IBN
Închide
Carauş Tatiana Nicolae
Cuvinte-cheie (38): breastfeeding (2), asphyxia (2), исключительное грудное вскармливание (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Protejarea, promovarea și susținerea alăptării în Republica Moldova: o problemă de sănătate publică
Curteanu Ala, Carauş Tatiana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Sechelele neurologice la nou-nascuţii la termen care au suferit de encefalopatie neonatală
Curteanu Ala, Enachi (Jitarciuc) Ala, Carauş Tatiana, Bojadji Veaceslav, Bunduchi Andrei
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(70) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Analiza indicatorilor sănătăţii materne şiperinatale pe arii de referire şi în maternităţile Republicii Moldova pentru anii 2014 şi 2013
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Gaţcan Ştefan, Carauş Tatiana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(65) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii, percepţii şi provocări privind alăptarea la sân
Vladicescu Natalia1, Curteanu Ala2, Carauş Tatiana2
1 Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS-AXA”,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(68) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Macrosomia fetală – factor de risc pentru morbiditatea şi mortalitatea neonatală
Stratulat Petru1, Carauş Tatiana1, Curteanu Ala1, Sîrghe Inna2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 7 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dezvoltării fizice a nou-născuţilor prematuri în primii 2 ani de viaţă
Curteanu Ala, Pînzari Ludmila, Enachi (Jitarciuc) Ala, Chifac Liliana, Rotaru Dorina, Carauş Tatiana, Stratulat Mihail
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de monitoring al sănătăţii perinatale cu utilizarea matriţei BABIES în Republica Moldova. Rezultatele comparative ale anilor 2001-2013
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Carauş Tatiana, Gaţcan Ştefan
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Teleradiology Support for Maternal and Newborn Health in II level Perinatal Centers
Stratulat Petru, Gamurari Inessa, Carauş Tatiana, Curteanu Ala
Mother and Child Institute
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The stages of the follow-up system development of the high risk premature babies. the results of neurodevelopment of premature babies depending of their birth weight
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Pînzari Ludmila, Chifeac Liliana, Enachi (Jitarciuc) Ala, Carauş Tatiana, Rotaru Dorina
Mother and Child Institute
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранняя неонатальная смертность - факторы риска и причины, данные конфиденциальной анкеты
Стратулат П.М., Карауш Т.Н., Куртяну А.М.
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты внедрения национальных программ по улучшению перинатального ухода в Республике Молдова
Стратулат П.М., Куртяну А.М., Карауш Т.Н.
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Calitatea îngrijirilor antenatale în instituţiile de asistenţă medicală primară
Stratulat Petru1, Cerneţchi Olga2, Curteanu Ala1, Diug Valentina2, Carauş Tatiana1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Use of telemedicine in pilot centers within the perinatal system
Stratulat Petru1, Carauş Tatiana1, Blunier Marc2, Curteanu Ala1
1 Mother and Child Institute,
2 Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH)
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1. 2011. . ISBN 978-9975-66-239-0..
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Incidenţa sepsisului neonatal tardiv în secţiile reanimare şi terapie intensivă
Stratulat Petru, Carauş Tatiana, Curteanu Ala, Cozma Dumitru
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(47) / 2010 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de utilizare a platformei iPath în cadrul implementării Telemedicinei însiste mulperinatal din Republica Moldova
Stratulat Petru, Carauş Tatiana, Curteanu Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(48) / 2010 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunsul inflamatoral nou-născutului în cazul infecţiei şi a sfixiei
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Carauş Tatiana, Rotaru Dorina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(47) / 2010 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 5

Aspectele obstetricale ale decesului perinatal
Stratulat Petru, Petrov Victor, Carauş Tatiana, Curteanu Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica implementării tehnologiilor asistenţei perinatale în republică în perioada 1998-2008
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Carauş Tatiana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(20) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica implementării tehnologiilor asistenţei perinatale în Republică în perioada 1998-2008
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Carauş Tatiana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(42) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa utilizării curbelor individualizate de creştere intrauterină a fătului pentru diagnosticul problemelor de creştere fetală
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Carauş Tatiana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(20) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25