IBN
Close
Iurin D.
Cuvinte-cheie (34): Cows (4), milk (3), milking machine (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Рост и развитие молоди бестера при бассейновом выращивании
Юрин Денис
ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технология выращивания, стимулирующая раннее развитие рубца у телят
Юрин Денис
ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Нетрадиционные зерновые корма в кормлении мясных цыплят
Тлецерук И.1 , Юрина Наталья2 , Юрин Денис2
1 Майкопский государственный технологический университет,
2 Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 17 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новое устройство для отбора проб молока
Галичева Мария1 , Головань Валентин2 , Юрин Денис2
1 Майкопский государственный технологический университет,
2 Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новый способ определения класса молочной линии доильной установки
Головань Валентин , Юрин Денис
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Программное обеспечение для повышения эффективности кормления животных
Юрин Денис , Юрина Наталья
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие плода у телок, полученных от спермы, разделенной по полу
Ведищев Владимир1 , Головань Валентин2 , Юрин Денис2
1 ФГУП ПЗ «Ленинский путь» Новокубанск,
2 Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование технологии получения молока высокого качества
Галичева Мария1 , Головань Валентин2 , Юрин Денис2
1 Майкопский государственный технологический университет,
2 Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8