IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Curteanu Ala Mihai - 27
Revista: Buletin de Perinatologie

2018 - 3

Persistenţa ductului arterial la copiii cu greutate foarte mică la naştere, diagnosticul precoce şi impactul asupra morbidităţii neonatale

Sîsoev Victoria, Curteanu Ala, Crivceanscaia Larisa
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(78) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 15 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea standartelor europene privind înregistrarea copiilor cu masa extrem de mică (500-1000g) în Republica Moldova

Bogdan-Moraru Aliona, Paladi Gheorghe, Curteanu Ala, Gurău Valentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 19 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul infecţiei asupra mortalităţii, morbidităţii şi dizabilităţii la nou-născutul prematur

Călugăreanu Carolina, Curteanu Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(78) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 15 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Intervenţiile pentru asigurarea supravieţuirii nou-născutului şi copilului de-a lungul continuităţii îngrijirilor

Curteanu Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(76) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Sechelele neurologice la nou-nascuţii la termen care au suferit de encefalopatie neonatală
Curteanu Ala, Enachi (Jitarciuc) Ala, Carauş Tatiana, Bojadji Veaceslav, Bunduchi Andrei
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(70) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul infecţiei materno-fetale în morbiditatea, mortalitatea şi dizabilitatea copiilor premature
Curteanu Ala, Carauş Tamara
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea neurologică în perioada infantilă a nou-născuţilor la termen după un eveniment acut la naştere
Curteanu Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(70) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Particularităţile dezvoltării antropometrice a nou-născuţilor MVG în primul an de viaţă
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Enachi (Jitarciuc) Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(65) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza indicatorilor sănătăţii materne şiperinatale pe arii de referire şi în maternităţile Republicii Moldova pentru anii 2014 şi 2013
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Gaţcan Ştefan, Carauş Tatiana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(65) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii, percepţii şi provocări privind alăptarea la sân
Vladicescu Natalia, Curteanu Ala, Carauş Tatiana
1 Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS-AXA”,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(68) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 5 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dereglările neurologice ale copiilor prematuri expuşi neuroprotecţiei antenatale cu sulfat de magneziu
Sprincean Mariana, Eţco Ludmila, Curteanu Ala, Petrov Victor, Opalco Igor, Burlac Ala, Paladi Elena
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(66) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 27 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Dereglările neurodevelopmentale, morbiditatea neurologică şi somatică la marele prematur
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Pînzari Ludmila, Chifac Liliana, Enachi (Jitarciuc) Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea în practică a cursului de simulare în obstetrică: provocări, realizări, aşteptări
Stratulat Petru, Petrov Victor, Iliadi-Tulbure Corina, Curteanu Ala
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 7 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Macrosomia fetală – factor de risc pentru morbiditatea şi mortalitatea neonatală
Stratulat Petru, Carauş Tatiana, Curteanu Ala, Sîrghe Inna
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 7 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

The stages of the follow-up system development of the high risk premature babies. the results of neurodevelopment of premature babies depending of their birth weight
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Pînzari Ludmila, Chifeac Liliana, Enachi (Jitarciuc) Ala, Carauş Tatiana, Rotaru Dorina
Mother and Child Institute
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты внедрения национальных программ по улучшению перинатального ухода в Республике Молдова
Стратулат П.М., Куртяну А.М., Карауш Т.Н.
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранняя неонатальная смертность - факторы риска и причины, данные конфиденциальной анкеты
Стратулат П.М., Карауш Т.Н., Куртяну А.М.
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Recomandările conferinţei „Zilele neonatologiei moldave”, Editia a 5-a
Curteanu Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Răspunsul inflamatoral nou-născutului în cazul infecţiei şi a sfixiei
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Carauş Tatiana, Rotaru Dorina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(47) / 2010 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de utilizare a platformei iPath în cadrul implementării Telemedicinei însiste mulperinatal din Republica Moldova
Stratulat Petru, Carauş Tatiana, Curteanu Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(48) / 2010 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27