IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "diet"

Программное обеспечение для повышения эффективности кормления животных

Iurin D., Iurina N.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние рациона и предубойной живой массы на химический состав и кулинарно- технологические свойства свинины для производства продуктов детского питания

Șamonina Alesia1, Hocenkov A.1, Djumkova M.1, Tanana L.2, Pestis M.2
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimul alimentar al cadrelor didactice ca factor de risc al mediului ocupațional din instituțiile de învățământ primar și secundar general din Republica Moldova

Cheptea Dumitru12, Rubanovici Vladislav1, Chirlici Alexei1, Puzur Elena3, Cebanu Serghei1
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evidence-based policy making for health promotion to reduce the burden of non-communicable diseases in Moldova

Secula Florence12, Erismann Severine21, Cerniciuc Carolina3, Chater Angel Marie4, Shabab Lion5, Glen Fiona6, Curteanu Ala3, Serbulenco Aliona7, Silitrari Natalia8, Demişcan Daniela7, Prytherch Helen12
2 University of Basel,
3 Swiss Agency for Development and Cooperation,
4 University of Bedfordshire, Luton, United Kingdom,
6 National Institute for Health and Care Excellence, London,
7 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
8 National Agency for Public Health
BMC Proceedings
Nr. 14 / 2020 / ISSN 1753-6561
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile alimentaţiei unui lot de adolescenţi din mediu urban din Republica Moldova
Topada (Zaporojan) Aculina, Zepca Victor, Gisca Veronica, Ieşeanu Cristina
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности азотистого метаболизма у крыс разных соматотипов в условиях различной структуры калорийности питания.

Garaeva Svetlana, Strutinschi Tudor, Postolati Galina, Poleacova Lilia
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa regimului alimentar asupra modificării masei corporale şi a unor indici biochimici la şobolanii supuşi stresului social

Ciochină Mariana, Poleacova Lilia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Diabetic epidemic" and recommended diets for diabetes

Ţîmpău Mihaela, Calmâş Valentina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impact of foods with low GL on health

Garnai Maria, Georgescu Luminita
"Dunarea de Jos" University of Galati
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polyphenolic content and radical scavenging capacity of kohlrabi sprouts at different maturity stages

Patraș Antoanela
„Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organization of health and spa recovery for students in the children’s rehabilitation and health center based on mobile and Web applications

Șkireanov Denis, Emochenko Serghei
Витебский государственный университет им. П.М.Машерова
Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3709
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы свиноводства и пути его решения в условиях Республики Молдова

Statov Nicolai, Câsa Grigorii
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The use of spring herbs in Moldovan people's diet

Covaliov (Boaghi) Eugenia, Gutium Olga, Babcenco Coralia, Cazac-Scobioala Viorica
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10, R. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul vitaminelor în nutriția organismului uman

Știrbul Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The estimation of the health status of students from USMF Nicolae Testemitanu

Cașciuc Lilia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The efficacy of diets for weight maintenance and future weight variation

Crețu Nicoleta
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-2517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spectrul trofic al Ciufului de pădure (Asio otus) în perioada de iarnă în Republica Moldova.

Nistreanu Victoria, Larion Alina
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The right to a healthy way of life for children in Romania

Iordache Ioana Roxana
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea resveratrolului în calitate de supliment natural în rația alimentară zilnică a șobolanilor albi de laborator cu diabet experimental

Pozdneacova Ilona, Crivoi Aurelia, Gadiac Ivan
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoștințele și atitudinile populației adulte din Republica Moldova privind riscurile alimentației nesănătoase

Tomacinschi Angela
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(83) / 2020 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23