IBN
Închide
Patraşcu Dumitru Iacov
Cuvinte-cheie (66): training (2), manipulator (1), targets subject to change. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Riscul profesional al cadrelor didactice și manageriale în condițiile activității inovative a instituției de învățământ. Proiect de cercetare
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Gestionarea și dezvoltarea culturii organizaţionale în instituţia educaţională
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiune în management și leadership educațional
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadershipul educaţional – premisă a dezvoltării performanţelor organizaţionale
Patraşcu Dumitru, Pleşcan Monica-Vasilica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
Patraşcu Dumitru, Pleşcan Monica-Vasilica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea conflictelor şi educaţia elevilor din învăţământul primar în spiritul toleranţei
Patraşcu Dumitru, Chiriac Laura
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Criterii și indicatori ai competenței digitale pentru cadrele didactice din învățământul general
Patraşcu Dumitru, Ţap Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ проблемы профессиональной адаптации начинающих преподавателей в образовательной среде высших учебных заведений
Патрашку Думитру, Згурян Олеся
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретический подход к педагогической деятельности начинающих преподавателей высшего учебного заведения
Патрашку Думитру, Згурян Олеся
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экспериментальная оценка педагогической эффективности технологии педагогический стартап
Патрашку Думитру, Згурян Олеся
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Abordari ale competențelor interculturale la elevii din gimnaziu
Patraşcu Dumitru, Arapu Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Fundamentarea conceptiei e-educatie de formare continua
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul competentelor cadrelor didactice
Patraşcu Dumitru, Arapu Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul competentelor managerului educational
Arapu Rodica, Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Manipulatori şi activizatori în guvernare
Patraşcu Dumitru, Andrieş-Patraşcu Tatiana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(71) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manipulatorii în guvernare
Patraşcu Dumitru1, Andrieş-Patraşcu Tatiana2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea din Concordia, Montreal
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Similitudini onomastice şi calităţile manageriale
Patraşcu Dumitru
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Cu privire la crize şi acţiunile de depăşirea lor
Andrieş-Patraşcu Tatiana, Patraşcu Dumitru
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2-3(67) / 2010 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этническая толерантность
Патрашку Думитру1, Caţ Alexandru2
1 Академия публичного управления,
2 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Administrarea Publică
Nr. 4(68) / 2010 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 May, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Învăţământul şl mentalitatea
Patraşcu Dumitru
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27