IBN
Închide
Cuvinte-cheie (119): leadership (4), leadership (4), education (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Riscul profesional al cadrelor didactice și manageriale în condițiile activității inovative a instituției de învățământ. Proiect de cercetare
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1