IBN
Închide

124Publicaţii

955Descărcări

63419Vizualizări

Selevestru Rodica66Tomacinschi Cristina17Neamţu Liuba15Cotoman Aliona15Balaneţchi Ludmila13Rotaru-Cojocari Diana13Raşcov Victor11Turcu Oxana9Palii Ina8Adam Ianoş8Cepraga Victoria6Conica Corina6Gudumac Eva5Rodoman Iulia5Crivceanschi Eugenia5Băluțel Tatiana5Palega Daniela5Sacară Victoria4Dimitrova Olga4Petrovici Virgil4Bozadji Veaceslav4Ceahlău Mariana4Friptuleac Grigore3Cazacu-Stratu Angela3Siniţîna Lilia3Belîi Olga3Eladi Veronica3Leahu Alina3Tontici Ecaterina3Munteanu Ana3Cebotari Corina3Cenuşa Florin2Hadjiu Svetlana2Andrieş Lucia2Maniuc Mihail2Pînzari Ludmila2Selivestru Rodica2Kruşelniţkaia Elena2Anghel-Jarcuţchi Victoria2Şevcenco Silvia2Efros M.2Cervinski Irina2Dragan Tatiana2Ceban Ana2Covanţev Serghei2Bobu Ana2Garbi Ina2Pîrţu Lucia2Popovici Eugen2Marodi Laszlo2Farmache Nina2Lupu Victoria1Babin Alexandru1Barbova Natalia1Beţiu Mircea1Bologa Vitalie1Caraman Anatolie1Cepoida Elena1Donos Ala1Martalog Petru1Railean Gheorghe1Revenco Ninel1Ţurea Valentin1Rotari Adrian1Rusnac Liliana1Schiţco Olga1Ţurcanu Adela1Vîntu Ana1Scaleţchi Valentina1Railean Ludmila1Ostalep Trofim1Vişnevschi-Rusnac Liliana1Cebanu Serghei1Magalu Vera1Danilov Tatiana1Vlas Cristina1Costin Nicolae1Castraveţ Irina1Raşcoveţki E.1Moroşanu Victoria1Călcîi Cornelia1Gorea Aliona1Damaschin Tamara1Crijanovschi Iurie1Cuticari I.1Pletosu I.1Chiriac Adrian1Cemîrtan Svetlana1Japaleu Violeta1Starostin Alina1Grin Olesea1Găluşcă Valentina1Molodiuc Valentina1Colesnic Iulia1Comandari Natalia1Paveliuc Elena1Guma Corina1Josanu Sergiu1Blăniţă Daniela1Meaun Angela1Mordvinov Ghenadie1Nalbuş Olesea1Eremciuc Rodica1Toma Liliana1Mîtu Valentina1Danu Elena1Chiosea Lilia1Negru Ada1Rotari Ion1Iarmoliuc Olga1Gaţcan Ştefan1Balan Greta1Golban Rodica1Bivol Natalia1Burlac-Pasat Cristina1Balea Zinaida1Ciumacova Irina1Crivceanschi Maxim1Macovei Tatiana1Vioară Viorelia1Ceban Alexei1Gruzinschi Andriana1Bratu Elena1Pînzari Vera1Feghiu Ludmila1Antonovici Natalia1Dolganiuc Angela1Plahotniuc Ana1Neamţu Irina1Cernacovschi A.1Bondareva Xenia1Calistru Andrei1Calistru Iulia1Balan Alexandru1Constantin Olga1Cotorobai Mariana1Ivanov Diana1Adam Consuela1Ciupac I.1Secu Doina1Bugan Maria1Lisnic Ana Maria1Fuior Viorica1
Şciuca Svetlana
Cuvinte-cheie (284): children (37), copii (19), дети (18)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
ResearcherID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 93. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 11.
Publicații indexate în SCOPUS - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 34
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 37
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

Inborn Errors of Immunity in the Republic of Moldova: Advances and Hope
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Sakara Viktoria K.2 , Marodi Laszlo34
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Semmelweis University,
4 Rockefeller University, New York
Journal of Clinical Immunology
Nr. 1(2023) / 2023 / ISSN 0271-9142 / ISSNe 1573-2592
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 21

