IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   400
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-25 17:04
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2024  (1 din 4)28    CZU
 2024  (1 din 4)28    
Nr. 1(72)28CZU
 2023  (4 din 4)113    
Nr. 4(71)29CZU
Nr. 3(70)29CZU
Nr. 2(69)27CZU
Nr. 1(68)28CZU
 2022  (4 din 4)114    
Nr. 4(67)30CZU
Nr. 3(66)28CZU
Nr. 2(65)25CZU
Nr. 1(64)31CZU
 2021  (4 din 4)116    
Nr. 4(63)31CZU
Nr. 3(62)30CZU
Nr. 2(61)28CZU
Nr. 1(60)27CZU
 2020  (4 din 4)124    
Nr. 4(59)27CZU
Nr. 3(58)32CZU
Nr. 2(57)31CZU
Nr. 1(56)34CZU
 2019  (4 din 4)135    
Nr. 4(55)35CZU
Nr. 3(54)33CZU
Nr. 2(53)33CZU
Nr. 1(52)34CZU
 2018  (4 din 4)142    
Nr. 4(51)33CZU
Nr. 3(50)36CZU
Nr. 2(49)31CZU
Nr. 1(48)42CZU
 2017  (4 din 4)149    
Nr. 4(47)37CZU
Nr. 3(46)39CZU
Nr. 2(45)40CZU
Nr. 1(44)33CZU
 2016  (4 din 4)166    
Nr. 4(43)37CZU
Nr. 3(42)43CZU
Nr. 2(41)46CZU
Nr. 1(40)40CZU
 2015  (4 din 4)163    
Nr. 4(39)41CZU
Nr. 3(38)38CZU
Nr. 2(37)42CZU
Nr. 1(36)42CZU
 2014  (4 din 4)172    
Nr. 4(35)40CZU
Nr. 3(34)38CZU
Nr. 2(33)45CZU
Nr. 1(32)49CZU
 2013  (4 din 4)170    
Nr. 4(31)38CZU
Nr. 3(30)47CZU
Nr. 2(29)42CZU
Nr. 1(28)43CZU
 2012  (4 din 4)160    
Nr. 4(27)64CZU
Nr. 3(26)10CZU
Nr. 2(25)31CZU
Nr. 1(24)55CZU
 2011  (4 din 4)200    
Nr. 4(23)38CZU
Nr. 3(22)38CZU
Nr. 2(21)66CZU
Nr. 1(20)58CZU
 2010  (4 din 4)197    
Nr. 4(19)76CZU
Nr. 3(18)42CZU
Nr. 2(17)38CZU
Nr. 1(16)41CZU
 2009  (4 din 4)158    
Nr. 4(15)38CZU
Nr. 3(14)40CZU
Nr. 2(13)42CZU
Nr. 1(12)38CZU
 2008  (3 din 4)109    
Nr. 4(11)35CZU
Nr. 3(10)34CZU
Nr. 1-2(9)40CZU
 2007  (3 din 4)101    
Nr. 4(8)57CZU
Nr. 2-3(7)27CZU
Nr. 1(6)17CZU
 2006  (1 din 4)32    
Nr. 3-4(5)32CZU
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (27.05.2022-27.05.2026)
  • B (18.07.2017-18.07.2021)
  • B (21.07.2014-21.06.2017)
  • B (27.06.2013-27.06.2014)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole25493220706596372156420
Volume681249755039
Total2617334568164676

Vizualizări   1324Descărcări   106

Conţinutul numărului de revistă

Cosmogonie, mit și știință în opera lui Mihai Eminescu 7-10
Prunariu Dumitru-Dorin
Fenomenul patrimoniului cultural în dezbateri internaționale la Chișinău 11-12
Condraticova Liliana , Vornicu Nicoleta
Casa Memorială „Adrian Păunescu” 13-14
Cu privire la noțiunile de date, informații, cunoștințe 15-18

DOI: 10.5281/zenodo.4269367

CZU: 001.89:004

Gaindric Constantin
Metodă de dezvoltare a sistemelor încorporate prin configurare și generare cod bazate pemetamodele JSON 19-27

DOI: 10.5281/zenodo.4269373

CZU: 004.27/.004.4

Bragarenco Andrei
Geneza conceptului de gândire algoritmică și natura matematicii 28-37

DOI: 10.5281/zenodo.4269379

CZU: 510.62+512.54+519.76

Cioban Mitrofan , Popovici-Bujor Violeta
Valorificarea tulpinilor microbiene izolate din lapte de capră 38-44

DOI: 10.5281/zenodo.4269449

CZU: 579.2/.6/.8:60:637.146

Bogdan-Golubi Nina
Genetica rezistenţei florii-soarelui la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.) 45-54

