IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   400
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-25 02:20
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2024  (1 din 4)28    CZU
 2024  (1 din 4)28    
Nr. 1(72)28CZU
 2023  (4 din 4)113    
Nr. 4(71)29CZU
Nr. 3(70)29CZU
Nr. 2(69)27CZU
Nr. 1(68)28CZU
 2022  (4 din 4)114    
Nr. 4(67)30CZU
Nr. 3(66)28CZU
Nr. 2(65)25CZU
Nr. 1(64)31CZU
 2021  (4 din 4)116    
Nr. 4(63)31CZU
Nr. 3(62)30CZU
Nr. 2(61)28CZU
Nr. 1(60)27CZU
 2020  (4 din 4)124    
Nr. 4(59)27CZU
Nr. 3(58)32CZU
Nr. 2(57)31CZU
Nr. 1(56)34CZU
 2019  (4 din 4)135    
Nr. 4(55)35CZU
Nr. 3(54)33CZU
Nr. 2(53)33CZU
Nr. 1(52)34CZU
 2018  (4 din 4)142    
Nr. 4(51)33CZU
Nr. 3(50)36CZU
Nr. 2(49)31CZU
Nr. 1(48)42CZU
 2017  (4 din 4)149    
Nr. 4(47)37CZU
Nr. 3(46)39CZU
Nr. 2(45)40CZU
Nr. 1(44)33CZU
 2016  (4 din 4)166    
Nr. 4(43)37CZU
Nr. 3(42)43CZU
Nr. 2(41)46CZU
Nr. 1(40)40CZU
 2015  (4 din 4)163    
Nr. 4(39)41CZU
Nr. 3(38)38CZU
Nr. 2(37)42CZU
Nr. 1(36)42CZU
 2014  (4 din 4)172    
Nr. 4(35)40CZU
Nr. 3(34)38CZU
Nr. 2(33)45CZU
Nr. 1(32)49CZU
 2013  (4 din 4)170    
Nr. 4(31)38CZU
Nr. 3(30)47CZU
Nr. 2(29)42CZU
Nr. 1(28)43CZU
 2012  (4 din 4)160    
Nr. 4(27)64CZU
Nr. 3(26)10CZU
Nr. 2(25)31CZU
Nr. 1(24)55CZU
 2011  (4 din 4)200    
Nr. 4(23)38CZU
Nr. 3(22)38CZU
Nr. 2(21)66CZU
Nr. 1(20)58CZU
 2010  (4 din 4)197    
Nr. 4(19)76CZU
Nr. 3(18)42CZU
Nr. 2(17)38CZU
Nr. 1(16)41CZU
 2009  (4 din 4)158    
Nr. 4(15)38CZU
Nr. 3(14)40CZU
Nr. 2(13)42CZU
Nr. 1(12)38CZU
 2008  (3 din 4)109    
Nr. 4(11)35CZU
Nr. 3(10)34CZU
Nr. 1-2(9)40CZU
 2007  (3 din 4)101    
Nr. 4(8)57CZU
Nr. 2-3(7)27CZU
Nr. 1(6)17CZU
 2006  (1 din 4)32    
Nr. 3-4(5)32CZU
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (27.05.2022-27.05.2026)
  • B (18.07.2017-18.07.2021)
  • B (21.07.2014-21.06.2017)
  • B (27.06.2013-27.06.2014)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole25493220760596392156420
Volume681249805039
Total2617334574064678

Vizualizări   1975Descărcări   48

Conţinutul numărului de revistă

Tricolorul naţional. Introducere în simbolistica vexicologică 3-14

CZU: 929.921(478)

Mischevca Vladimir
Drapelul demnităţii noastre 15-15
Tofan Eugenia
Politici ale memoriei în Republica Moldova, în contextul proceselor de integrare europeană 16-18

CZU: 323.2:94(478+4)

Cojocaru Ludmila D.
Unele consideraţii privind dezvoltarea ştiinţei moderne 19-22

CZU: 001.891(478)

Rotaru Anatol , Cujba Rodica
Parcul ştiinţifico-tehnologic ca punct de dezvoltare a businessului inovaţional mic şi mijlociu 23-25

CZU: 001.895:334.72.012.63/.64

Staşcov Eugen , Crasnov Nadejda , Iorga Iulian
Managementul apelor în R. Moldova. Expertiza A.Ş.M 26-27

CZU: 504.4.062.2:574.5(478)

Duca Gheorghe
Paradigma ajutorului de stat în condiţiile crizei financiare mondiale 28-33

CZU: 336.56:338.124.4(100)

Maxim Ion , Ganea Victoria
Interacţiunea ştiinţei şi politicii ca factor esenţial în stabilizarea economiei naţionale 34-37

CZU: 338.22(478)

Iliadi Gheorghe
Salvgardarea patrimoniului cultural naţional al Republicii Moldova 38-43

CZU: 008(478)

