Oportunitatea şi importanţa teoretico-practică a asigurării calităţii învăţământului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
572 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-06 16:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.014.3(478) (2)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1457)
SM ISO690:2012
CRUDU, Valentin; PATRAŞCU, Dumitru; PĂDUREŢ, Nicolae. Oportunitatea şi importanţa teoretico-practică a asigurării calităţii învăţământului. In: Administrarea Publică. 2007, nr. 1-2(54), pp. 120-126. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489

Oportunitatea şi importanţa teoretico-practică a asigurării calităţii învăţământului

CZU: 37.014.3(478)
Pag. 120-126

Crudu Valentin1, Patraşcu Dumitru2, Pădureţ Nicolae2
 
1 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
2 Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

This article outlines the problem of the opportunity of quality education, being treated in the logic of “quality of education - quality of man - quality of life”. There are revealed the dimensions of educational quality, its ensuring as planning and potential. They are treated from the point of view of qualitology, by levels. There are distinguished three approaches (pedagogical, quality management, multidisciplinary theory). There are made attempts to bring up the problem of developing the educational quality concept in pre-university institutions. There are proposed actions for ensuring the quality of education in Republic of Moldova and there are specified problems needed to be resolved.

Cuvinte-cheie
calitate, invatamint,

calitatea invatamintului, qualitologie, managementului calitatiii