IBN
Закрыть

76Publicaţii

436Descărcări

44344Vizualizări

Gavzer Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 34. Publicaţii peste hotare - 15.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 8. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 15

2024 - 2

  Activitatea antimicrobiană a unor derivați vinil-triazolici
Lupaşcu Galina1 , Gavzer Svetlana1 , Cristea Nicolae1 , Lupaşcu Lucian2 , Stîngaci Eugenia2 , Zveaghinţeva Marina2 , Pogrebnoi Serghei2 , Macaev Fliur2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
2 Institutul de Chimie, USM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2024 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Variabilitatea și heritabilitatea caracterelor de productivitate la grâul comun
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(72) / 2024 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 7

  1.Rolul agenților cauzali ai putregaiului de rădăcină la grâul comun în variabilitatea și heritabilitatea caracterelor de creștere și dezvoltare ale plantei-gazdă
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Cristea Nicolae , Rudacova Angela , Cherdivară Ala
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Abordări biotehnologice și genetice de evaluare și valorificare a genofondurilor de culturi cerealiere și tomate
Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023. ISBN 978-9975-62-605-7..
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Boli foliare la genitorii și hibrizii F1 de grâu comun de toamnă
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diversitatea agenților cauzali ai putregaiului de rădăcină la plantele de grâu comun cu diferit grad de sensibilitate la maladie
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţa derivaţilor vinil-triazolici asupra creșterii fungului Fusarium avenaceum (FR.) SACC
Lupaşcu Galina1 , Gavzer Svetlana1 , Cristea Nicolae1 , Lupaşcu Lucian2 , Stîngaci Eugenia2 , Zveaghinţeva Marina2 , Pogrebnoi Serghei2 , Macaev Fliur2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
2 Institutul de Chimie, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Plasticitatea fenotipică a genitorilor și hibrizilor F1 de grâu comun la interacțiunea cu ciuperca Fusarium avenaceum
Cristea Nicolae , Gavzer Svetlana , Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The protective activity of the tannins from black tea against Fusarium spp.
Kristya N.1 , Gavzer Svetlana1 , Lupaşcu Lucian2 , Timbaliuc Nina2 , Lupashku Galina A.1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU,
2 Institute of Chemistry, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea bromurii de 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-4-(4-methyl-2-oxopentyl)-1h-1,2,4-triazol-4-ium în calitate de remediu activ contra fungului fusarium avenaceum / Utilizarea bromurii de 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-4-(4-methyl-2-oxopentyl)-1h-1,2,4-triazol-4-ium în calitate de remediu activ contra fungului fusarium avenaceum
Lupaşcu Lucian1 , Gavzer Svetlana2 , Lupaşcu Lucian1 , Stîngaci Eugenia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Pogrebnoi Serghei1 , Macaev Fliur1
1 Institutul de Chimie, USM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

  Agenții patogeni ai unor maladii fungice la culturi cerealiere păioase
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetări complexe ale activităţii antifungice (Alternaria alternata) ale derivaţilor vinil triazolici
Lupaşcu Galina1 , Macaev Fliur2 , Gavzer Svetlana1 , Lupaşcu Lucian2 , Cristea Nicolae1 , Zveaghinţeva Marina2 , Stîngaci Eugenia2 , Pogrebnoi Serghei2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  EEC-D-PS22_The Protective Effect Of Vinyl Triazole Derivatives In Some Fungal Diseases In Wheat
Lupaşcu Lucian12 , Kristya N.2 , Gavzer Svetlana2 , Kristya N.2 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Vsevolod12 , Pogrebnoi Serghei12 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influence of temperature and fungal pathogens on the activity of peroxidases in common wheat
Lupashku Galina A.1 , Rudakova Angela2 , Rudakov Serghei2 , Cherdivară Ala2 , Gavzer Svetlana1 , Kristya N.1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Moldova State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestation of transgressions on the traits of spike productivity in F2 populations of common wheat
Kristya N. , Gavzer Svetlana , Lupashku Galina A.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Research on the antifungal properties of oxidated tanin extracts
Lupashku Galina A.1 , Gavzer Svetlana1 , Kristya N.1 , Lupaşcu Lucian1 , Timbaliuc Nina2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Institute of Chemistry
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The protective effect of vinyl triazole derivatives in some fungal diseases in wheat
Lupaşcu Lucian1 , Lupashku Galina A.2 , Gavzer Svetlana2 , Kristya N.2 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Pogrebnoi Serghei1 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea unor derivați vinil-triazolici ca remedii antifungice împotriva fungului Fusarium oxysporum
Lupaşcu Lucian1 , Lupaşcu Galina2 , Stîngaci Eugenia1 , Gavzer Svetlana2 , Cristea Nicolae2 , Zveaghinţeva Marina1 , Macaev Fliur1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 12

