IBN
Închide

83Publicaţii

669Descărcări

39495Vizualizări

Şciuca Svetlana67Cotoman Aliona13Rotaru-Cojocari Diana12Tomacinschi Cristina12Raşcov Victor10Balaneţchi Ludmila9Adam Ianoş7Neamţu Liuba6Conica Corina6Gudumac Eva5Ceahlău Mariana5Palii Ina4Bozadji Veaceslav4Crivceanschi Eugenia4Băluțel Tatiana4Cepraga Victoria4Pînzari Ludmila3Belîi Olga3Eladi Veronica3Munteanu Ana3Iavorschi Constantin2Friptuleac Grigore2Cenuşa Florin2Kulciţchi Stela2Andrieş Lucia2Sacară Victoria2Rotaru-Lungu Corina2Cazacu-Stratu Angela2Malic Alina2Kruşelniţkaia Elena2Cemîrtan Svetlana2Petrovici Virgil2Cervinski Irina2Dragan Tatiana2Bobu Ana2Rodoman Iulia2Bratu Elena2Marodi Laszlo2Neamţu Irina2Leahu Alina2Tontici Ecaterina2Palega Daniela2Bounegru Anastasia2Farmache Nina2Lupu Victoria1Tagadiuc Olga1Babin Alexandru1Bologa Vitalie1Caraman Anatolie1Cepoida Elena1Donos Ala1Grosu Victoria1Martalog Petru1Railean Gheorghe1Botnaru Victor1Maniuc Mihail1Ţurea Valentin1Rotari Adrian1Rusu Doina1Schiţco Olga1Ţurcanu Adela1Scaleţchi Valentina1Turcu Oxana1Ostalep Trofim1Vişnevschi-Rusnac Liliana1Siniţîna Lilia1Danilov Tatiana1Munteanu Oxana1Costin Nicolae1Castraveţ Irina1Raşcoveţki E.1Anghel-Jarcuţchi Victoria1Şevcenco Silvia1Efros M.1Pletosu I.1Japaleu Violeta1Ceban Ana1Blăniţă Daniela1Mordvinov Ghenadie1Covanţev Serghei1Nalbuş Olesea1Garbi Ina1Rotari Ion1Iarmoliuc Olga1Gaţcan Ştefan1Golban Rodica1Popovici Eugen1Bivol Natalia1Burlac-Pasat Cristina1Balea Zinaida1Ciumacova Irina1Crivceanschi Maxim1Vioară Viorelia1Gruzinschi Andriana1Pînzari Vera1Plahotniuc Ana1Cernacovschi A.1Plahotniuc Anna1Cernacovschi Arsenii1Balan Alexandru1Cotorobai Mariana1Adam Consuela1Cebotari Corina1Goloborodico Ana1Bugan Maria1Lisnic Ana Maria1Fuior Viorica1
Selevestru Rodica
Cuvinte-cheie (226): children (34), copii (19), дети (18)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 60. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 26
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 16
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 5

2023 - 2

Harmfulness of prooxidants in bronchopulmonary dysplasia in preterm children
Ceahlău Mariana1 , Selevestru Rodica12 , Tagadiuc Olga1 , Şciuca Svetlana21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inborn Errors of Immunity in the Republic of Moldova: Advances and Hope
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Sakara Viktoria K.2 , Marodi Laszlo34
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Semmelweis University,
4 Rockefeller University, New York
Journal of Clinical Immunology
Nr. 1(2023) / 2023 / ISSN 0271-9142 / ISSNe 1573-2592
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 18

