IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Asociatia Chirurgilor "Nicoale Anestiadi " din Moldova
Tirajul revistei   500
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-21 14:51
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 6)12    CZU
 2023  (4 din 6)275    
Nr. 4(89) 12CZU
Nr. 3S(88) 227
Nr. 2(87) 23CZU
Nr. 1(86) 13CZU
 2022  (4 din 4)66    
Nr. 4(85-S) 42CZU
Nr. 3(84) 10CZU
Nr. 2(83) 8CZU
Nr. 1(82) 6CZU
 2021  (4 din 4)28    
Nr. 4(81) 5CZU
Nr. 3(80) 7CZU
Nr. 2(79) 6CZU
Nr. 1(78) 10CZU
 2020  (4 din 4)67    
Nr. 4(77) 28CZU
Nr. 3(76) 20CZU
Nr. 2(75) 8CZU
Nr. 1(74) 11CZU
 2019  (4 din 4)332    
Nr. 4(73) 10CZU
Nr. 3(72) 272CZU
Nr. 2(71) 8CZU
Nr. 1(70) 42CZU
 2018  (4 din 4)71    
Nr. 4(69) 9CZU
Nr. 3(68) 15CZU
Nr. 2(67) 29CZU
Nr. 1(66) 18CZU
 2017  (4 din 4)75    
Nr. 4(65) 21CZU
Nr. 3(64) 12CZU
Nr. 2(63) 22CZU
Nr. 1(62) 20CZU
 2016  (3 din 4)207    
Nr. 3(60) 173CZU
Nr. 2(59) 16CZU
Nr. 1(58) 18CZU
 2015  (3 din 4)333    
Nr. 3(56) 309
Nr. 2 12CZU
Nr. 1 12CZU
 2014  (1 din 4)18    
Nr. 1(52) 18
 2012  (3 din 4)32    
Nr. 3(50) 2
Nr. 2(49) 17
Nr. 1(48) 13
 2011  (4 din 4)221    
Nr. 4(47) 14
Nr. 3S(46) 73
Nr. 2S(45) 118
Nr. 1(44) 16
 2010  (4 din 4)50    
Nr. 4(43) 13
Nr. 3(42) 18
Nr. 2(41) 9
Nr. 1(40) 10
 2009  (8 din 4)172    
Nr. 6(39) 11
Nr. 5(38) 11
Nr. 4(37) 12
Nr. 3(36-S) 51
Nr. 3(36) 11
Nr. 2(35) 18
Nr. 1(34-S) 47
Nr. 1(34) 11
 2008  (5 din 4)62    
Nr. 6(33) 14
Nr. 5(32) 11
Nr. 4(31) 12
Nr. 2(29) 13
Nr. 1(28) 12
 2007  (5 din 4)61    
Nr. 6(27) 10
Nr. 5(26) 15
Nr. 3(24) 12
Nr. 2(23) 12
Nr. 1(22) 12
 2006  (7 din 4)143    
Nr. 1(S-R) 78
Nr. 6(21) 11
Nr. 5(20) 11
Nr. 4(19) 10
Nr. 3(18) 12
Nr. 2(17) 11
Nr. 1(16) 10
imagine

pISSN: 1810-1852
eISSN: 1810-1879
Arta Medica
Categoria:
  • B (30.10.2020-30.10.2024)
  • C (01.01.2015-24.11.2018)
  • C (30.04.2009-29.03.2012)

Sănătatea mamei şi copilului. Management în sistemul de sănătate. Neurologie şi neurochirurgie. Reproducere şi genetică umană.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole2213211921035277902176
Volume71784705141
Total2284219768040418

Vizualizări   494Descărcări   102

Conţinutul numărului de revistă

Sănătatea ocupațională, siguranță chimică și toxicologie: protecția sănătății – pentru un viitor sigur 6-14

DOI: 10.5281/zenodo.7328328

CZU: 613.6+615.9

Jelamschi Nicolae , Guştiuc Vasile , Bahnarel Ion , Friptuleac Grigore , Stincă Kristina , Gherciu Svetlana , Bucata (Gurghiș) Elena , Russu-Deleu Raisa , Pînzaru Iurie
Evaluarea stării de sănătate a angajaților în relație cu munca 15-18

DOI: 10.5281/zenodo.7328389

CZU: 613.6.02+331.08:614.2

Gherciu Svetlana , Bucata (Gurghiș) Elena , Russu-Deleu Raisa , Pînzaru Iurie
Studiul pericolelor pentru sănătatea ocupațională în rândul lucrătorilor din industrie 19-24

DOI: 10.5281/zenodo.7328426

CZU: 613.6.027:62/68-051

Lipovan Serghei , Cheptea Dumitru , Russu-Deleu Raisa , Cebanu Serghei
Evaluarea calității supravegherii medicale a angajaților din Republica Moldova 25-28