  Genotipuri noi de grâu comun de toamnă – productivitatea și calitatea boabelor
Lupaşcu Galina1 , Gavzer Svetlana1 , Rudacova Angela2 , Cherdivară Ala2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influența condițiilor de mediu asupra complexului de agenţi patogeni ai putregaiului de rădăcină la grâul comun
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţa interacţiunilor grâu x Fusarium Oxysporum X temperatură asupra spectrului fenotipic şi potenţialului transgresiv al caracterelor de creştere în populaţiile F2
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Role of the parental factor in the interaction of genes involved in the reaction of common wheat to septoriosis
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Variabilitatea genotipurilor de colecţie de grâu (Triticum aestivum L.) în baza sensibilităţii la unele maladii fungice
Cristea Nicolae , Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Variability and heritability of wheat sensitivity to fungal infections
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Вариабельность и наследуемость признаков роста пшеницы при взаимодействии с грибами Fusarium и Helminthosporium avenae
Лупашку Галина , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Вариабельность перспективных форм озимой мягкой пшеницы по элементам продуктивности колоса в условиях засухи
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Кристя Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Видовой состав возбудителей корневых гнилей на разных этапах развития озимой мягкой пшеницы
Лупашку Галина , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Современная микология в России
Ediția 6, Vol. 8. 2021. . DOI 10.14427/cmr.2020.viii.12; 10.14427/cmr.2020.viii.13.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Использование коллекционных форм пшеницы для создания ценного исходного материала
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Кристя Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі
Ediția 6. 2021. Умань. .
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Кластерный анализ влияния грибов Fusarium spp. на всхожесть семян томата
Лупашку Галина , Михня Надежда , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Современная микология в России
Ediția 6, Vol. 8. 2021. . DOI 10.14427/cmr.2020.viii.12; 10.14427/cmr.2020.viii.13.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Наследуемость, вариабельность и генетический прогресс некоторых компонентов продуктивности у озимой мягкой пшеницы
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Кристя Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

  Common winter wheat (Triticum aestivum esm.), Moldova 66 cultivar
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana , Veverita Efimia , Lyatamborg S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Considerații cu privire la interacțiunile grâu – patogeni fungi în contextul schimbărilor climatice
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Determinismul genetic şi ambiental al variabilităţii productivităţii spicului de grâu
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Saşco Elena , Coşalîc Cristina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluation of stimulatory, antifungal and thermo-resistant action of aqueous dispersions of nanoparticles on seeds of parental forms and reciprocal hybrids of winter wheat(
Maslobrod Sergey1 , Lupashku Galina A.1 , Gavzer Svetlana1 , Gore Andrei1 , Mirgorod Yu.2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Southwest State University
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Germinația și vigoarea boabelor de grâu comun la temperaturi joase
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţa etapei ontogenetice a plantei-gazdă şi condiţiilor climatice asupra complexului fungic care produce putregaiul de rădăcină la grâu.
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Variabilitatea şi heritabilitatea vigorii boabelor de grâu comun la interacţiunea cu Drechslera Sorokiniana
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Влияние взаимодействия почвенных грибов с пшеницей на наследуемость и вариабельность силы семени
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Сашко Елена , Кошалык Кристина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Влияние грибов Alternaria alternata и Fusarium spp. На вариабельность и наследуемость признаков роста томата
Михня Надежда , Лупашку Галина , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

  Activitatea antioxidantă și antimicrobiană ale extractelor intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial.
Lupaşcu Lucian1 , Ţîmbaliuc Nina1 , Lupaşcu Galina2 , Gavzer Svetlana2 , Slanina Valerina3
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-1203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influence of gene actions and interactions on the productivity of the winter wheat spike
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestarea factorilor genetici în reacţia hibrizilor F1 şi F2 de grâu comun la Fusarium oxysporum
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Coşalîc Cristina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezistenţa complexă a noilor linii şi soiuri de grâu comun de toamnă la temperaturi limitative
Lupaşcu Galina , Dascaliuc Alexandru , Ralea Tudor , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul factorului parental în formarea şi manifestarea unor caractere cantitative la grâu (Triticum aestivum L.).
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The role of the components of the root rot causal agents in the improvement of wheat resistance
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Кластерный анализ генотипов мягкой пшеницы по элементам продуктивности колоса
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Кошалык Кристина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 12

  Determinismul genetic al rezistenței grâului (Triticum aestivum L.) la fungul Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram.
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diversitatea agenţilor cauzali ai maladiilor de rădăcină la grâul comun (Triticum Aestivum L.)
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Heritability of the common wheat reaction to the Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram. Pathogen
Lupashku Galina A. , Saşco Elena , Gavzer Svetlana , Coşalîc Cristina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reacţia unor linii de perspectivă de tomate la fungi alternaria alternata şi Fusarium SPP
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezistenţa grâului comun de toamnă (triticum aestivum l.) La putregaiul de rădăcină
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 76