IBN
Închide
Serdeşniuc Cristian
Cuvinte-cheie (106): childhood (10), child (10), copil (9)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 2

Simboluri și modalități artistice de reîntoarcere în copilărie la Grigore Vieru
Serdeşniuc Cristian
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele jocului în poezia viereană pentru copii
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1(61) / 2023 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Arhetipul matern în poezia lui Grigore Vieru
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copilăria și principiile ei „întemeietoare” de poezie la Grigore Vieru
Serdeşniuc Cristian
Școala doctorală Științe Umaniste
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia lui Grigore Vieru: edificare a spiritului și (re)construcție a lumii
Serdeşniuc Cristian
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regăsirea copilăriei vierene: fauna, flora, universul domestic şi cel cosmic
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat din Moldova
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universul copilăriei vierene și „echivalențele” sale poetice
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Grigore Vieru – un poet nedidacticist
Serdeşniuc Cristian
Liceul Teoretic „Costache Negruzzi“, Tîrnova
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grigore Vieru: poezia pentru copii și poezia despre copii
Serdeşniuc Cristian
Școala doctorală Științe Umaniste
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia viereană pentru copii – ieșirea din infernul „umbrelor” totalitariste
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat din Moldova
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia viereană pentru copii: de la preceptele dogmatice la libertatea creației
Serdeşniuc Cristian
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Copilul și copilăria lui Grigore Vieru în viziunea criticii literare
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Debutul lui Grigore Vieru. Aspecte ale receptării
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 7 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul didactic al liricii vierene în formarea unor idealuri umane
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul poeziei vierene pentru copii. Placheta de versuri „Alarma”
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The didactic of Grigore Vieru’s poetry on the animal universe
Serdeşniuc Cristian
State University „Dimitrie Cantemir”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Literature
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Aspecte de consolidare a parteneriatului şcoală–familie
Serdeşniuc Cristian
Liceul Teoretic „Costache Negruzzi“, Tîrnova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-54. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii generale despre poezia postbelică basarabeană. Generaţia de poeţi „Copiii anilor treizeci”
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grigore Vieru – poetul exponențial al generației 60’
Serdeşniuc Cristian
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-67-6.
Disponibil online 16 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rememorarea copilăriei în poezia lui Grigore Vieru
Serdeşniuc Cristian12
1 Liceul Teoretic „Costache Negruzzi“, Tîrnova,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revoluția literară a poeziei vierene pentru copiii
Serdeşniuc Cristian
Liceul Teoretic „Costache Negruzzi“, Tîrnova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dimensiuni ale universalităţii şi categorii estetice la lecțiile de literatura română (treapta gimnazială)
Serdeşniuc Cristian1 , Străjescu Natalia2
1 Liceul Teoretic „Costache Negruzzi“, Tîrnova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia parentală – factor important în asigurarea educaţiei de calitate
Serdeşniuc Cristian
Liceul Teoretic „Costache Negruzzi“, Tîrnova
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23