologice, actioneaza benefic sau daunator fata de indivizii altor populatii de alge. În aceste comunitati se atesta o convietuire a diferitor specii de alge din acelasi sau diverse filumuri împreuna cu bacterii, ciuperci, plante superioare si animale nevertebrate. Asemenea relatii pot fi atât benefice cât si daunatoare pentru organismele din cadrul comunitatii. În anumite conditii unele speciile din genurile Anabaena, Aphanizomenon, Oscillatoria, Microcystis, Euglena, Chlamydomonas pot provoca fenomenul „înflorirea” apei.

Cuvinte-cheie
algae community, plankton, periphyton, relationships, biotic and abiotic factors, water "blooming",

comunitate de alge, plancton, perifiton, relaţii, factori biotici şi abiotici, „înflorirea” apei