IBN
Закрыть

Reviste științifice indexate în IBN în care se publică autorii din R.Moldova


din domeniul "Tehnică"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСУФЭToate

13.

12 în Acces deschis, 4 indexate în SCOPUS, 3 indexate în Web of Science


Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
ISSN:1857-1239

Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
ISSN:1857-0046

Drept, Economie şi Informatică
ISSN:1810-8725

Fizica şi Tehnologiile Moderne
ISSN:1810-6498

Intellectus
Categoria:B
ISSN:1810-7079

Journal of Optics (United Kingdom)
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/19700189500
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2040-8978&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:2040-8978

Meridian Ingineresc
ISSN:1683-853X

Moldavian Journal of the Physical Sciences
Categoria:C
ISSN:1810-648X

Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Categoria:C
ISSN:1857-3142

Problemele Energeticii Regionale
Categoria:A
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21101053589
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1857-0070
ISSN:1857-0070

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:B
ISSN:1857-0461

Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Categoria:A
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/11700154397
WoS: https://mjl.clarivate.com/journal-profile
ISSN:1068-3755

Электронная обработка материалов
Categoria:B
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/25407
ISSN:0013-5739

 
 

1-13 of 13