IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-29 12:51
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 3)33
  2021  (2 din 2)41
  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)87
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2022.09.30-2026.09.30)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104510679941430855468
Volume45656202482
Total1090113361416790

Vizualizări   1880Descărcări   165

Conţinutul numărului de revistă

A review of the major pest insects of tomato crops in the Republic of Moldova

7-18

CZU: 595.75.76:63564(478)

Munteanu-Molotievskiy Natalia , Toderash Ion , Iurcu-Străistaru Elena , Moldovan Anna

Influenţa regimului alimentar asupra modificării masei corporale şi a unor indici biochimici la şobolanii supuşi stresului social

19-27

CZU: 612.3:599.323.4

Ciochină Mariana , Poleacova Lilia

Actualităţi în dietoterapia esofagitei eozinofilice. (Revista literaturii)

27-35

CZU: 615.874.2+616.329-002-02:616-056.3

Gribiniuc Anatol , Lupaşco Iulianna , Harea Gheorghe , Berezovscaia Elena , Lupaşco Daniela

Viziuni contemporane privind unele aspecte fiziologice importante pentru tubul digestiv

35-42

CZU: 613.2:616.33

Bogdan Victoria , Timoşco Maria

Particularitățile status-ului apei și complexului antioxidant ca markeri ai cros-toleranței plantelor

42-53

CZU: 581.1.03:581.14

Ştefîrţă Anastasia , Brânză Lilia , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae , Ionaşcu Angela

Efectul microelementelor și biofertilizanţilor asupra statusului mineral a viței de vie.

54-62

CZU: 631.81:631.96

David Tatiana , Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Gladei Mihai

Устьичная проводимость и транспирационный коэффициент листьев растений сои при комплексном стрессе

63-72

CZU: 634.1:581.1

Харчук Олег , Кирилов Александр , Клейман Эмиль , Скурту Георгий , Баштовая Светлана , Платовский Николай , Кистол Марчела

Expresia unor terpen-sintetaze în flori și frunze la Origanum vulgare (SSP. Vulgare).

72-81

CZU: 635.714:575.1(478)

Port Angela , Duca Maria , Mutu (Calmîş) Ana

Изменчивость некоторых признаков пыльцы у мутантных форм томата под действием абиотических стрессов.

81-91

CZU: 575.2:632.111/112:635.64(478)

Маковей Милания

Storage potential of flax accessions (Linum usitatissimum L.) as an indicator of their viability under ex situ conservation

91-97

CZU: 633.854.54:631.53.026

Korlateanu L. , Kutsitaru D. , Ganea Anatolie

Rolul factorului parental în formarea şi manifestarea unor caractere cantitative la grâu (Triticum aestivum L.).

98-106

CZU: 575:633.11

Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana

Activitatea superoxid dismutazelor la plantele de floarea-soarelui infestate artificial cu lupoaie.

106-111

CZU: 633.854.78:632.3/.4(478)

Tabără Olesea

Diversitatea speciilor de animale terestre din rezervația peisagistică Dobrușa.

112-120

CZU: 592/599:595.7(478)

Nistreanu Victoria , Buşmachiu Galina , Ţurcan Vladimir , Larion Alina

Specii din genul Euxoa Hübner, 1821 (Lepidoptera, Noctuidae) – noi pentru fauna Republicii Moldova

121-124

CZU: 595.786-19(478)

Ţugulea Cristina

Stabilirea eficacității nematocide a tulpinei de bacterii Pseudomonas aurantiaca CNMN -PSB-08 asupra nematodului culturilor Allium - Ditylenchus dipsaci

124-131

CZU: [632.651:635.25.26]:57984111(478)

Melnic Maria , Slănină Valerina , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Batîr Ludmila , Chihai Nina

Controlul biologic al Coleopterelor Curculionide (Coleoptera, Curculionaidae): probleme, realizări și perspective

131-142

CZU: 595.768.23:591.16

Moldovan Anna

Utilizarea nanoparticulelor ZnO în biotehnologia cultivării levurii Saccharomyces cerevisiae

142-148

CZU: 579.083.13.+579.24

Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia

Strategie de izolare a lipazelor sintetizate de micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 01 cultivată în prezenţa nano-dioxidului TiO2.

148-154

CZU: 577.152.311

Bivol Cezara , Ciloci (Deseatnic) Alexandra , Tiurina Janeta , Labliuc Svetlana , Dvornina Elena , Clapco Steliana , Guţul Tatiana , Rusu Emil

Изучение воздействия наночастиц Fe3O4 на активность и осаждение липаз из культуральной жидкости микромицета Rhizopus arrhizus.

154-161

CZU: 579.66

Чилочи Александра , Тюрина Жанета , Лаблюк Светлана , Дворнина Елена , Бивол Чезара , Клапко Светлана , Гуцул Татиана

Evaluarea rezultatelor detectării bacteriei Gardnerella vaginalis obținute prin diferite metode de cercetare.

161-165

CZU: 618.15:579.8

Tașci Xenia , Morozov Alexandr

Pedozonalitatea în cadrul bazinului hidrografic Cogâlnic

165-171

CZU: 634.4(478)

Ursu Andrei , Overcenco Aureliu , Curcubăt Stela , Marcov Ion

Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire naturală a ecositemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”

171-180

CZU: 574.4.:502.75(478)

Bulimaga Constantin , Certan Corina , Burghelea Aureliu , Grabco Nadejda

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din ocolul sivic Hârjauca.

180-186

CZU: 504.06504.4.054

Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa , Ţurcan Sergiu

Рецензия на монографию “Основы управления технологическими процессами возделывания овощных культур в открытом грунте”. Автор: доктор с/х наук Ботнарь Василий Федорович

187-188
Фурдуй Теодор , Гэинэ Борис , Тудораке Георгий , Кирилов Александр

Recenzie la manualul „Siguranța alimentelor”. Autor: Mihail Tomșa

188-190
Ciochină Valentina , Balan Ion

Рецензия на монографию „Селекция томата на устойчивость к стрессовым абиотическим факторам с использованием гаметных технологий”. Автор: Маковей Миланья Дмитриевна.

190-193
Ботнарь Василий

Nicolae Dimo. 60 de ani de la trecerea în nefiinţă

193-194
Ursu Andrei