IBN
Închide
Străjescu Natalia
Cuvinte-cheie (46): istorie (2), personaj (2), detail (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Motivul casei părintești în romanul „Păunița sau pasărea din noi” de Victor Dumbrăveanu
Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de predare a nuvelelor lui Ion Druţă
Angheliuc Doina1, Străjescu Natalia2
1 Instituția Publică Gimnaziul Cucuruzeni Filiala „Zorile”, s. Zorile, r. Orhei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de predare a romanului sentimental. Elena de Dimitrie Bolintineanu vs Adela de Garabet Ibrăilenu. Tangenţe şi diferenţe
Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de predare în cadrul atelierului de lectură a prozei scurte basarabene. Robul de ieri de Nicolae Rusu
Prodan Tatiana1, Străjescu Natalia2
1 IP Gimnaziul ,,Ion Ungureanu”, s. Opaci, r. Căuşeni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Formarea competenţelor în receptarea romanului istoric şi politic în liceu
Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiuni metodice în predarea poemului Noapte de decemvrie de Al. Macedonski
Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istorie şi intimitate în romanul Cântecul Mării de Oleg Serebrian
Catrinescu Violeta, Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personajul comic în O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale
Roşca Cristina, Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolul casei în dramaturgia lui Ion Druță
Angheliuc Doina1, Străjescu Natalia2
1 Instituția Publică Gimnaziul Cucuruzeni Filiala „Zorile”, s. Zorile, r. Orhei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolul porumbeilor în romanul Toamna porumbeilor albi de Dumitru Matcovschi
Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice utilizate în predarea dramei Păsările tinereţii noastre de Ion Druţă
Angheliuc Doina1, Străjescu Natalia2
1 Instituția Publică Gimnaziul Cucuruzeni Filiala „Zorile”, s. Zorile, r. Orhei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Arta detaliului în romanul Cumplite Vremi de Vladimir Beşleagă
Lozovanu Cristina, Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni ale universalităţii şi categorii estetice la lecțiile de literatura română (treapta gimnazială)
Serdeşniuc Cristian1, Străjescu Natalia2
1 Liceul Teoretic „Costache Negruzzi“, Tîrnova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eticul în creația lui Ioan Slavici
Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura postmodernistă – o literatură controversată
Galațanu Daniela, Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Război vs dragoste în Și a fost noapte... de Aureliu Busuioc
Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul interogaţiei retorice în poezie
Buza Ana, Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17