Sugars and non-transmissible diseases
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
145 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-04 16:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.263:641.13+616.1/.8 (2)
Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente (147)
Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei (115)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (845)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (2311)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (5178)
Patologia sistemului limfatic, a organelor hemopoietice şi endocrine (8194)
Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate (11368)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (14811)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (18565)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (22978)
SM ISO690:2012
CHIRLICI, Alexei; RUBANOVICI, Vladislav; CEBANU, Serghei; RÎMIŞ, Constantin; CURTEANU, Ala. Sugars and non-transmissible diseases. In: One Health and Risk Management. 2022, nr. 3(4), pp. 4-14. ISSN 2587-3458.
10.38045/ohrm.2022.4.01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 3(4) / 2022 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Sugars and non-transmissible diseases

Zaharurile și bolile netransmisibile

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2022.4.01
CZU: 613.263:641.13+616.1/.8

Pag. 4-14

Chirlici Alexei1, Rubanovici Vladislav1, Cebanu Serghei1, Rîmiş Constantin2, Curteanu Ala32
 
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 CRED - Romanian-Swiss Center for the Development of the Health System" ,
3 Institute of Mother and Child
 
Disponibil în IBN: 12 octombrie 2022


Rezumat

Sugars consumed in reasonable quantities play a beneficial role for the human body. However, the type of carbohydrates in the diet (digestible or non-digestible) matters, and in recent decades research has clearly shown that excessive consumption of refined sugar (as such or hidden in various foods) has negative effects on public health. Material and methods. The paper presents a synthesis of official international and national reports, as well as recent bibliographic sources on the occurrence of certain noncommunicable diseases (NCDs) as a result of excessive sugar consumption. A focused search of specialized literature sources was conducted using the search engine Google Scholar, PubMed, Research for Life and Medline, starting from the keyword’s sugars, health and non-communicable diseases. Results. Excessive consumption of refined sugar contributes to the emergence of various NCDs such as diseases of the circulatory system, type 2 diabetes, obesity, metabolic syndrome or tooth decay. According to the WHO recommendations, in order to reduce the consumption of refined sugar, complex, multisectoral nutritional and public health interventions are needed. Conclusions. In order to prevent NCDs associated with the nutritional factor, especially with excessive consumption of refined sugar, in the Republic of Moldova, it is important t o implement cost-effective interventions both socially and economically.

Introducere. Zaharurile consumate în cantități raționale au un rol benefic pentru organismul uman. Contează însă tipul de carbohidrați din dietă (digerabili sau nedigerabili), iar în ultimele decenii cercetările au demonstrat în mod evident faptul că un consum exagerat de zahăr rafinat (ca atare sau camuflat în diferite produse alimentare) are efecte negative asupra sănătății populației. Material și metode. Lucrarea este o sinteză a unor rapoarte oficiale naționale și internaționale, precum și a surselor bibliografice recente privind apariția anumitor boli netransmisibile (BNT), ca rezultat al consumului exagerat de zaharuri. A fost efectuată o cercetare axată pe sursele de literatură de specialitate, folosind motorul de căutare Google Scholar, PubMed, Research for Life și Medline, plecând de la cuvintele-cheie zaharuri, sănătate și boli netransmisibile. Rezultate. Consumul exagerat de zahăr rafinat contribuie la apariția diverselor BNT, cum ar fi: maladiile sistemului circulator, diabetul zaharat de tip 2, obezitatea, sindromul metabolic sau cariile dentare. Conform recomandărilor OMS, în scopul reducerii consumului de zahăr rafinat, sunt necesare intervenții nutriționale și de sănătate publică complexe, multisectoriale. Concluzii. În scopul prevenirii BNT, asociate cu factorul nutrițional, în special cu un consum excesiv de zahăr rafinat, este importantă implementarea în Republica Moldova a intervențiilor cost-eficiente atât sub aspect social, cât și sub aspect economic.

Cuvinte-cheie
Sugar, carbohydrates, health, noncommunicable diseases,

zaharuri, carbohidraţi, sănătate, boli netransmisibile