IBN
Închide
Serbulenco Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1

2020 - 1

Evidence-based policy making for health promotion to reduce the burden of non-communicable diseases in Moldova
Secula Florence12 , Erismann Severine21 , Cerniciuc Carolina3 , Chater Angel Marie4 , Shabab Lion5 , Glen Fiona6 , Curteanu Ala3 , Serbulenco Aliona7 , Silitrari Natalia8 , Demişcan Daniela7 , Prytherch Helen12
1 Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH),
2 University of Basel,
3 Swiss Agency for Development and Cooperation,
4 University of Bedfordshire, Luton, United Kingdom,
5 University College London,
6 National Institute for Health and Care Excellence, London,
7 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
8 National Agency for Public Health
BMC Proceedings
Nr. 14 / 2020 / ISSN 1753-6561
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Condițiile de muncă evaluate de asistenții medicali (rezultatele studiului)
Zarbailov Natalia1 , Serbulenco Aliona12 , Munteanu Maria13 , Negrean Mariana4 , Stempovschi Elena43
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale,
3 Asociatia de Nursing din Republica Moldova ,
4 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(80) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice: provocări, angajamente, realizări
Serbulenco Aliona
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul asistenților medicali în asigurarea efi cacității practicii asistenței medicale primare
Zarbailov Natalia1 , Bologan Ludmila1 , Loghin Vera1 , Serbulenco Aliona1 , Ciocanu Mihail12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Argumentation of human resources needs in the public health sector in the process of the country’s association to the european community
Pantea Valeriu1 , Serbulenco Aliona2 , Bahnarel Ion1 , Grama Octavian1 , Bucov Victoria1 , Şalaru Ion1 , Pantea Larisa3
1 National Center of Public Health,
2 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova,
3 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele implementării Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D în anul 2017
Sajin Octavian , Spînu Constantin , Suveică Luminiţa , Holban Tiberiu , Gheorghiţa Ştefan , Rotundu Doina , Isac Marina , Spînu Igor , Osoianu Iurie , Serbulenco Aliona , Palanciuc Elena , Demişcan Daniela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Condiţiile de trai și de muncă ale medicilor de familie
Serbulenco Aliona1 , Zarbailov Natalia2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(71) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 4 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele analizei unor probleme actuale în managementul supravegherii de stat a sănătăţii publice în Republica Moldova
Pantea Valeriu1 , Serbulenco Aliona2 , Bucov Victoria1 , Buga Alexandru1 , Mastac Semion1 , Irimca Olga1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Evaluarea cadrului de politici în domeniul promovării sănătății
Silitrari Natalia , Şalaru Ion , Serbulenco Aliona
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate – probleme de importanță majoră pentru Republica Moldova
Serbulenco Aliona1 , Friptuleac Grigore2 , Bahnarel Ion23 , Opopol Nicolae2 , Eţco Constantin2
1 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-36. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смертельные отравления угарным газом
Тетерчев В.1 , Сербуленко А.1 , Чорба К.2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Центр судебной медицины Министерства здравоохранения
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Implementarea screening-ului pentru identificarea factorilor de risc ce provoacă bolile cardiovasculare în raionul Căuşeni
Serbulenco Aliona
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilaxia maladiilor şi promovarea sănătăţii în practica medicului de familie
Serbulenco Aliona
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-46. Vizualizări-1142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Situaţia epidemiologică şi realizarea programului naţional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2006-2010 în Republica Moldova
Soltan Viorel , Nalivaico Nicolae , Iavorschi Constantin , Sain Dumitru , Serbulenco Aliona , Crudu Valeriu , Burinschi Victor , Petrica Victoria
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14