IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   400
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-27 21:41
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 3 / 2023  (3 din 4)29    CZU
 2023  (3 din 4)84    
Nr. 3(70) 29CZU
Nr. 2(69) 27CZU
Nr. 1(68) 28CZU
 2022  (4 din 4)114    
Nr. 4(67) 30CZU
Nr. 3(66) 28CZU
Nr. 2(65) 25CZU
Nr. 1(64) 31CZU
 2021  (4 din 4)116    
Nr. 4(63) 31CZU
Nr. 3(62) 30CZU
Nr. 2(61) 28CZU
Nr. 1(60) 27CZU
 2020  (4 din 4)124    
Nr. 4(59) 27CZU
Nr. 3(58) 32CZU
Nr. 2(57) 31CZU
Nr. 1(56) 34CZU
 2019  (4 din 4)135    
Nr. 4(55) 35CZU
Nr. 3(54) 33CZU
Nr. 2(53) 33CZU
Nr. 1(52) 34CZU
 2018  (4 din 4)142    
Nr. 4(51) 33CZU
Nr. 3(50) 36CZU
Nr. 2(49) 31CZU
Nr. 1(48) 42CZU
 2017  (4 din 4)149    
Nr. 4(47) 37CZU
Nr. 3(46) 39CZU
Nr. 2(45) 40CZU
Nr. 1(44) 33CZU
 2016  (4 din 4)166    
Nr. 4(43) 37CZU
Nr. 3(42) 43CZU
Nr. 2(41) 46CZU
Nr. 1(40) 40CZU
 2015  (4 din 4)163    
Nr. 4(39) 41CZU
Nr. 3(38) 38CZU
Nr. 2(37) 42CZU
Nr. 1(36) 42CZU
 2014  (4 din 4)172    
Nr. 4(35) 40CZU
Nr. 3(34) 38CZU
Nr. 2(33) 45CZU
Nr. 1(32) 49CZU
 2013  (4 din 4)169    
Nr. 4(31) 38CZU
Nr. 3(30) 47CZU
Nr. 2(29) 42CZU
Nr. 1(28) 42CZU
 2012  (4 din 4)160    
Nr. 4(27) 64CZU
Nr. 3(26) 10CZU
Nr. 2(25) 31CZU
Nr. 1(24) 55CZU
 2011  (4 din 4)200    
Nr. 4(23) 38CZU
Nr. 3(22) 38CZU
Nr. 2(21) 66CZU
Nr. 1(20) 58CZU
 2010  (4 din 4)197    
Nr. 4(19) 76CZU
Nr. 3(18) 42CZU
Nr. 2(17) 38CZU
Nr. 1(16) 41CZU
 2009  (4 din 4)158    
Nr. 4(15) 38CZU
Nr. 3(14) 40CZU
Nr. 2(13) 42CZU
Nr. 1(12) 38CZU
 2008  (3 din 4)109    
Nr. 4(11) 35CZU
Nr. 3(10) 34CZU
Nr. 1-2(9) 40CZU
 2007  (3 din 4)101    
Nr. 4(8) 57CZU
Nr. 2-3(7) 27CZU
Nr. 1(6) 17CZU
 2006  (1 din 4)32    
Nr. 3-4(5) 32CZU
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2022.05.27-2026.05.27)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole24912776074546482116381
Volume661147385010
Total2557289081259658

Vizualizări   661Descărcări   68

Conţinutul numărului de revistă

Susținerea științei fundamentale – o necesitate imperativă pentru umanitate 7-9
Tighineanu Ion
Geonomie vs. geografie și geologie: confuzie sau noi oportunități de dezvoltare? 10-17

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.01

CZU: 001.89:[55+91]

Capcelea Arcadie
Influenţa factorilor climatici asupra productivității unor specii de arbuşti fructiferi 18-23

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.02

CZU: [634.7+551.583](478)

Sava Parascovia , Caraman Ion
Agenții patogeni ai unor maladii fungice la culturi cerealiere păioase 24-29

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.03

CZU: 632.4:633.1:632.9

Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Influența radiațiilor UV asupra tulpinilor de fungi entomopatogeni Beauveria bassiana CNMNFE- 01 și Cordyceps fumosorosea CNMN-FE-02 30-36

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.04

CZU: 577.344.08:582.28

Moldovan Anna , Doni Ecaterina , Munteanu-Molotievskiy Natalia , Toderaş Ion
Noi semnalări ale speciei Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) în fauna Republicii Moldova 37-43

