IBN
Închide
Patraşcu Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 1

Unele aspecte ale metodologiei traseului de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul de formare continuă
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(76) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Conceptualizarea performanței instituţiei de invăţămant general
Patraşcu Dumitru
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gândirii științifice prin intermediul pedagogiei muzeale: perspective și strategii
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership educaţional (II)
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-76. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Leadership educaţional (I)
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-83. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership-ul și cultura organizațională – surse de inovare și motivare a cadrelor didactice
Patraşcu Dumitru , Pleşcan Monica-Vasilica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situații de rezolvare a conflictelor la școlarii din clasa pregătitoare
Patraşcu Dumitru1 , Chiriac (Dabija) Laura21
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” din Pașcani, România
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii ale învăţării creative în ciclul primar
Patraşcu Dumitru1 , Bîrgăoanu I. Claudia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” din Pașcani, România
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-59. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Riscul profesional al cadrelor didactice și manageriale în condițiile activității inovative a instituției de învățământ. Proiect de cercetare
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Gestionarea și dezvoltarea culturii organizaţionale în instituţia educaţională
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-75. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiune în management și leadership educațional
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-123. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patraşcu Dumitru , Pleşcan Monica-Vasilica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-1159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerului educațional despre manipulare în educație
Patraşcu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
Patraşcu Dumitru , Pleşcan Monica-Vasilica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-112. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea conflictelor şi educaţia elevilor din învăţământul primar în spiritul toleranţei
Patraşcu Dumitru , Chiriac Laura
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Criterii și indicatori ai competenței digitale pentru cadrele didactice din învățământul general
Patraşcu Dumitru , Ţap Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-1026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ проблемы профессиональной адаптации начинающих преподавателей в образовательной среде высших учебных заведений
Патрашку Думитру , Згурян Олеся
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретический подход к педагогической деятельности начинающих преподавателей высшего учебного заведения
Патрашку Думитру , Згурян Олеся
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экспериментальная оценка педагогической эффективности технологии педагогический стартап
Патрашку Думитру , Згурян Олеся
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Abordari ale competențelor interculturale la elevii din gimnaziu
Patraşcu Dumitru , Arapu Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36