DOI: 10.5281/zenodo.7328452

CZU: 613.6.02:331.08:614.2(478)

Pînzaru Iurie , Bucata (Gurghiș) Elena , Gherciu Svetlana , Bernic Vladimir
Premisele creării Centrului de Informare Toxicologică 29-32

DOI: 10.5281/zenodo.7328501

CZU: 614.2:615.9

Pînzaru Iurie , Irimca Olga , Stincă Kristina , Gheorghiţa Stela
Evaluarea igienică a poziției corpului la locul de muncă a angajaților din industria procesării cărnii 33-36

DOI: 10.5281/zenodo.7328536

CZU: 613.62.02:637.52-51

Pînzaru Iurie
Perturbatorii endocrini o problemă de sănătate publică subestimată în Republica Moldova 37-39

DOI: 10.5281/zenodo.7328572

CZU: 616.43-02:546/547(478)

Pînzaru Iurie , Corețchi Roman
Impactul plumbului asupra sănătății umane și reglementarea acestuia în Republica Moldova 40-43

DOI: 10.5281/zenodo.7328604

CZU: 546.81:613/614.3(478)

Pînzaru Iurie , Arama Eugeniu , Jardan Elena
Evaluarea activităților de promovare a sănătății la locul de muncă în întreprinderile din industria alimentară 44-49

DOI: 10.5281/zenodo.7328640

CZU: 613.6.01:664

Puiu Tudor , Grigorescu Irina , Cociu Svetlana , Russu-Deleu Raisa
Intoxicațiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în municipiul Chișinău 50-52

DOI: 10.5281/zenodo.7328654

CZU: 615.099:546/547(478-25)

Tcaci Eudochia , Grecu Constantin , Chitic Virginia , Babin Lucia , Chirlici Alexei , Rubanovici Vladislav
Riscuri profesionale la persoanele angajate în domeniul IT 53-55

DOI: 10.5281/zenodo.7328715

CZU: 613.62.02:004-051

Chitic Virginia , Meşina Victor , Cheptea Dumitru , Russu-Deleu Raisa , Gherciu Svetlana , Bucata (Gurghiș) Elena
Efectele gazelor toxice asupra sănătății umane 56-58

DOI: 10.5281/zenodo.7328738

CZU: 547:613/614

Stincă Kristina , Pînzaru Iurie
Condiţiile de muncă a lucrătorilor din serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească 59-62

DOI: 10.5281/zenodo.7328756

CZU: 331.42:614.253.1

Stincă Kristina
Intoxicațiile acute de etiologie chimică la copii în Republica Moldova în perioada anilor 2012-2020 63-66

DOI: 10.5281/zenodo.7328785

CZU: 615.099-053.2(478)

Tonu Tatiana
Fenomenul "epuizării profesionale (burnout)" în timpul pandemiei Covid-19 la angajații întreprinderilor de procesare a cărnii 67-69

DOI: 10.5281/zenodo.7328796

CZU: 159.944:637.52-51:[616.98:578.834.1]-036.21

Pînzaru Iurie
Regimul alimentar al cadrelor didactice ca factor de risc al mediului ocupațional din instituțiile de învățământ primar și secundar general din Republica Moldova 70-73

DOI: 10.5281/zenodo.7328807

CZU: 613.2:371.12+613.6.027(478)

Cheptea Dumitru , Rubanovici Vladislav , Chirlici Alexei , Puzur Elena , Cebanu Serghei
Influența nitraților asupra sănătății omului: beneficii și riscuri 74-78

DOI: 10.5281/zenodo.7328823

CZU: 546.175:613/614

Irimca Olga , Pînzaru Iurie
Analiza morbidității prin Incapacitate Temporară de Muncă în Republica Moldova 79-83

DOI: 10.5281/zenodo.7328827

CZU: [314.44+616-036.86](478)

Cîssa Mariana
Evoluţia intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în raionul Ungheni, în perioada anilor 2017–2021 84-87

DOI: 10.5281/zenodo.7328842

CZU: 615.099(478-37)

Ciobanu Vasile
Influența mediului ocupațional asupra stilului de viață al lucrătorilor medicali: sinteză narativă 88-90

DOI: 10.5281/zenodo.7328862

CZU: 613.6.02:614.253.1

Guțu Valeria , Ciobanu Elena
Nanomaterialele prin prisma sănătății umane 91-96

DOI: 10.5281/zenodo.7328877

CZU: 620.3+613/614

Pînzaru Iurie , Stincă Kristina , Corețchi Roman , Irimca Olga , Arama Eugeniu , Bucata (Gurghiș) Elena , Gherciu Svetlana , Bernic Vladimir
Prevenția cancerului gastric în bolile profesionale 97-100
Botezatu Adriana , Lungu Nicolae , Antoci Elmira , Bodrug Nicolae
Aplicarea ozonoterapiei în reabilitarea maladiei de vibrație (sinteza literaturii) 101-105