ABCL-265 Hematologic Malignancies in Pediatrics Inborn Errors of Immunity
Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Siniţîna Lilia2 , Petrovich Virgil2 , Golban Rodica3 , Tsurya Valentin12 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Institute of Oncology
Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia
Nr. 22 / 2022 / ISSN 2152-2650 / ISSNe 2152-2669
Disponibil online 2 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bronchopulmonary dysplasia in children on tomographic images
Cotoman Aliona1 , Ceahlău Mariana1 , Selevestru Rodica1 , Crivceanscaia Eugenia2 , Şciuca Svetlana2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bronșiolita obliterantă la copil: protocol clinic național (ediția I) PCN-415
Şciuca Svetlana , Stasii Ecaterina, Selevestru Rodica , Cotoman Aliona, Rotaru-Cojocari Diana , Tomacinschi Cristina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2023/02/PCN-415-Bronșiolita-obliterantă-la-copil-1.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale afectării bronhopulmonare la copiii cu infecție COVID-19
Şciuca Svetlana12 , Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Rotaru-Cojocari Diana12 , Bozadji Veaceslav2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COVID-19 infection associated with cytomegalovirus and herpes virus in a newborn child. Particularities of a clinical case
Goloborodico Ana , Grosu Victoria , Selevestru Rodica , Cotoman Aliona
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dischinezia ciliară primară la copil: protocol clinic naţional (ediția I) PCN-416
Şciuca Svetlana , Maniuc Mihail , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Rotaru-Cojocari Diana , Danilov Lucian , Petrovici Virgil
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2023/02/PCN-416-Dischinezia-ciliară-primară-la-copil.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fibroza chistică – afectare multisistemică cu evaluări diagnostice complexe
Balaneţchi Ludmila , Gudumac Eva , Selevestru Rodica , Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecția cu virusul herpes simplex la copiii cu pneumonie comunitară
Selevestru Rodica12 , Bugan Maria1 , Cotoman Aliona21 , Tomacinschi Cristina12 , Ceahlău Mariana1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lung damage in hospitalized children with COVID-19
Selevestru Rodica1 , Conica Corina1 , Rotaru-Cojocari Diana2 , Bozadji Veaceslav2 , Farmache Nina2 , Şciuca Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malformație congenitală bronhopulmonară – bronh traheal la copii
Şciuca Svetlana12 , Cepraga Victoria12 , Balaneţchi Ludmila1 , Selevestru Rodica12 , Gudumac Eva1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(73-S) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări cardiovasculare în afecțiuni cronice bronhopulmonare la copii.
Şciuca Svetlana12 , Cepraga Victoria21 , Balaneţchi Ludmila2 , Rotaru-Cojocari Diana21 , Selevestru Rodica12 , Palii Ina21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(72) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of respiratory manifestations of COVID-19 infection of children
Şciuca Svetlana12 , Selevestru Rodica21 , Băluțel Tatiana1 , Conica Corina1 , Rotaru-Cojocari Diana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
One Health and Risk Management
Nr. 3(3) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pneumocistoza la copil: protocol clinic național (ediția I) PCN-407
Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Cotoman Aliona, Bologa Vitalie
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/08/PCN-407-Pneumocistoza-la-copil.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radiological findings of foreign body aspiration into the airway in children
Rotaru-Cojocari Diana1 , Raşcov Victor1 , Selevestru Rodica1 , Farmache Nina2 , Şciuca Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația atopiei și imunității umorale în astmul bronșic la copii cu boala de reflux gastroesofagian
Adam Ianoş1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația clinică a corpilor străini în căile respiratorii la copii
Raşcov Victor12 , Cenuşa Florin1 , Lisnic Ana Maria1 , Rotaru-Cojocari Diana12 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul bronho-obstructiv la copiii cu displazie bronhopulmonară
Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica2 , Щука Светлана2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuberculoza pediatrică în raport cu sistemul imun
Kulciţchi Stela1 , Iavorschi Constantin12 , Malic Alina1 , Selevestru Rodica1 , Rotaru-Lungu Corina2 , Bounegru Anastasia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 14

