IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-05 06:41
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  nr. 1 / 2023  (1 din 4)0
 2023  (1 din 4)0
Nr. 1(68) 0
 2022  (4 din 4)114
Nr. 4(67) 30CZU
Nr. 3(66) 28CZU
Nr. 2(65) 25CZU
Nr. 1(64) 31CZU
 2021  (4 din 4)116
Nr. 4(63) 31CZU
Nr. 3(62) 30CZU
Nr. 2(61) 28CZU
Nr. 1(60) 27CZU
 2020  (4 din 4)124
Nr. 4(59) 27CZU
Nr. 3(58) 32CZU
Nr. 2(57) 31CZU
Nr. 1(56) 34CZU
 2019  (4 din 4)135
Nr. 4(55) 35CZU
Nr. 3(54) 33CZU
Nr. 2(53) 33CZU
Nr. 1(52) 34CZU
 2018  (4 din 4)142
Nr. 4(51) 33CZU
Nr. 3(50) 36CZU
Nr. 2(49) 31CZU
Nr. 1(48) 42CZU
 2017  (4 din 4)149
Nr. 4(47) 37CZU
Nr. 3(46) 39CZU
Nr. 2(45) 40CZU
Nr. 1(44) 33CZU
 2016  (4 din 4)166
Nr. 4(43) 37CZU
Nr. 3(42) 43CZU
Nr. 2(41) 46CZU
Nr. 1(40) 40CZU
 2015  (4 din 4)163
Nr. 4(39) 41CZU
Nr. 3(38) 38CZU
Nr. 2(37) 42CZU
Nr. 1(36) 42CZU
 2014  (4 din 4)172
Nr. 4(35) 40CZU
Nr. 3(34) 38CZU
Nr. 2(33) 45CZU
Nr. 1(32) 49CZU
 2013  (4 din 4)169
Nr. 4(31) 38CZU
Nr. 3(30) 47CZU
Nr. 2(29) 42CZU
Nr. 1(28) 42CZU
 2012  (4 din 4)160
Nr. 4(27) 64CZU
Nr. 3(26) 10CZU
Nr. 2(25) 31CZU
Nr. 1(24) 55CZU
 2011  (4 din 4)200
Nr. 4(23) 38CZU
Nr. 3(22) 38CZU
Nr. 2(21) 66CZU
Nr. 1(20) 58CZU
 2010  (4 din 4)197
Nr. 4(19) 76CZU
Nr. 3(18) 42CZU
Nr. 2(17) 38CZU
Nr. 1(16) 41CZU
 2009  (4 din 4)158
Nr. 4(15) 38CZU
Nr. 3(14) 40CZU
Nr. 2(13) 42CZU
Nr. 1(12) 38CZU
 2008  (3 din 4)109
Nr. 4(11) 35CZU
Nr. 3(10) 34CZU
Nr. 1-2(9) 40CZU
 2007  (3 din 4)100
Nr. 4(8) 56CZU
Nr. 2-3(7) 27CZU
Nr. 1(6) 17CZU
 2006  (1 din 4)32
Nr. 3-4(5) 32CZU
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2022.05.27-2026.05.27)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole24062342221467352059323
Volume64989444912
Total2470244116551647

Vizualizări   1883Descărcări   38

Conţinutul numărului de revistă

Chemistry, our life, our future3-3
Moreau Nicole-J
Cuvânt înainte5-5
Juc Victor
Chimia la interfaţa timpurilor4-10

CZU: 001.89:54(478)

Duca Gheorghe
Paradigme noi în cercetarea chimică11-12

CZU: 001.891:54

Haiduc Ionel
Facultatea de chimie şi tehnologie chimică a USM – tradiţii şi rezultate ştiinţifice13-15

CZU: 378.1:54

Gladchi Viorica
Chimia ecologică: soluţii pentru mediul ambiant16-18

CZU: 54:[504+574]

Lupaşcu Tudor , Gonţa Maria
Compuşi coordinativi ai unor metale de tip 3D cu activitate biologică19-24

CZU: 546+577.1

Bulhac Ion , Ştefîrţă Anastasia
Ambra cenuşie în parfumerie25-28

CZU: 665.53.01

Vlad Pavel
Reciclarea deşeurilor din mase plastice prin procedee mecanochimice29-30

CZU: 628.4+628..54

Macaev Fliur , Bujor Sergiu , Mereuta Aliona
Ştiinţă şi societate: percepţii, estimări, aşteptări31-34

CZU: 316.74:001

Mîndru Valeriu
Cultura ştiinţifică şi comunicarea ştiinţifică – valori ale societăţii cunoaşterii35-39

CZU: 027:316.77

Ţurcan Nelly
Factorii excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova7-40
Malcoci Ludmila
Ştiinţa, mobilul economiei40-42

CZU: 001.891:338

Dumitraşco Marica
Finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală: comentarii asupra proiectului de lege43-47

CZU: 336.1/.2

Manole Tatiana
Optimizarea cercetării / dezvoltării în complexul agroindustrial48-49

CZU: 001.891:63(478)

Găină Boris
Eugen Grebenicov, laureat al Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi”50-50

CZU: 51(478)(092)

