IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-24 14:57
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071673477298421949204
Volume57719573861
Total2164174543433703

Vizualizări   1384Descărcări   47

Conţinutul numărului de revistă

Reforma științei – calea spre consolidare și dezvoltare 7-9

CZU: 001.89(478)

Duca Gheorghe
Preeminența dreptului și securitatea juridică la adoptarea Codului educației și amendarea Codului cu privire la știință și inovare 10-18

CZU: [001.89:347.77.023+342.733:37.014.12](478)

Balmuş Victor
Trei ani de participare a Republicii Moldova la Programul ORIZONT 2020 19-20

CZU: 001.891(478+4)

Romanciuc Lidia
Dezechilibrul dintre factorii biotici și abiotici și efectele lui asupra vieții pe pămвnt 21-23

CZU: 54:574+504.06

Lupaşcu Tudor
Digitizarea și vizualizarea alfabetului chirilic românesc de tranziție (1830–1860) 24-28

CZU: 004.912:811.135.1(091)

Demidova Valentina , Burţeva Liudmila
Aportul ingineriei Republicii Moldova оn dezvoltarea tehnicii și tehnologiilor moderne (II) 29-41

CZU: 001.891:62(478)

Bostan Ion
Analiza surselor de contaminare a mediului ambiant cu pesticide organice halogenate 42-47

CZU: 504.054:632.95(478)(091)

Spătaru Petru , Spînu Oxana , Spataru Tudor , Povar Igor
Dinamica parametrilor fizico-chimici în apele fluviului Nistru 48-53

CZU: 504.453:574.5

Zubcov Elena , Jurminscaia Olga , Bagrin Nina , Borodin Natalia , Andreev Nadejda
Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului forestier 54-57

CZU: 551.583:630*111

Nedealcov Maria
Particularităţile biologice, genetice şi ameliorative ale lintei (Lens culinaris Medik.) 58-61

CZU: 631.522:633.35:575

Celac Valentin
Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cardiovasculare la pacienţii cu bruxism nocturn 62-67

CZU: 616.12-008.1-036-084

Lacusta Victor , Fala Valeriu , Grosu Aurel , Gavriliuc Mihail , Fala Paula
Evoluția unor însușiri fizico-chimice ale solului cenușiu molic la irigarea cu apă din surse locale 68-74

CZU: 631.4(478)

Filipciuc Vladimir
Sporirea productivității şi calităţii cartofului prin aplicarea metodelor de combatere a degenerării tuberculilor 75-83

CZU: 633.49(478)

Ilieva Irina , Iliev Petru , Gumaniuc Alexei
Goethe contra Newton: de la ocultismul medieval la ştiinţa modernă (II) 84-91

CZU: 14

Bârsan Victor , Merticariu Andrei
Știința și inovarea în Republica Moldova: istorie și actualitate 92-104

CZU: 001.89(478)(091)

Duca Gheorghe
Rусскоязычная пресса времен Второй мировой войны о репрессиях в СССР 105-109

CZU: 94(47+57)

Михайлуца Николай
Репрессии против анархистов в СССР в 1922–1927 гг. и международные компании протестов 110-115

CZU: 94(47+57)"1922-1927"

Савченко Виктор
Inventarea mitului ,,biruinţei puterii sovietice în Moldova” în propaganda comunistă de la Chişinău 116-122

CZU: 94(478)

Burlacu Valentin
Incertitudini ale situației sociolingvistice actuale în Republica Moldova 123-129

CZU: 811.135.1'27(478)+81'27

Condrea Iraida
Victor Teleucă: poezia, labirint de oglinzi 130-134

CZU: 821.135.1-1(478).09

Burlacu Alexandru
Tendinţe moderne în cercetarea pedagogică din Republica Moldova 135-141

CZU: 001.891:378.2(478)

Ţvircun Victor , Callo Tatiana
Interpreți basarabeni la teatrele de operă din Cluj și București în perioada interbelică 142-147

CZU: 792.5.071.2(478)(091)

Ichim Traian
Opera lui Spiridon Vangheli în grafica de carte 148-157

CZU: 76.056(478)(084)

Cravcenco Vladimir
Legenda medicinii naționale 158-160

CZU: 61(478)(092)

Prisacari Viorel
Remarcabile studii interdisciplinare 161-164

CZU: 811.135.1'27+811.135.1'373.2

Marin Alexandru
Un studiu de referinţă despre geneza problemei basarabene 165-166

CZU: 94(478)

Dragnev Demir , Cernenchi Eugeniu
Artistul deplin, Mihail Grecu, într-o ediție unicat 167-168

CZU: 75.071.1(478)(092)

Toma Ludmila
Pentatomoideele sau ploșnițele în volume academice europene 169-169

CZU: 595.7

Timuş Asea
O stea în lumea matematicienilor. Acad. M. Cioban la 75 de ani 170-171

CZU: 51(478)(092)

Calmuţchi Laurenţiu , Tighineanu Ion
Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani 172-175

CZU: 57(478)(092)

Furdui Teodor , Duca Gheorghe , Gulea Aurelian , Toderaş Ion , Ciochină Valentina , Cepoi Liliana , Chirilov Alexandru , Codreanu Svetlana , Miscu Vera
Deschizător de drumuri, mereu primul. Acad. A. Ciubotaru la 85 de ani 176-177

CZU: 57(478)(092)

Gulea Aurelian , Teleuţă Alexandru , Roşca Ion
Sinonim cu arta sunetelor. Acad. E. Doga la 80 de ani 178-180

CZU: 78.071.1(478)(092)

Duca Gheorghe , Galaicu Violina , Ghilaş Victor
Contribuție la evaluarea procesului literar. N. Bilețchi la 80 de ani 181-183

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Ciocanu Ion