Aspergiloza pulmonară la copii: protocol clinic naţional PCN-392
Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Balaneţchi Ludmila , Rotaru-Cojocari Diana , Cotoman Aliona
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2021 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/06/PCN-Aspergiloza-pulmonară-la-copii.pdf
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical and imaging interrelationships in the diagnosis of foreign body aspiration in children
Rotaru-Cojocari Diana , Raşcov Victor , Selevestru Rodica , Şciuca Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 5(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical characteristics of COVID-19 infection in children
Balutel Tatiana , Conica Corina , Munteanu Ana , Cebotari Corina , Bozadji Veaceslav , Selevestru Rodica , Şciuca Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dischinezia ciliară primară la copil.
Selevestru Rodica12 , Eladi Veronica12 , Leahu Alina12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Displazia bronhopulmonară la copii: protocol clinic naţional PCN-393
Şciuca Svetlana , Curteanu Ala , Selevestru Rodica , Cotoman Aliona, Ceahlău Mariana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2021 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/06/PCN-Displazia-bronhopulmonara-la-copil.pdf
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea modificărilor radiologice pulmonare la copii cu infecția COVID-19.
Şciuca Svetlana12 , Selevestru Rodica12 , Conica Corina1 , Băluțel Tatiana1 , Rotaru-Cojocari Diana1 , Bozadji Veaceslav2 , Costin Nicolae2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of ecocardiographical indicators in pulmonary hypertension in children with bronchiectasis
Cepraga Victoria1 , Palega Daniela1 , Munteanu Ana1 , Lupu Victoria12 , Selevestru Rodica1 , Palii Ina12 , Şciuca Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gastroesophagian reflux in children with chronic bronchopulmonary diseases
Tontici Ecaterina1 , Palega Daniela1 , Eladi Veronica1 , Raşcov Victor2 , Selevestru Rodica1 , Adam Ianoş1 , Şciuca Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemoleucographic evaluations in children with SARS-COV-2 infection
Munteanu Ana , Balutel Tatiana , Conica Corina , Cepraga Victoria , Cotoman Aliona , Selevestru Rodica , Şciuca Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hipertensiunea pulmonară secundară la copiii cu fibroză chistică
Balaneţchi Ludmila12 , Selevestru Rodica13 , Palii Ina13 , Gudumac Eva1 , Şciuca Svetlana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic de Urgență pentru copii, Cluj Napoca,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecția cu Aspergilus fumigatus la pacienții cu maladii cronice pulmonare
Selevestru Rodica12 , Cotorobai Mariana1 , Balaneţchi Ludmila1 , Tomacinschi Cristina12 , Rotaru-Cojocari Diana1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecția cu Mycoplasma pneumoniae la copiii cu pneumonie comunitară
Adam Consuela1 , Selevestru Rodica12 , Adam Ianoş1 , Neamţu Liuba3 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Spitalul Clinic Municipal de copii nr.1
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primary ciliary dyskinesia in children
Eladi Veronica1 , Tontici Ecaterina1 , Leahu Alina1 , Rotaru-Cojocari Diana1 , Raşcov Victor2 , Selevestru Rodica1 , Şciuca Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuberculoza pediatrică în raport cu sistemul imun.
Kulciţchi Stela1 , Iavorschi Constantin12 , Malic Alina1 , Selevestru Rodica1 , Rotaru-Lungu Corina2 , Bounegru Anastasia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Complicații la nivelul sistemului respirator la copii cu imunodeficiențe primare
Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica2 , Şciuca Svetlana2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corpi străini bronșici la copii - etiologie și particularități endoscopice
Raşcov Victor , Selevestru Rodica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corpii străini bronșici la copii. etiologie și particularități endoscopice
Raşcov Victor12 , Selevestru Rodica2 , Şciuca Svetlana2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predictorii displaziei bronhopulmonare la copiii prematuri
Ceahlău Mariana , Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Cotoman Aliona
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predictorii displaziei bronhopulmonare la copiii prematuri.
Ceahlău Mariana1 , Selevestru Rodica1 , Cotoman Aliona12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The broad spectrum of causative pathogens associated with respiratory infections in primary immunodeficiency diseases
Tomacinschi Cristina , Selevestru Rodica , Şciuca Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(36). 2020. Washington, USA . ISBN 979-1-293-10109-3.
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Tracheobronchomalacia primară la copii (prezentarea unui caz clinic).
Şciuca Svetlana12 , Pînzari Ludmila2 , Raşcov Victor2 , Selevestru Rodica1 , Cotoman Aliona12 , Crivceanschi Eugenia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Caracteristici etiologice ale infecțiilor respiratorii la copii cu imunodeficențe primare
Tomacinschi Cristina1 , Selevestru Rodica1 , Petrovici Virgil2 , Şciuca Svetlana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dischinezia ciliară la copil cu boli cronice respiratorii
Şciuca Svetlana1 , Maniuc Mihail1 , Garbi Ina2 , Raşcov Victor2 , Crivceanschi Eugenia2 , Scaleţchi Valentina3 , Selevestru Rodica1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Displazia bronhopulmonară la copilul prematur cu malformaţie congenitală pulmonară
Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica1 , Bratu Elena1 , Rotaru-Cojocari Diana1 , Pînzari Ludmila2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea proceselor cronice ale sistemului respirator la copiii cu imunodeficiențe primare
Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelațiile statusului nutrițional și al funcției pulmonare la copiii cu fibroză chistică
Neamţu Irina , Cernacovschi Arsenii , Plahotniuc Anna , Selevestru Rodica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări bronhopulmonare în agamaglobulinemie
Tomacinschi Cristina , Selevestru Rodica , Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul zivert-kartagener (situs viscerum inversus)
Selevestru Rodica1 , Babin Alexandru1 , Ciumacova Irina1 , Kruşelniţkaia Elena2 , Şciuca Svetlana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statusul nutriţional şi funcţia respiratorie la copiii cu fibroză chistică
Selevestru Rodica1 , Plahotniuc Ana1 , Neamţu Irina1 , Cernacovschi A.1 , Balaneţchi Ludmila12 , Belîi Olga3 , Ceban Ana3 , Adam Ianoş1 , Şciuca Svetlana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The diagnostic significance of pulmonary scintigraphy in children with cystic fibrosis
Balanetschi L.12 , Selevestru Rodica1 , Balan Alexandru1 , Kruşelniţkaia Elena3 , Gudumac Eva1 , Şciuca Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Spitalul Clinic de Urgență pentru copii, Cluj Napoca,
3 Institute of Mother and Child
Moldavian Journal of Pediatric Surgery
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-3210 / ISSNe 2587-3229
Disponibil online 8 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 83