IBN
Închide
Ceahlău Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 1

2023 - 8

Displazia bronhopulmonară la copilul prematur și impactul infecției COVID-19
Şciuca Svetlana12 , Balan Angelina12 , Cotoman Aliona12 , Conica Corina12 , Ceahlău Mariana12 , Spînu Tatiana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea clinică a severității displaziei bronhopulmonare la copiii din nașterile premature
Şciuca Svetlana12 , Ceahlău Mariana12 , Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea semnelor clinice de afectare respiratorie la copii cu displazia bronhopulmonară
Cotoman Aliona12 , Curteanu Ala1 , Şciuca Svetlana2 , Selevestru Rodica2 , Ceahlău Mariana2 , Conica Corina21 , Pînzari Ludmila12 , Branişte Nina21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmfulness of prooxidants in bronchopulmonary dysplasia in preterm children
Ceahlău Mariana1 , Selevestru Rodica12 , Tagadiuc Olga1 , Şciuca Svetlana21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul antecedentelor perinatale în realizarea displaziei bronhopulmonare la copiii născuți prematuri
Şciuca Svetlana12 , Ceahlău Mariana1 , Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(76) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări hipoxoco-ischemice în displazia bronhopulmonară la copiii premature
Ceahlău Mariana1 , Tagadiuc Olga1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(76) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere diagnostice prin examen radiologic la copiii cu displazie bronhopulmonară
Cotoman Aliona12 , Ceahlău Mariana1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul oxidativ la copiii cu displazie bronhopulmonară
Ceahlău Mariana1 , Tagadiuc Olga1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Bronchopulmonary dysplasia in children on tomographic images
Cotoman Aliona1 , Ceahlău Mariana1 , Selevestru Rodica1 , Crivceanscaia Eugenia2 , Şciuca Svetlana2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Covid-19 infection in children with bronchopulmonary dysplasia – lung CT imaging
Şciuca Svetlana12 , Enachi I.12 , Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica12 , Caraciobanu Alina12 , Bîrcă Ala12 , Bolgar M.12 , Petrov A.12 , Chiperi M.12 , Damaschin E.12 , Ceahlău Mariana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecția cu virusul herpes simplex la copiii cu pneumonie comunitară
Selevestru Rodica12 , Bugan Maria1 , Cotoman Aliona21 , Tomacinschi Cristina12 , Ceahlău Mariana1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Displazia bronhopulmonară la copii: protocol clinic naţional PCN-393
Şciuca Svetlana , Curteanu Ala , Selevestru Rodica , Cotoman Aliona , Ceahlău Mariana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2021 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/06/PCN-Displazia-bronhopulmonara-la-copil.pdf
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Predictorii displaziei bronhopulmonare la copiii prematuri
Ceahlău Mariana , Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Cotoman Aliona
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predictorii displaziei bronhopulmonare la copiii prematuri.
Ceahlău Mariana1 , Selevestru Rodica1 , Cotoman Aliona12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14