IBN
Închide
Serdeşniuc Cristian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Consideraţii generale despre poezia postbelică basarabeană. Generaţia de poeţi „Copiii anilor treizeci”
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grigore Vieru – poetul exponențial al generației 60’
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-67-6.
Disponibil online 16 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rememorarea copilăriei în poezia lui Grigore Vieru
Serdeşniuc Cristian12
1 Liceul Teoretic „Costache Negruzzi“, Tîrnova,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dimensiuni ale universalităţii şi categorii estetice la lecțiile de literatura română (treapta gimnazială)
Serdeşniuc Cristian1, Străjescu Natalia2
1 Liceul Teoretic „Costache Negruzzi“, Tîrnova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia parentală – factor important în asigurarea educaţiei de calitate
Serdeşniuc Cristian
Liceul Teoretic „Costache Negruzzi“, Tîrnova
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5