FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Meridian Ingineresc
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 10 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
0 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.10 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Bostan Ion, acad., dr.hab., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3. Simaşchevici Alexei, acad., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
4. Bologa Mircea, acad., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
5. Andronati Nicolae, acad., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
6. Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
7. Culiuc Leonid, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
8. Geru Ion, m.c., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
9. Dicusar Alexandr, m.c., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
10. Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)3 puncte
11. Dimitrachi Sergiu, m.c., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Munteanu Radu, dr., prof., (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Bostan Ion, acad., dr.hab., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506821175
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
5 din 13 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
308 puncte
1. Bologa Mircea, acad., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005626080
2. Dicusar Alexandr, m.c., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003607641
3. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900
4. Simaşchevici Alexei, acad., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005742009
5. Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006315935
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
109 autori in ultimii 3 ani, 31 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
57 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
109 autori in ultimii 3 ani, 8 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
59 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3116 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1995-2020
1 punct pentru fiecare an de apariție
25 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2018 (1 din 4)
2017 (4 din 4)
2016 (4 din 4)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.325 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 391 puncte