IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice07
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice38/162112/279
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 598
233 publicatii cu CZU (39%)
64 publicatii cu DOI (10.7%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 54 ORCID (13.3%),
19 Google Scholar ID (4.7%),
47 Scopus Author ID (11.6%)
Brevete Tabel(4)
H-index autori
Proiecte Tabel(17)
Monografii Tabel(3)
Contribuții în monografii Tabel(15)
Lista publicaţiilor - 598. Descărcări - 10052. Vizualizări - 383005.
Articole în reviste din RM - 187. Publicaţii la conferinţe din RM - 224. Publicaţii peste hotare - 181.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 1.2.Contribuții în monografii - 15
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 54
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 39
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 36
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 45
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 17
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 13
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 49
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 175
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 3
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 148

2023 - 2

Children’s Exposure to Radon in Schools and Kindergartens in the Republic of Moldova
Coreţchi Liuba , Ene Antoaneta , Vîrlan Serghei , Gîncu Mariana , Ababii Aurelia , Căpăţină Angela , Overcenco Ala , Şargu Valentin
Atmosphere
Nr. 1(14) / 2023 / ISSN - / ISSNe 2073-4433
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Differences in explosive strength values for students of the faculty of physical education and sports (male) according to body mass index levels
Mocanu George Danut , Murariu Gabriel , Potop Vladimir
Pedagogy of Physical Culture and Sports
Nr. 1(27) / 2023 / ISSN 2664-9837
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 39

A fost Rusia „forțată” de occident să inițieze „operațiunea specială” din Ucraina?
Enache George
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 280-285.
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wine tourism in the Republic of Moldova
Guţan Viorica , Zugravu Gheorghe Adrian
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A comparative analysis of “mens rea” of the assault on civil servants
Drăniceru Mihai
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Complex Characterization of Pumpkin and Quince Purees Obtained by a Combination of Freezing and Conventional Cooking
Nistor Oana Viorela , Mocanu Gabriel-Dănuț , Andronoiu Doina Georgeta , Barbu Viorica Vasilica , Ceclu Liliana
Foods
Nr. 14(11) / 2022 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 3 September, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte motivaţionale necesare creşterii eficienţei lecţiei de educaţie fizică la elevii din ciclul gimnazial
Potlozha Vladislav , Moisescu Petronel-Cristian
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25. 2022. Chişinău. USEFS. 98-102.
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psiho-emoționale în abordarea pacientului în stare terminală
Luchian Nicoleta
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.3. 2022. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 109-115.
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autonomous vehicles
Vătafu Radu-Ionel , Lăbuș Andrei Petrișor , Dobrotă Dragoș-Ioan
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 76-78.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul legal pentru asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Armeanic Alexandru
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 191-194.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capstone: un model de finalizare a programelor universitare de administrație publică
Cornea Valentina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauzele războiului din Ucraina din perspectiva nivelurilor de analiză
Tuluş Arthur-Viorel
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații generale privind obligația jurnalistului de a respecta dreptul la viața privată și de familie a persoanelor
Gîra Vladimir
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration5th International Conference
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. . 52-57.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coruperea pasiva ca forma de manifestare a fenomenului corupției: esența și trăsături
Cernomoreţ Sergiu , Soroceanu Igor , Nastas Andrei
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. CEP USM. 359-364.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criteria for assessing the adaptive changes in mixed martial arts (MMA) athletes of strike fighting style in different training load regimes
Chernozub Andrei , Manolachi Veaceslav , Korobeynikov Georgiy , Potop Vladimir , Sherstiuk Liudmyla , Manolachi Victor , Mihăilă Ion
PeerJ
Nr. 10 / 2022 / ISSN 2167-8359
Disponibil online 26 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctrinal approaches to the concept of the ,,rule of law”.
Domenco Irina
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(363-364) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental policies and environmental health
Gîrlea Cristina , Marin Cornelia , Bălănică-Dragomir Mariana Carmelia
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17, R. 2022. Iași. . 69-70.
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Euroregiunea „Dunărea de Jos” - obiect al cercetărilor științifice în Republica Moldova
Cornea Sergiu , Cornea Valentina
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. Performantica. 133-142.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția câștigurilor și costurilor cu forța de muncă în Irlanda
Butmalai Valentina
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 107-113.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Găgăuzii şi românii. Aspecte din viaţa culturală şi socială a găgăuzilor în perioada interbelică
Bejan Ștefan
Limba Română
Nr. 5-6(271-272) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 598