IBN
Close
Ciochină Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2022 - 1

Особенности обмена аминокислот в условиях инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2
Струтинский Ф.А. , Мереуца Ион , Чокинэ Валентина , Гараева Светлана , Постолати Галина , Полякова Лилия , Чокинэ Мариана , Богдан Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Acţiunea modului de colonizare a tubului digestiv cu streptococi intestinali asupra procesului de menţinere al nivelului lor optim
Bogdan Victoria , Ciochină Mariana , Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiologia tumorilor benigne și maligne la copii în Republica Moldova (1 an de activitate-2020).
Ţîbîrnă Gheorghe1 , Gudumac Eva1 , Mereuţă Ion2 , Railean Silvia1 , Spinei Aurelia1 , Bernic Jana1 , Ţîbîrnă Andrei3 , Varodi Viorica3 , Lisiţa Natalia3 , Golban Rodica3 , Litovcenco Anatolii1 , Danilov Lucian1 , Bejenaru Lilian3 , Ursu Dănis1 , Mânăscurtă Ghenadie1 , Ciochină Mariana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
3 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia mimică a emoţiilor ca indicator al interrelaţiilor psihosomatice sanogene şi dissanogene
Furdui Vlada , Baciu Anatolie , Leorda Ana , Poleacova Lilia , Ciochină Mariana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența efortului fizic și a rației proteice asupra conținutului aminoacizlor liberi la șobolanii maturi și senili.
Poleacova Lilia , Ciochină Mariana , Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul modificării indicilor metabolismului azotat și al produselor finale în serul șobolanilor maturi alimentaţi cu diferite rații în asociere cu efort fizic forţat
Poleacova Lilia , Ciochină Mariana , Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile capului și gâtului la copii. Rolul chestionarului în depistarea frecvenței tumorilor la copii.
Railean Silvia1 , Danilov Lucian1 , Ciumeico Igor1 , Tomuz Vasile2 , Ciochină Mariana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSC Clinica "Emilian Cotaga"
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возрастные особенности обмена аминокислот у больных с вирусом SARS-CoV-2
Мереуца Ион , Струтинский Ф.А. , Гараева Светлана , Полякова Лилия , Карауш Владимир , Постолати Галина , Чокинэ Мариана , Богдан Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гендерные различия аминокислотного спектра сыворотки крови и эритроцитов у пациентов с коронавирусом
Мереуца Ион , Струтинский Ф.А. , Гараева Светлана , Полякова Лилия , Карауш Владимир , Постолати Галина , Чокинэ Мариана , Богдан Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль кислотно-пептического фактора в патогенезе развития кислотозависимых заболеваний желудка
Орган Алексей1 , Мереуца Ион 1 , Чокинэ Валентина1 , Полякова Лилия1 , Чокинэ Мариана1 , Сандуца Станислав1 , Унту Борис2 , Унту Пётр3
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Медицинский центр „Petru-med”,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Impactul rațiilor alimentare cu conţinut diferit al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corporale la şobolani în diferite perioade de vârstă
Poleacova Lilia , Ciochină Mariana , Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența suplimentelor biologic active asupra metabolismului azotat al șobolanilor.
Mereuţă Ion , Strutinschi Tudor , Carauş Vladimir , Garaeva Svetlana , Postolati Galina , Poleacova Lilia , Ciochină Mariana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile modificării conținutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi hrăniți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.
Poleacova Lilia , Ciochină Mariana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streptococi cu incidenţă în diverse surse naturale
Bogdan Victoria , Ciochină Mariana , Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea concentrației aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii senili întreținuți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.
Poleacova Lilia , Ciochină Mariana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние окислительно-восстановительного потенциала воды на аминокислотный профиль крови модельных животных
Струтинский Ф.А. , Мереуца Ион , Гараева Светлана , Карауш Владимир , Полякова Лилия , Постолати Галина , Чокинэ Мариана
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Human constitution and acid formation process
Organ Alexei1 , Mereuţă Ion1 , Poleacova Lilia1 , Ciochină Mariana1 , Sanduţa Stanislav2 , Untu Boris3
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Academy of Sciences of Moldova,
3 PetruMed Clinica Medicala
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența rațiilor cu diferită structură pe fundalul administrării testosteronului asupra masei corporale la şobolanii maturi și senili
Poleacova Lilia , Ciochină Mariana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa regimului alimentar asupra modificării masei corporale şi a unor indici biochimici la şobolanii supuşi stresului social
Ciochină Mariana , Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile spectrului aminoacizilor liberi din serul şobolanilor cu tipul hiperstenic întreţinuţi cu diferite raţii
Strutinschi Tudor , Garaeva Svetlana , Postolati Galina , Ciochină Mariana , Poleacova Lilia , Strocova Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31