Cavruc Valeriu , Postică Gheorghe
Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 44-48
Buzilă Varvara
Diaspora ştiinţifică pentru dezvoltarea Republicii Moldova 49-49

CZU: [001.891+327.58](478)

Varzari Vitalie
Interviu cu prof. Jean-Claude Bolay, sociolog, dr. în ştiinţe politice şi cu Gabriela Tejada, dr. în ştiinţe politice, Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne (Elveţia) 50-54

CZU: 316.334.2:001(047.53)

Cucereanu Viorica
Al IV-lea Simpozion de studii Cuhurestene 55-57

CZU: 908(478-22)(063)

Andrieş-Tabac Silviu
Internaţionalizarea universităţii post-sovietice: oportunităţi şi deziderate la începutul mileniului III 58-59

CZU: 378(063)

Ţvircun Victor , Cojocaru Ludmila D.
Recunoştinţă prin generaţii 60-61

CZU: 811.135.1(478)(092)

Răileanu Viorica
Invitaţie la dialog – pentru astăzi şi pentru mâine 62-62
Duca Maria
Se numără bobocii… la Liceul Academiei de Ştiinţe 63-63

CZU: 37.014.5

Filip Galina
Universitatea AŞM în anul de învăţământ 2009-2010 64-65

CZU: 378.1

Toderaş Lidia
Substanţe antibacteriene şi antifungice noi din materie primă locală 66-75

CZU: 615.3(478)

Prisacari Viorel , Buraciova Svetlana , Dizdari Anna , Ţapcov Victor , Gulea Aurelian , Bîrcă Maria , Bodrug Mihai , Colţun Maricica
Un nou model de diagnosticare a tulburărilor organice de personalitate 76-80

CZU: 616.831-071

Ţopa Diana
Bazele ştiinţifice ale sporirii productivităţii mărului în sistemul superintensiv de cultură 81-84

CZU: 634.11:631.54

Babuc Vasile , Cimpoieş Gheorghe , Peşteanu Ananie
Metode de prognozare a productivităţii grâului de toamnă şi măsuri de sporire a fertilităâii solului 85-88

CZU: 633.11:631.5

Andrieş Serafim
Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova – 60 de ani de activitate 89-93

CZU: 001.89:58(478)

Ciubotaru Alexandru , Teleuţă Alexandru
Hidronimia Republicii Moldova, domeniu şi obiect de cercetare interdisciplinară 94-98

CZU: 811.135.1'373.21(478)

Eremia Anatol
Dialog intercultural: Moldova, Ucraina, Rusia 99-100

CZU: 811'255+008

Apetri Dumitru
Instrumentele muzicale în creaţia lui Grigore Vieru: simbol şi semnificaţie 101-103

CZU: 785/789+821.135.1-1(478).09(092)

Ghilaş Victor
O dragoste Shakespeariană dezlănţuită în lanţuri (sau Nicolae Dabija în ipostază de romancier) 104-108

CZU: 821.135.1-31(478).09

Dolgan Mihail
„Descoperiri monetare” – un grup de cercetare europeană cu participare moldovenească 109-112

CZU: 902/904:737(478+4)

Boldureanu Ana , Andrieş-Tabac Silviu
Orfevrăria antică din Moldova 113-121

CZU: 902/904:739.2(478)

Condraticova Liliana
Bibliograful Ion Şpac la 80 de ani 122-122

CZU: 01(478)(092)

Hanganu Aurelia
Cu gen de savant veritabil Membru Corespondent Andrei Palii la 70 de ani 123-124

CZU: 63(478)(092)

Găină Boris
Virtutea de a fi om Membru Corespondent Ieremia Zota la 70 de ani 124-125

CZU: 61(478)(092)

Groppa Stanislav
Pedolog şi filosof Dr. hab. Grigore Stasiev la 70 de ani 125-126

CZU: 63(478)(092)

Andrieş Serafim , Leah Tamara , Cerbari Valerian , Filipciuc Vladimir , Balteanschi Dumitru
57 de ani în acelaşi institut Dr. Dumitru Balteanschi la 80 de ani 127-128

CZU: 63(478)(092)

Andrieş Serafim , Krupenikov Igor , Bratco Dumitru , Leah Tamara , Arhip Olga , Cerbari Valerian , Stasiev Grigore
Un economist şi un menager peeformant Dr. hab. Valeriu Doga la 60 de ani 128-129

CZU: 33(478)(092)

Optimistul optimizării tehnico-ştiinţifice. Acad. Mircea Bologa la 75 de ani 129-130

CZU: 53(478)(092)

Tighineanu Ion , Culiuc Leonid
În livada cu mere de aur Dr. Nicolae Bujoreanu la 60 de ani 130-131

CZU: 63(478)(092)

Toma Simion
Medic cu realizări excepționale Dr. hab. Ludmila Eţco la 65 de ani 132-132

CZU: 61(478)(092)

Furdui Teodor , Chişlaru Leonid