DOI: 10.5281/zenodo.7328939

CZU: 613.644:615.835.3:546.214

Antoci Elmira , Botezatu Adriana , Lungu Nicolae , Bodrug Nicolae
Evaluarea igienică comparativă a nivelului de poluare a apelor râului Nistru și Prut cu pesticide și metale grele 106-108

DOI: 10.5281/zenodo.7328959

CZU: 504.4.054:[546.3+632.95]

Miron Inga , Friptuleac Grigore
Abordarea problemei diagnosticării anumitor caracteristici personale, necesare angajaților structurilor de forță 109-111

DOI: 10.5281/zenodo.7328975

CZU: 612.821:[351.74+355/359]-051

Furdui Vlada , Leorda Ana , Poleacova Lilia , Vudu Lorina , Ciobanu Elena , Croitoru Cătălina , Dumitraş Vasile , Priseajniuc (Vudu) Victoria
Baker’s asthma with oculorhinitis: case report 112-113

DOI: 10.5281/zenodo.7329009

CZU: 616.248+[616.211+617.7]-002+613.6.02

Foti Roberto , Scafa Fabrizio , Giani Andrea , D’Amato Luca , Palucci Maria Sofia , Vittorio Bordoni , Martucci Davide , Patrini Lorenzo , Candura Stefano M.
Distance learning on epidemic and pandemic outbreaks in Belarus as a result of cooperation with СEI 114-116

DOI: 10.5281/zenodo.7329054

CZU: 378.018.43:[616.98:578.834.1]-036.21

Sychik S. , Pronina T. , Dronina A. , Semizhon P.
Эндокринные разрушители и общественное здоровье 117-119

DOI: 10.5281/zenodo.7329189

CZU: 616.43-02:546/547+614.2

Бебых Владимир , Берник Владимир
Снижение потребления продуктов с высоким содержанием соли, сахара, насыщенных и транс-жирных кислот в Казахстане – ключ к здоровью 120-122

DOI: 10.5281/zenodo.7329201

CZU: 613.2:616(574)

Тажибаев Шамиль , Долматова Оксана , Берденова Г. , Килыбаева Б.
Substanțele chimice - o preocupare majoră de sănătate publică 123-123

CZU: 614.2:546/547

Stincă Kristina , Pînzaru Iurie , Jardan Elena
Afecțiunile musculo-scheletice la angajații din industria confecțiilor 124-124

CZU: 616.71/.72:687-051+613.62

Bucata (Gurghiș) Elena
Substanțele chimice persistente în produsele de materiale plastice cu impact asupra sistemului endocrin 125-125

CZU: 616.43-02:546/547:678.5

Zavtoni Mariana , Boiţu Elena , Bucata (Gurghiș) Elena
Fenomenul violenței la locul de muncă 126-126

CZU: 316.624.3:613.6

Bucata (Gurghiș) Elena
Bronhopneumopatia obstructivă cronică și expunerea profesională 127-127

CZU: 616.233/.24-007.271-036.12+613.62.02

Luca Ecaterina , Bodrug Nicolae
Evaluarea interrelațiilor hipertensiunii arteriale cu unii factori profesionali de risc 128-128

CZU: 616.12-008.331.1:613.62.02

Lungu Nicolae , Bodrug Nicolae
Distribuția genelor de rezistență la antimicrobiene în obiectele de mediu 129-129

CZU: 615.281.015.8:575.113

Balan Greta , Ciobanu Elena , Burduniuc (Popa) Olga , Croitoru Cătălina , Tapu Livia , Ferdohleb Alina
Fenotipuri de rezistenţă şi factorii de patogenitate a bacililor gram-negativi 130-130

CZU: 615.281.015.8:579.84

Rusu Irina Felicia , Balan Greta
Măsuri de prevenție ale intoxicațiilor cu ciuperci 131-132

CZU: 613.2.099:635.898

Manic Ştefan , Pînzaru Iurie , Odobescu Vasilisa
Setting thresholds for potentially toxic chemicals migrating from medical devices 133-133
Petrova S. , Ilyukova I. , Kamliuk S. , Gomolko T. , Vasilyeva M.
Study of biomarkers of transformation in cell culture as criteria for assessing the carcinogenic potential of chemicals 134-134

CZU: 616-006.6-078:576.3.085.1

Anisovich M.
Brugada syndrome and job fitness: report of three cases 135-135

CZU: 616.12-008.311/.313-07

Candura Stefano M. , D’Amato Luca , Mazzanti Andrea , Scafa Fabrizio
Анализ показателей цитогенетического и токсического действия классических мутагенов для контроля мутагенного и потенциально канцерогенного действия химических веществ в воздухе рабочей зоны 136-136

CZU: 613.632.4:575.224+616-076.5

Зиновкина В. , Богданов Р. , Василькевич В. , Анисович М. , Крыж Т.