IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Zootehnie şi Biotehnologii agricole " materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova ,
Chișinău, Moldova, 25 septembrie 2018
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 52(2)
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: .
Locul publicării: Chişinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 429
ISBN: 978-9975-64-302-3
CZU: [636+606]:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Tehnică (7)Ştiinţe agricole (78)Biologie (3)Medicină veterinară (8)