Pedagogul social şi asistentul social: domenii de intervenţie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
811 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-01 19:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
364.62:37.013.2 (1)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (284)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2453)
SM ISO690:2012
PATRAŞCU, Dumitru; DAVIDESCU, Elena. Pedagogul social şi asistentul social: domenii de intervenţie. In: Administrarea Publică. 2009, nr. 1(61), pp. 143-150. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489

Pedagogul social şi asistentul social: domenii de intervenţie

CZU: 364.62:37.013.2
Pag. 143-150

Patraşcu Dumitru1, Davidescu Elena2
 
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

In the article it is treated the evaluation of professors and educational managers. It is clarified the notion of performances, the performance characteristics. It is discussed the standard of performance of professors/managers and indices of standards. Performance evaluation is proposed under criteria, with a certain goal and objectives. There are set evaluation stages, methods, techniques, and errors.