Dezvoltarea capacităţilor cognitive la elevi prin implicarea lor în activităţi de cercetare ştiinţifică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
181 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-05 14:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.8`)1:371.388 (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1050)
Educație (12583)
SM ISO690:2012
NEDBALIUC, Boris, GRIGORCEA, Sofia, CIOBANU, Eugeniu, NEDBALIUC, Rodica. Dezvoltarea capacităţilor cognitive la elevi prin implicarea lor în activităţi de cercetare ştiinţifică. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă: . Biologie, Ed. 9, 19-20 martie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 9, Vol.1, pp. 210-216. ISBN 978-9975-76-390-5 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1, 2022
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
9, Chişinău, Moldova, 19-20 martie 2022

Dezvoltarea capacităţilor cognitive la elevi prin implicarea lor în activităţi de cercetare ştiinţifică

The development of cognitive skills in students through their involvement in scientific research activities

CZU: 001.8`)1:371.388

Pag. 210-216

Nedbaliuc Boris1, Grigorcea Sofia1, Ciobanu Eugeniu1, Nedbaliuc Rodica2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
 
Proiect:
20.80009.5007.28 Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultura, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor "S" și "D" cu leganzi polidentați
 
Disponibil în IBN: 24 martie 2022


Rezumat

Implicarea elevilor în activităţi de cercetare ştiinţifică reprezintă o cale eficientă pentru motivarea acestora în studii profunde ale unor fenomene, descoperirea unor particularităţi noi, formularea concluziilor fundamentale despre lumea înconjurătoare. Învăţământul contemporan trebuie să antreneze capacităţile inventive ale elevului, deoarece doar dezvoltarea societăţii prin cunoştinţe poate asigura o evoluţie socio-economică durabilă.

Involving students in scientific research activities is an effective way to motivate them in in-depth studies of phenomena, discovering new features, formulating fundamental conclusions about the world around them. Contemporary education must train the inventive abilities of the student, because only the development of the society through knowledge can ensure a sustainable socio-economic evolution.

Cuvinte-cheie
activități de cercetare, lucrări practice, experiment, stimulare, Cultivare.,

Research activities, practical works, experiment, stimulation, cultivation