IBN
Close

51Publicaţii

336Descărcări

17839Vizualizări

Poleacova Lilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 27.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 22
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 10
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2022 - 3

The modification of free amino acids rats fed with protein ration
Poleacova Lilia
Institute of Physiology and Sanocreatology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The perspective of the use of prebiotics in metabolic disorders
Mereuţă Ion , Leorda Ana , Poleacova Lilia
Institute of Physiology and Sanocreatology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности обмена аминокислот в условиях инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2
Струтинский Ф.А. , Мереуца Ион , Чокинэ Валентина , Гараева Светлана , Постолати Галина , Полякова Лилия , Чокинэ Мариана , Богдан Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 13

Abordări privind restabilirea programelor de antrenament a sportivilor după COVID-19
Raischi Viorica , Leorda Ana , Raischi Ion , Scraliuc Maria , Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea modului de colonizare a tubului digestiv cu streptococi intestinali asupra procesului de menţinere al nivelului lor optim
Bogdan Victoria , Ciochină Mariana , Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia mimică a emoţiilor ca indicator al interrelaţiilor psihosomatice sanogene şi dissanogene
Furdui Vlada , Baciu Anatolie , Leorda Ana , Poleacova Lilia , Ciochină Mariana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența efortului fizic și a rației proteice asupra conținutului aminoacizlor liberi la șobolanii maturi și senili.
Poleacova Lilia , Ciochină Mariana , Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microorganisme cu proprietăți sanobiotice – prognostic al tulburărilor sănătății
Timoşco Maria1 , Florea Natalia2 , Mereuţă Ion1 , Poleacova Lilia1 , Organ Alexei1 , Fedaş Vasile1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea tulburărilor comportamentului alimentar prin echilibrarea activității a sistemelor de activare și de recompensare
Listopadova Liudmila , Baciu Anatolie , Mereuţă Ion , Poleacova Lilia , Ojovan Vitalina , Năstase Corneliu , Fedaş Vasile
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probioticele și intensitatea multiplicării unor microorganism care cauzează infecții gastrointestinale
Timoşco Maria , Bogdan Victoria , Mereuţă Ion , Poleacova Lilia , Fedaş Vasile
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul modificării indicilor metabolismului azotat și al produselor finale în serul șobolanilor maturi alimentaţi cu diferite rații în asociere cu efort fizic forţat
Poleacova Lilia , Ciochină Mariana , Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia de dezvoltare a populației a sănătății individuale în medicina viitorului apropiat
Baciu Anatolie1 , Mereuţă Ion1 , Ionescu-Tîrgovişte Constantin2 , Poleacova Lilia1 , Fedaş Vasile1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice - Prof. Dr. N. Paulescu, București
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возрастные особенности обмена аминокислот у больных с вирусом SARS-CoV-2
Мереуца Ион , Струтинский Ф.А. , Гараева Светлана , Полякова Лилия , Карауш Владимир , Постолати Галина , Чокинэ Мариана , Богдан Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гендерные различия аминокислотного спектра сыворотки крови и эритроцитов у пациентов с коронавирусом
Мереуца Ион , Струтинский Ф.А. , Гараева Светлана , Полякова Лилия , Карауш Владимир , Постолати Галина , Чокинэ Мариана , Богдан Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности метаболизма глутатиона при COVID-19.
Мереуца Ион 12 , Струтинский Ф.А.1 , Бодруг Н.2 , Полякова Лилия1 , Карауш Владимир1 , Cebotari Anghela1
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль кислотно-пептического фактора в патогенезе развития кислотозависимых заболеваний желудка
Орган Алексей1 , Мереуца Ион 1 , Чокинэ Валентина1 , Полякова Лилия1 , Чокинэ Мариана1 , Сандуца Станислав1 , Унту Борис2 , Унту Пётр3
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Медицинский центр „Petru-med”,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

Acțiunea sinergismului zaharozei și dulcitului în componența mediului pentru congelarea spermei umane
Cazacov Iulia , Balan Ion , Mereuţă Ion , Buzan Vladimir , Roşca Nicolae , Bucarciuc Melania , Poleacova Lilia , Bulat Olga
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica indicilor aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor la vârstnici.
Mereuţă Ion , Strutinschi Tudor , Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii imuni, implicați în dezvoltarea dereglărilor spermatogenezei
Şeptiţchi Vladimir , Leorda Ana , Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul rațiilor alimentare cu conţinut diferit al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corporale la şobolani în diferite perioade de vârstă
Poleacova Lilia , Ciochină Mariana , Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 51