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.05

CZU: 595.768.2:502.74(478)

Bacal Svetlana , Buşmachiu Galina , Kolodrevski Oxana
Fibroza chistică – afectare multisistemică cu evaluări diagnostice complexe 44-49

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.06

CZU: 616.24-003.4-071-053.2:575.1

Balaneţchi Ludmila , Gudumac Eva , Selevestru Rodica , Şciuca Svetlana
Importanța diagnosticului preoperator urodinamic în tratamentul injectabil cu toxina botulinică la peciente cu detrusor hiperactiv idiopatic 50-57

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.07

CZU: 616.62-008.22-07-085

Munteanu (Ivanov) Mihaela , Ceban Emil
Folosirea tehnologiei No-till la cultivarea grâului de toamnă în vederea sporirii capacității de acumulare a apei în sol și reducerii cheltuielilor de combustibil 58-64

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.08

CZU: 631.811.98:633.11:631.51

Cebanu Dorin
Sveatoslav și Vsevolod Moscalenco, nume care vor străluci în veci pe bolta universului științific 65-69

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.9

CZU: [929:53+001.891:53](478)

Bologa Mircea
Dozarea cronovoltametrică indirectă a metalelor alcalino-pământoase. Contribuția savantului chimist Ion Vatamanu la dezvoltarea metodelor electrochimice de analiză 70-80

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.10

CZU: 001.891:54(478)(092)

Povar Igor , Pintilie Boris , Spînu Oxana
Conotațiile metaforei conceptuale din domeniul naturii în discursul politic 81-85

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.11

CZU: 81’373.612.2:502+81’42:32

Pleșca Ana
Procesul didactic digitalizat: viziuni și perspective privind managementul educațional 86-93

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.12

CZU: 37.02:004+37.07:005

Burlacu Natalia
Compozitorul Eugen Doga: fenomenul valorificării muzicii prin film și a filmului prin muzică 94-100

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.13

CZU: 78.071.1:791.43-293(478)(092)

Plamadeala Ana-Maria
Tendințe și particularități ale colectării și publicării folclorului muzical din satele nistrene pe parcursul secolului XX – începutul secolului XXI 101-106

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.14

CZU: 398.8(478)”XX-XXI”

Dragoi Vasile
Considerații asupra artei cărții din perioada domniei Sfântului Constantin Brâncoveanu 107-114

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.15

CZU: 09(498):76.03(091)

Ardelean Elena
Metalul ca pistă de lansare a artiștilor plastici Ludmila Odainic și Lidia Ceban-Boico 115-118

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.16

CZU: 739.071.1(478)(092)

Condraticova Liliana
O experiență inedită: studierea și confecționarea căciulii tradiționale la orele de educație tehnologică 119-124

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.17

CZU: 37.035.3+391:687.44

Bîzgu Tatiana
Creația Elenei Samburic ca o sete de absolut 125-131

DOI: 10.52673/18570461.22.1-64.18

CZU: 75.071.1(478)(092)

Ursachi Rodica
Un reper de importanță fundamentală și practică pentru cercetătorii oenologi 132-134
Găină Boris
Învățământul superior în RSSM ca expresie a totalitarismului 135-136
Şevcenco Ruslan
O carte ca omul, un om ca o carte 137-138
Xenofontov Ion
O viziune integratoare în interpretarea literară a răului 139-140
Ţurcanu Andrei
Din popor adunate și înapoi la oameni date 141-142
Arapu Valentin , Cotoman Carolina
O viziune panoramică asupra dramaturgiei moldovenești nouăzeciste 143-145
Bohanţov Alexandru
Grafica de carte între narațiune și simbol 146-148
Stăvilă Tudor
Un registru de nume de referință a spiritualității creștin ortodoxe 149-150
Xenofontov Ion
Autor și promotor de tehnologii performante în cultivarea plantelor Dr. hab. în agricultură Vasile BOTNARI la 70 de ani 151-152
Găină Boris
Un ecologist de talie internațională. Dr. în științe biologice Petru COCÎRȚĂ la 75 de ani 153-154
Petrencu Anatol
Predestinat cercetării și dezvoltării. Academicianul Gheorghe DUCA la 70 de ani 155-157
Lupaşcu Tudor , Arîcu Aculina
Inegalabilul în toate. Academicianul Eugen DOGA la 85 de ani 158-160
Cimpoi Mihai