FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Moldavian Journal of the Physical Sciences

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-648X
eISSN: 2537-6365

3. Site-ul revistei

http://mjps.nanotech.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
AdresaStr. Academiei 3/3, Chişinău, MD2028
Telefon / fax / e-mail(+373)22737092, (+373)22727088, director@nano.asm.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1-2(19), 2020 - 200
Nr. 1-4(18), 2019 - 200
Nr. 3-4(17), 2018 - 200
Nr. 1-2(17), 2018 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ursachi Veaceslav, dr.hab., conf.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 7004456957
2.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 7006315935
3.Sidorenko Anatolie, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 55392877000, Scopus Author ID - 57016333300
4.Macovei Mihai, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 6701538430
5.Paladi Florentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 6507791670
6.Donu Sofia, dr., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
7.Aruşanov Ernest, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005742009
8.Belousov Igor, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)
9.Clochişner Sofia, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004068399
10.Condrea Elena, dr., conf.cerc., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003847281
11.Kravţov Victor, dr., conf.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 35428801300, Scopus Author ID - 57222005875
12.Culiuc Leonid, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004559204
13.Evtodiev Igor, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 13005495700
14.Iovu Mihail, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)
15.Moscalenco Sveatoslav, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004108369
16.Munteanu Tudor, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova)
17.Nedeoglo Dumitru, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
18.Nica Denis, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - B-4515-2013, Scopus Author ID - 6507298811
19.Nikolaeva Albina, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006384788
20.Nicorici Valentina, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6504328790
21.Rusu Emil, dr.hab., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004106510
22.Şontea Victor, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
23.Ţiuleanu Dumitru, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003873658
24.Topală Pavel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)
25.Tronciu Vasile, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
26.Ţurcan Vladimir, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8539940100
27.Vatavu Sergiu, dr., conf.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2002

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 4apărute: 2
2017Numere planificate: 4apărute: 2
2018Numere planificate: 4apărute: 2
2019Numere planificate: 4apărute: 1
2020Numere planificate: 4apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 13%
Engleza - 88%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2537-6365, 2017 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Adar Eliezer - Scopus Author ID - 57207942321
2.Andronic Silvia - Scopus Author ID - 57211988655
3.Baranov Serghei - Scopus Author ID - 7102448960
4.Barbos (Dăniţă) Zinaida - Scopus Author ID - 56912370800
5.Baznat Mircea - Scopus Author ID - 6505872776
6.Bordian Olga - Scopus Author ID - 56181383200
7.Casian Anatolie - Scopus Author ID - 6603104987
8.Ciornea Viorel - Scopus Author ID - 6507471768
9.Condrea Elena - Scopus Author ID - 7003847281
10.Darii Mariana - Scopus Author ID - 57200755032
11.Enăchescu Marius - Scopus Author ID - 55443651300
12.Fomin Vladimir - Scopus Author ID - 7201683103
13.Ghimpu Lidia - Scopus Author ID - 6506045728, Scopus Author ID - 6506045728
14.Ghiulnare A. - Scopus Author ID - 57204940320
15.Goncearenco Evghenii - Scopus Author ID - 55825602300
16.Hadji Piotr - Scopus Author ID - https://www.mendeley.com/profiles/piotr-khadzhi/, Scopus Author ID - 7005981873
17.Iaseniuc Oxana - Scopus Author ID - 35368501800
18.Jderu Alin Alexandru - Scopus Author ID - 57203943239
19.Konopko Leonid - Scopus Author ID - 6602835711
20.Korovai Olesya - Scopus Author ID - 57201685624
21.Liberman Michael - Scopus Author ID - 55977171200
22.Macovei Mihai - Scopus Author ID - 6701538430
23.Mesterca Raluca - Scopus Author ID - 56623125400
24.Mîrzac Alexandra - Scopus Author ID - 55568637100
25.Morari Vadim - Scopus Author ID - 57211987308
26.Moscalenco Sveatoslav - Scopus Author ID - 7004108369
27.Moscalenco Vsevolod - Scopus Author ID - 57214984647
28.Nadchin L. - Scopus Author ID - 57201685624
29.Nazarov Mihail - Scopus Author ID - 6602937804
30.Nedeoglo Natalia - Scopus Author ID - 6508081052
31.Nikolaeva Albina - Scopus Author ID - 7006384788
32.Paladi Florentin - Scopus Author ID - 6507791670
33.Palii Iurie - Scopus Author ID - 6507894252
34.Palistrant Maria - Scopus Author ID - 7004251858
35.Palistrant Serghei - Scopus Author ID - 57016768200
36.Penin Alexandru - Scopus Author ID - 7006471365
37.Podlesnîi Igor - Scopus Author ID - 14623184200
38.Rusu Emil - Scopus Author ID - 7004106510
39.Sidorenko Anatolie - Scopus Author ID - 55392877000, Scopus Author ID - 57016333300
40.Slobodeniuc C. - Scopus Author ID - 57221534844
41.Suşchevici Constantin - Scopus Author ID - 6603602025
42.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 7006315935
43.Ursachi Veaceslav - Scopus Author ID - 7004456957
44.Zubac Ion - Scopus Author ID - 57203634823

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ADAR, E., WMT-Wire Machine technologies LTD, Israel, BARANOV, S., SOBOLEV, N., Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Rusia, YOSHER, A., WMT-Wire Machine technologies LTD, Israel Ferromagnetic resonance in cast microwires and its application for noncontact diagnostics. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2020, nr. 1-2(19), 97-89. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
2 IASENIUC, O., dr., IOVU, M., dr.hab., GHIULNARE, A., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România, MESTERCA, R., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România, JDERU, A., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România, ENACHESCU, M., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România Micro-raman spectra of Ge–As–Se chalcogenide amorphous powders. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, nr. 3-4(17), 166-161. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
3 GRIGORCHUK, N., Институт теоретической физики имени Н. Н. Боголюбова НАН Украины, Ucraina Relaxation of the binding energy of electrons with phonons in metals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, nr. 1-2(17), 74-66. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
4 MOSKALENKO, S., dr.hab., MOSKALENKO, V., KHADZHI, P., PODLESNY, I., dr., LIBERMAN, M., Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) KTH, Suedia, ZUBAC, I. Two-dimensional para-, ortho-, and bi-magnetoexcitons interacting with quantum point vortices. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, nr. 1-2(17), 65-52. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
5 ZOREA, P., dr., ORT Braude Engineering college, Karmiel, Israel, PALADI, F., dr.hab., BRAGARU, T. Prediction of perceived image quality by mobile device users. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, nr. 3-4(17), 227-217. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2(19) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJPS_1_2020_30-10-2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: