IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european" dedicat aniversării a 60-a de la fondarea Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
Maximovca, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2015
Cuvinte-cheie (510): sheep (11), Cows (8), Breed (7)
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
Cautare
Responsabili de ediție: Focşa V.
Locul publicării: Maximovca
Editura: "Print-Caro" SRL
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 834
ISBN: 978-9975-56-367-3.
CZU: 636:001.32(082)=135.1=111=161.1 Z 82
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2016  150
Disponibil în IBN: 29 ianuarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (148)Biologie (2)Medicină (1)