IBN
Închide

65Publicaţii

332Descărcări

42796Vizualizări

Stratulat Petru
Cuvinte-cheie (91): newborn (3), medical devices (2), neurodezvoltare (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 61. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 4

Analiza indicatorilor sănătăţii materne şiperinatale pe arii de referire şi în maternităţile Republicii Moldova pentru anii 2014 şi 2013
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Gaţcan Ştefan, Carauş Tatiana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(65) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuroprotecţia antenatală cu sulfat de magneziu şi evaluarea neurologică la distanţă a copiilor prematuri
Sprincean Mariana12, Stratulat Petru21, Eţco Ludmila12, Petrov Victor1, Opalco Igor1, Burlacu Ala1, Paladi Elena1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dezvoltării antropometrice a nou-născuţilor MVG în primul an de viaţă
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Enachi (Jitarciuc) Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(65) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 December, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihoneurologice de dezvoltare a copiilor prematuri expuşi antenatal sulfatului de magneziu
Sprincean Mariana12, Stratulat Petru12, Eţco Ludmila12, Petrov Victor1, Opalco Igor1, Lupaşcu Aliona1, Pădure Valeriu1, Paladi Elena1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 12

Dereglările neurodevelopmentale, morbiditatea neurologică şi somatică la marele prematur
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Pînzari Ludmila, Chifac Liliana, Enachi (Jitarciuc) Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii în evaluarea copiilor cu patologie cronică bronhopulmonară (revista literaturii)
Stratulat Petru, Cojocaru Ala, Chiper Natalia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 May, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea în practică a cursului de simulare în obstetrică: provocări, realizări, aşteptări
Stratulat Petru1, Petrov Victor1, Iliadi-Tulbure Corina2, Curteanu Ala1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 7 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Macrosomia fetală – factor de risc pentru morbiditatea şi mortalitatea neonatală
Stratulat Petru1, Carauş Tatiana1, Curteanu Ala1, Sîrghe Inna2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 7 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microelementele in solurile si plantele de padure
Cojuhari Tamara1, Vrabie Tatiana2, Pană Sergiu1, Stratulat Petru3, Voronţov Veaceslav4, Cojuhari Ion4, Anghel Liubovi5, Zubkova Tatiana6, Maslov Eugen5
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Agenţia de Stat „Moldsilva”,
4 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
5 Asociaţia de Educaţie şi Cultură pentru Activităţi in Aer Liber,
6 Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 20(33) / 2014 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 15 September, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neurodezvoltarea copiilor cu patologie cerebrală asociată cu prematuritatea diagnosticată neusonografic
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Caraman Anatol
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 May, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de adaptare a marelui prematur
Stratulat Petru, Crivceanscaia Larisa, Rotaru Dorina, Oclanschi Ludmila, Magulciac A.
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele perinatale ale copiilor născuţi din sarcini prin fertilizare „In Vitro”
Stratulat Petru1, Crivceanscaia Larisa2, Gaţcan Ştefan1, Duminică Oleg1, Marian Mariana1, Fiodorov Ana1, Colodrovschi Ana1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1038
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diagnosticului prenatal versus diagnosticul postnatal al malformaţiilor cardiace congenitale
Stratulat Petru1, Şoitu Marcela2, Caraman Anatol1, Plămădeală Lilia1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simulare ca proces de instruire profesională în urgenţele obstetricale
Stratulat Petru1, Petrov Victor1, Iliadi-Tulbure Corina2, Burlac Ala1, Curteanu Ala1, Munteanu Igor1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-1103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de monitoring al sănătăţii perinatale cu utilizarea matriţei BABIES în Republica Moldova. Rezultatele comparative ale anilor 2001-2013
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Carauş Tatiana, Gaţcan Ştefan
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul nutriţional şi indicii antropometrici la prematuri pe perioada aflării lor în secţiile de îngrijiri
Stratulat Petru1, Rotaru Dorina1, Svinarciuc Alina2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 9

Caracterizarea stării fizice a solurilor de pădure din suprafeţele de supravegere din rezervaţia „Codrii” (I)
Cojuhari Tamara1, Vrabie Tatiana2, Krupenikov Igor3, Stratulat Petru4, Crivov Ludmila5, Coterneac Pavel, Voronţov Veaceslav5
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
4 Necunoscută, Moldova,
5 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 18(31) / 2013 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 17 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte contemporane fiziopatologice şi terapeutice ale insuficienţei cardiace la copii
Palii Ina12, Vataman Eleonora21, Stratulat Petru12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuous training in biomedical engineering: necessities, effects and possibilities
Şontea Victor1, Buzdugan Tatiana2, Railean Sergey1, Stratulat Petru3, Pislari C.3, Palii Vadim3, Grozavu M.1
1 Technical University of Moldova,
2 Centre for Health Policies and Services Foundation, Moldovan Branch,
3 Institute of Mother and Child
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tehnologiilor bazate pe dovezi ştiinţifice în supravieţuirea copiilor cu greutate mică, foarte mică şi extrem de mică la naştere
Stratulat Petru1, Crivceanscaia Larisa2, Marian Mariana1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 18 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 65