IBN
Închide
Rubanovici Vladislav Gheorghe
Cuvinte-cheie (58): food additives (2), медицинский контроль (1), гигиеническая оценка (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Inofensivitatea alimentelor de origine animală după indicatorii sanitaro-microbiologici în municipiul Chișinău
Chirlici Alexei1, Rubanovici Vladislav1, Iularji Constantin2, Vasina Natalia1, Dondiuc Aurelia2, Grecu Constantin2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranța produselor de cofetărie cu cremă în municipiul Chișinău
Chirlici Alexei1, Rubanovici Vladislav1, Cernenco Olga1, Grecu Constantin2, Vetiu Svetlana2, Iularji Natalia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Importanţa instruirii medicilor de familie în domeniul igienei
Friptuleac Grigore12, Cebanu Serghei21, Chirlici Alexei2, Cazacu-Stratu Angela12, Rubanovici Vladislav2, Meşina Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Caracteristica aportului energetic al raţiei alimentare la elevii din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv
Friptuleac Grigore, Rubanovici Vladislav, Cebanu Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre conţinutul nitraţilor in legume şi fructe
Chirlici Alexei1, Rubanovici Vladislav1, Ciburciu Andrei2, Antosii Ludmila2, Vetiu Svetlana3, Tcaci Eudochia3, Vasiliţa Vitalii3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 27 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre reziduurile unor aditivi alimentari şi contaminanţi in produsele alimentare
Chirlici Alexei1, Rubanovici Vladislav1, Vasiliţa Vitalii1, Vetiu Svetlana2, Antosii Ludmila2, Tcaci Eudochia2, Grecu Constantin2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 27 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Aspecte ale morbidităţii prin boli ale aparatului digestive in relaţie cu unii factori de risc
Friptuleac Grigore1, Sabău David2, Rubanovici Vladislav1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Clinica Medicală I, Cluj-Napoca
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea factorilor de mediu şi comportamentali ce influenţează sănătatea sportivilor junior care practică fotbalul
Cebanu Serghei12, Friptuleac Grigore1, Rubanovici Vladislav1, Cheptea Dumitru1, Ştefaneţ Gheorghe2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 7(64) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 11 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile de bază privind organizarea alimentaţiei sportivilor
Rubanovici Vladislav, Friptuleac Grigore, Chirlici Alexei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 May, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Rezultatele examenelor medicale complexe ale sportivilor din Republica Moldova
Rubanovici Vladislav1, Cebanu Serghei1, Ştefaneţ Gheorghe2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Medicină Sportivă "ATLETMED"
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele monitorizării inofensivităţii alimentelor in municipiul Chişinău
Munteanu Tudor1, Iularji Natalia1, Grecu Constantin1, Ceauş Tudor1, Antosii Ludmila1, Chirlici Alexei2, Rubanovici Vladislav2
1 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Evaluarea igienică a produselor alimentare şi a mărfurilor nealimentare de import
Cebanov Raisa1, Antosii Ludmila1, Bogataia Cornelia1, Grecu Constantin1, Chirlici Alexei2, Rubanovici Vladislav2
1 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea izbucnirilor epidemice şi a factorilor de risc în întreprinderile de alimentaţie publică, care prestează servicii în cadrul festivităţilor/ceremoniilor
Caraman Paulina1, Dondiuc Aurelia1, Covric Zinaida2, Apostolova Larisa1, Chirlici Alexei3, Rubanovici Vladislav3
1 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău,
2 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile adaptative ale organismului elevilor din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv
Friptuleac Grigore, Rubanovici Vladislav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Aportul proteinelor în alimentaţia elevilor din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv
Friptuleac Grigore, Rubanovici Vladislav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea legăturii corelative dintre factorul alimentar şi morbiditatea elevilor din instituţiile preuniversitare de profil sportiv
Rubanovici Vladislav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Particularităţile compoziţionale ale raţiilor alimentare a elevilor din liceele cu profil sportiv
Rubanovici Vladislav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Estimarea stării de sănătate a sportivilor liceelor cu profil sportiv
Friptuleac Grigore, Rubanovici Vladislav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Caracteristica igienică a alimentaţiei sportivilor liceului internat republican cu profil sportiv (LIRPS)
Rubanovici Vladislav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Evaluarea interrelaţiilor dintre starea de sănătate a sportivilor şi factorii mediului ocupaţional
Cebanu Serghei1, Friptuleac Grigore1, Robu Maria2, Meşina Victor1, Rubanovici Vladislav1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Medicină Sportivă "ATLETMED"
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20