IBN
Închide
Moraru Emilia
Cuvinte-cheie (77): oratoriu (3), poem coral (2), cantată (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 1

Creaţia corală românească de esenţă folclorică din prima jumătate a sec.XX: direcţii și perspective
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Muzica corală din Basarabia (sfârşitul secolului XIX – prima jumătate a secolului XX)
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O viață și un destin de artist: maestrul Ion Paulencu la 75 de ani
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice privind formarea viitorului dirijor și interpret de cor
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații asupra evoluției genului de operă in creația compozitorilor din Basarabia
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 9 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea sursei folclorice in procesul de cristalizare a muzicii corale românești
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Creaţia corală liturgică romanească contemporană
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivul mioritic in creaţia corală şi vocal-simfonică a compozitorilor romani şi basarabeni din a doua jumătate a secolului al XX-lea
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Madrigalul in creaţia corală romanească
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea cantecului popular in creaţia corală romanească din a doua jumătate a secolului al XX -lea
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 24 February, 2014. Descarcări-40. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Creaţia corală românească contemporană şi vocaţia sa universală
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Racordarea muzicii religioase româneşti la cultura europeană modernă
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Modalităţi de formare a culturii vocale la elevii de vârstă şcolară mică
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psalmii lui David în viziunea compozitorului Teodor Zgureanu
Moraru Emilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14