IBN
Închide
Ciobanu Eugeniu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

Influenţa unui compus coordinativ al Zn(II) asupra productivităţii cianobacteriei Spirulina platensis
Nedbaliuc Boris1 , Ciobanu Eugeniu1 , Grigorcea Sofia1 , Danilescu Olga2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Chimie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Dezvoltarea capacităţilor cognitive la elevi prin implicarea lor în activităţi de cercetare ştiinţifică
Nedbaliuc Boris1 , Grigorcea Sofia1 , Ciobanu Eugeniu1 , Nedbaliuc Rodica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul biostimulator al unor mciroorganisme (alge şi fungi) asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de porumb şi tomate
Nedbaliuc Boris , Brînză Lilia , Ciobanu Eugeniu , Grigorcea Sofia , Chiriac Eugenia , Aluchi Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalised medicine in the bioethical context of contemporary society
Ciobanu Eugeniu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul formării algoflorei edafice pe terenurile cultivate în diferite condiții de mediu
Ciobanu Eugeniu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure of edaphic algoflora on agricultural land cultivated with vineyards and orchards in the southern districts of the Republic of Moldova
Ciobanu Eugeniu
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Caracterizarea comunitatilor algale ale lacului Rîscani (or. Chisinau) prin prisma relatiilor interspecifice
Nedbaliuc Boris1 , Ciobanu Eugeniu1 , Chiriac Eugenia1 , Grigorcea Sofia1 , Aluchi Nicolae1 , Brînză Lilia1 , Nedbaliuc Rodica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таксономическая структура сообществ водорослей бурых лесных почв
Семенюк Евгений12 , Шалару Виктор2 , Унгуряну Лауренция1 , Туманова Дарья1 , Доброжан Сергей 2 , Ciobanu Eugeniu2
1 Институт Зоологии,
2 Молдавский Государственный Университет
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Cyanophite microalgal strain nostoc punctiforme (kützing) - source of protein
Şalaru Victor , Dobrojan Sergiu , Mihai Costica , Semeniuc Eugen , Ciobanu Eugeniu
Moldova State University
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţii interspecifice în cadrul algocenozelor perifitonice ale lacului Rîşcani (or. Chişinău)
Nedbaliuc Boris , Ciobanu Eugeniu , Grigorcea Sofia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биоэкологические группы водорослей среднего Днестра
Шалару Виктор , Семенюк Евгений , Доброжан Сергей , Ciobanu Eugeniu
Молдавский Государственный Университет
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Locul și rolul algelor cianofite fixatoare de azot în sechestrarea carbonului organic în sol
Jigău Gheorghe , Tofan Elena , Şalaru Victor , Dobrojan Sergiu , Plăcintă Nina , Jigău Cristian , Ciobanu Eugeniu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Influence of mixers parameters on dough kneading process
Bernic Mircea , Bantea-Zagareanu Valentina , Constantin Marusic , Ciobanu Eugeniu , Bălan Iurie
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 28 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internal heat source pulsed supply for oil crops drying
Bernic Mircea1 , Lupaşco Andrei1 , Shapovalenco Oleg2 , Buleandra Alexei2 , Ciobanu Eugeniu1
1 Technical University of Moldova,
2 National University of Food Technologies, Kyiv
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 28 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The calculation of the temperature distribution in product for thermal processing using the traveling waves of microwave field
Ivanov Leonid , Bernic Mircea , Ciobanu Eugeniu
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 28 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of the premix dosing in the fortification process of wheat flour
Bălan Iurie1 , Bernic Mircea1 , Shapovalenco Oleg2 , Ciobanu Eugeniu1 , Guţu Marin1
1 Technical University of Moldova,
2 National University of Food Technologies, Kyiv
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 28 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16