ABCL-265 Hematologic Malignancies in Pediatrics Inborn Errors of Immunity
Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Siniţîna Lilia2 , Petrovich Virgil2 , Golban Rodica3 , Tsurya Valentin12 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Institute of Oncology
Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia
Nr. 22 / 2022 / ISSN 2152-2650 / ISSNe 2152-2669
Disponibil online 2 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspiraţia de corpi străini la copii – considerații clinico-epidemiologice
Rotaru-Cojocari Diana12 , Raşcov Victor2 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bronchopulmonary dysplasia in children on tomographic images
Cotoman Aliona1 , Ceahlău Mariana1 , Selevestru Rodica1 , Crivceanscaia Eugenia2 , Şciuca Svetlana2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale afectării bronhopulmonare la copiii cu infecție COVID-19
Şciuca Svetlana12 , Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Rotaru-Cojocari Diana12 , Bozadji Veaceslav2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări cardiovasculare în imunodeficiențele primare
Rodoman Iulia12 , Pîrţu Lucia21 , Sacară Victoria2 , Şciuca Svetlana21 , Palii Ina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunopedia
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-82-300-5.
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discussions on the national clinical protocol – duchenne muscular dystrophy
Hadjiu Svetlana12 , Sakara Viktoria K.2 , Palii Ina21 , Şciuca Svetlana12 , Secu Doina2 , Rodoman Iulia21 , Revenco Ninel21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Actualități în practica pediatrică: provocări și succese
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-279-7.
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fibroza chistică – afectare multisistemică cu evaluări diagnostice complexe
Balaneţchi Ludmila , Gudumac Eva , Selevestru Rodica , Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul infecției cu aspergillus în afectarea pulmonară la copilul cu fibroză chistică
Balaneţchi Ludmila , Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actualități în practica pediatrică: provocări și succese
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-279-7.
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecția cu virusul herpes simplex la copiii cu pneumonie comunitară
Selevestru Rodica12 , Bugan Maria1 , Cotoman Aliona21 , Tomacinschi Cristina12 , Ceahlău Mariana1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecțiile sistemului bronhopulmonar la copii cu imunodeficiențe primare
Tomacinschi Cristina12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunopedia
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-82-300-5.
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lung damage in hospitalized children with COVID-19
Selevestru Rodica1 , Conica Corina1 , Rotaru-Cojocari Diana2 , Bozadji Veaceslav2 , Farmache Nina2 , Şciuca Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malformație congenitală bronhopulmonară – bronh traheal la copii
Şciuca Svetlana12 , Cepraga Victoria12 , Balaneţchi Ludmila1 , Selevestru Rodica12 , Gudumac Eva1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(73-S) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări cutanate la copii cu imunodeficiențe primare
Beţiu Mircea1 , Tomacinschi Cristina21 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunopedia
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-82-300-5.
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările neurologice in Sars-Cov-2 la copii
Constantin Olga1 , Călcîi Cornelia12 , Feghiu Ludmila31 , Calistru Iulia1 , Calistru Andrei1 , Şciuca Svetlana12 , Hadjiu Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Centrul Naţional de Epileptologie
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări cardiovasculare în afecțiuni cronice bronhopulmonare la copii.
Şciuca Svetlana12 , Cepraga Victoria21 , Balaneţchi Ludmila2 , Rotaru-Cojocari Diana21 , Selevestru Rodica12 , Palii Ina21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(72) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile manifestărilor respiratorii ale infecției COVID -19 la copii
Şciuca Svetlana12 , Selevestru Rodica21 , Băluțel Tatiana1 , Conica Corina1 , Rotaru-Cojocari Diana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
One Health and Risk Management
Nr. 3(3) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radiological findings of foreign body aspiration into the airway in children
Rotaru-Cojocari Diana1 , Raşcov Victor1 , Selevestru Rodica1 , Farmache Nina2 , Şciuca Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația atopiei și imunității umorale în astmul bronșic la copii cu boala de reflux gastroesofagian
Adam Ianoş1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația clinică a corpilor străini în căile respiratorii la copii
Raşcov Victor12 , Cenuşa Florin1 , Lisnic Ana Maria1 , Rotaru-Cojocari Diana12 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 124