Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
572 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-11 13:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.263:601(478) (1)
Botanică sistematică (748)
Biotehnologie (44)
SM ISO690:2012
NEDBALIUC, Boris, GRIGORCEA, Sofia, CHIRIAC, Eugenia, DONCILĂ, Ana, NEDBALIUC, Rodica, ŢÎGANAȘ, Ana. Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2020, nr. 1(9), pp. 70-77. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.70-77
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie

The inventory of chlorophyta from the lake „La Izvor” and the use of some species in biotechnology

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v9i1.70-77
CZU: 582.263:601(478)

Pag. 70-77

Nedbaliuc Boris1, Grigorcea Sofia1, Chiriac Eugenia1, Doncilă Ana1, Nedbaliuc Rodica2, Ţîganaș Ana1
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2020


Rezumat

Algele servesc în calitate de indicatori biologici, devenind componente obligatorii în aprecierea stării ecosistemelor acvatice, inclusiv evaluarea saprobității și troficității acestora. În rezultatul proceselor metabolice ele elimină în mediul înconjurător o serie de substanțe, care pot influența creșterea și dezvoltarea plantelor. În condiții de laborator au fost supuse cultivării unele specii de alge colectate din lacul „La Izvor”. Extractul algal obținut din speciile Scenedesmus spinosus și Zygnema sp. conține o cantitate mai mare de substanțe biologic active, care au provocat stimularea creșterii plantulelor de grâu, în special la etape ontogenetice avansate de dezvoltare.

Algae serve as biological indicators, becoming mandatory components in assessing the state of an aquatic ecosystems, including assessing their saprobity and trophicity. As a result of the metabolic processes, they eliminate in the environment a series of substances, which can influence the growth and development of plants. Under laboratory conditions, some species of algae collected from the Lake „La Izvor” were subjected to cultivation. The algal extract obtained from the species Scenedesmus spinosus and Zygnema sp. contains a greater quantity of biologically active substances, which have stimulated the growth of wheat plantlets, especially at advanced ontogenetic stages of development.

Cuvinte-cheie
perifiton, fitoplancton, cultivare productivitate, stimulare, inhibare,

periphyton, phytoplankton, cultivation, Productivity, stimulation, inhibition