Incursiuni metodice în predarea poemului Noapte de decemvrie de Al. Macedonski
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
111 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 18:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:821.135.1-1.09 (4)
Probleme generale de didactică și metodică (682)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1217)
SM ISO690:2012
STRĂJESCU, Natalia. Incursiuni metodice în predarea poemului Noapte de decemvrie de Al. Macedonski. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 137-141. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Incursiuni metodice în predarea poemului Noapte de decemvrie de Al. Macedonski


CZU: 37.02:821.135.1-1.09
Pag. 137-141

Străjescu Natalia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020