DOI: 10.5281/zenodo.4269458

CZU: 575:633.854.78:582.952.6

Clapco Steliana , Duca Maria
Cicada meliferă Metcalfa pruinosa (say, 1830) (Hemiptera, Flatidae) – specie nouă invazivă în fauna Republicii Moldova 55-59

DOI: 10.5281/zenodo.4269468

CZU: 595.753(478)

Ţugulea Cristina , Derjanschi Valeriu , Ţugulea Andrian
Considerații actuale privind manifestarea anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova 60-65

DOI: 10.5281/zenodo.4269476

CZU: 551.583(478)

Ţurcanu Viorica
Estimarea exceselor pluviometrice pe teritoriul Republicii Moldova 66-69

DOI: 10.5281/zenodo.4269482

CZU: 551.508.77:551.577

Nedealcov Maria , Căpatină Lucia
Integrarea fitotehniei şi zootehniei pentru asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii 70-79

DOI: 10.5281/zenodo.4269492

CZU: [631.52+636]:631.147

Boincean Boris , Coşman Sergiu , Chilat Spartac
Creativitatea și limitele etice ale marketingului social în sănătatea publică 80-85

DOI: 10.5281/zenodo.4269496

CZU: 339.138:36+614.253

Savciuc Oxana , Timotin Alina
Premise metodologice de evaluare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului 86-94

DOI: 10.5281/zenodo.4269500

CZU: [341.231.14+342.7+342.53](478)

Ciobanu Rodica , Roşca Mariana
Savantul care a revoluționat domeniul prelucrării metalelor. La aniversarea a 110-a a academicianului Boris Lazarenko 95-101

CZU: 62(478)(092)+929:62

Bologa Mircea
Dascăl al epidemiologilor moldoveni, cercetător de talie internațională. 100 de ani de la naşterea lui Eli Naum Şleahov 102-103

CZU: 61(478)(092)

Prisacari Viorel
Școala de chirurgie științifico-practică autohtonă: 75 de ani de afirmare 104-111

DOI: 10.5281/zenodo.4269504

CZU: 378.6:616-89(478)(091)

Ghidirim Gheorghe , Suman Ala , Cereş Victoria
Biblia ca potențialitate universală a educației literar-artistice 112-120

DOI: 10.5281/zenodo.4269511

CZU: 37.016:22+37.036:82

Pâslaru Vlad
Fundamente teoretico-metodologice ale structurii forţelor armate 121-127

DOI: 10.5281/zenodo.4269513

CZU: 355/359

Gîrneţ Iurie
Afixoidarea: fenomen terminologic in vivo 128-132

DOI: 10.5281/zenodo.4269517

CZU: 811.135.1’28’373

Mincu Eugenia
Derivate verbale de la antroponime 133-137

DOI: 10.5281/zenodo.4269519

CZU: 811.135.1’373.23’367.625

Răileanu Viorica
Arta romanescă a lui Paul Goma: grotescul rabelaisian, răzvrătirea avangardistă și ludicul postmodernist 138-143

DOI: 10.5281/zenodo.4269524

CZU: 821.135.1.09

Grati Aliona
De la sărbătoarea Nașterii Domnului la sărbătoarea „Anul Nou” – deconstrucții ale obiceiurilor de iarnă reflectate în presa din RSSM 144-150

DOI: 10.5281/zenodo.4269528

CZU: 398.332.4(478):070(091)

Rusu Mariana
Stilistica și limbajul poetic stănescian ca sursă de inspirație în muzica contemporană românească de factură academică 151-155

DOI: 10.5281/zenodo.4269532

CZU: 821.135.1-1.09:78.01

Gamurari Pavel
Cvartetele lui Boris Dubosarschi în contextul evoluției genului de cvartet 156-160

DOI: 10.5281/zenodo.4269541

CZU: 785.74:787.1/.4

Ureche Alexandru
Particularitățile interpretării rolului Santuzzei din opera Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni în contextul teatrului liric contemporan 161-165

DOI: 10.5281/zenodo.4269543

CZU: 782.1:792.56

Busuioc Tatiana , Badrajan Svetlana
Proprietăți morfologico-sintactice de orchestrare a imaginii în creația lui Dumitru Bolboceanu 166-171

DOI: 10.5281/zenodo.4274766

CZU: 75.071.1(478)

Spînu Constantin
Epoca Eminescu (Sau o lecție pe care noi, generațiile de după război, n-am trecut-o la școală) 172-173
Strâmbeanu Andrei
Biografii abordate prin ideatica medicinei legale 174-174
Xenofontov Ion
Un demers comparativ dedicat amenajărilor militare medievale 175-176
Chirtoagă Ion
Fizician consacrat și organizator al științei. Acad. Leonid CULIUC la 70 de ani 177-180
Clochişner Sofia
Un promotor al dialogului intercultural. Dr. Dumitru APETRI la 80 de ani 181-183
Aniţoi (Ionesi) Galina