Rotaru Tatiana
Particularități sociopsihologice ale valorilor adolescenților în condițiile migrației41-51
Gaşper Lucia
„Nu mi-am văzut steaua, dar ştiu că străluceşte”. Interviu cu Profesorul Eugen Grebenicov, laureat al Premiului "Academicianul Constantin Sibirschi”51-53

CZU: 51(478)(092)

Cucereanu Viorica
Emil Constantinescu, primul Doctor Honoris Causa al Universităţii AŞM54-54

CZU: 001.89:378(498)(092)

Valorile creştine şi politica 55-57

CZU: 323(498)

Constantinescu Emil
Nicolae Testemiţanu şi Grigore Vieru au devenit post-mortem membri titulari ai AŞM 58-58
Tofan Eugenia
Probleme social-psihologice ale copiilor cu părinții peste hotare52-59
Mocanu Angela
Academicianul Dumitru Ghiţu. 80 de ani de la naştere59-60

CZU: 53(478)(092)

Tighineanu Ion
Marele fizician Evghenii Pocotilov60-61

CZU: 53(478)(092)

Tighineanu Ion
Sistemul integrat de monitorizare seismică România-Republica Moldova 62-69

CZU: 550.348.098.64(478+498)

Ilieş Ion
Aspecte psihosociale ale comportamentului delicvent la copiii străzii60-70
Ciobanu Elvira
Societatea postcernobâl 70-76

CZU: 504.056:621.039.58+614.876:504.056

Xenofontov Ion
Contribuţii la monitorizarea radioactivităţii mediului 77-81

CZU: 504.064.3:614.876

Bahnarel Ion , Coreţchi Liuba
Sistemele suport pentru decizii: de la speranţe la realizări 82-84

CZU: 004.891.3

Gaindric Constantin
Excluziunea socială a copiilor în spațiul rural: studiu de caz comuna Codreanca71-84
Dumbrăveanu Andrei
Măsuri de redresare a situaţiei în domeniul medicamentului 85-89

CZU: 615.1(478)

Ghicavîi Victor
Topul inovaţiilor 201090-90

CZU: 001.895

Dispozitiv pentru tratamentul diformităţilor scoliotice ale coloanei vertebrale la copii 91-92

CZU: 616.711-007.55-089.23-053.5

Şavga Nicolae
Vertebroneurologia şi verticalitatea coloanei vertebrale93-99

CZU: 616.711.9+616.832

Gherman Diomid
Reintegrarea socială a persoanelor private de libertate85-105
Spătaru Tatiana , Falcă Rodica
Un nou mecanism de interacţiune a undelor milimetrice cu mediile biologice 100-105

CZU: 537.868:57.02

Rotaru Anatol
Zonalitatea naturală şi realitatea pedogeografică106-109

CZU: 631.4

Ursu Andrei
Fertilizarea şi fertilitatea cernoziomului tipic din stepa Bălţului 110-121

CZU: 631.4

Boincean Boris , Nica Leonid , Bulat Lidia , Stadnic Stanislav
Persoanele fără adăpost din Chișinău: suport social precar și alienare instituțională106-124
Negură Petru
Ştiinţa enciclopedică, domeniu al cercetării academice122-125

CZU: 316.74:001

Manolache Constantin , Ţăruş Didina
Coloniştii germani în Basarabia126-130

CZU: 94(=112.2)(478)

Ploşniţă Elena
Identitatea simbolică neoficială a Republicii Moldova 131-138

CZU: 929.6(478)

Andrieş-Tabac Silviu
Conceptul de schimbare paradigmatică în literatura română139-143

CZU: 821.135.1.09

Chiperi Segiu
Emilian Galaicu-Păun şi starea de frontieră a literaturii 144-149

CZU: 821.135.1(478).09

Grati Aliona
Ceramica moldovenească, o artă de tradiţie150-157

CZU: 738(478)

Lavrente Irina
O lucrare eveniment 158-160

CZU: 929.6(478)

Pâslariuc Virgiliu
Tezaurul arhitectural al capitalei161-162

CZU: 725.03(478-25)

Stăvilă Tudor
Coeziunea, apartenența, solidaritatea, încrederea și suportul social – valențe ale formării clasei de mijloc125-164
Negură Petru , Mocanu Victor , Potoroacă Mihail
Cartea românească pe muntele Athos163-164

CZU: 017:26(498)

Cereteu Igor
Acad. Eva Gudumac şi prof.univ. Valentin Gudumac la 70 de ani 165-167

CZU: 61(478)(092)

Furdui Teodor
Acad. Ernest Aruşanov la 70 de ani 167-168

CZU: 53(478)(092)

Culiuc Leonid
M. cor. Eugen Gladun la 75 de ani 169-170

CZU: 61(478)(092)

Furdui Teodor
Dr. hab. prof. univ. Galina Lupaşcu la 60 de ani171-172

CZU: 57(478)(092)

Furdui Teodor
Ocuparea forței de munca prin dezvoltarea antreprenorialului mic si mijlociu165-181
Călcâi Gheorghe
Populația vârstnică în contextul constituirii clasei de mijloc din Republica Moldova182-199
Potoroacă Mihail
Aspecte ale gestionării imigrației în Republica Moldova200-209
Filipov Ina
Familia cu trei și mai mulți copii: între egalitate și inegalitate210-225
Spătaru Tatiana
Dimensiunea culturală în procesul mobilității sociale ascendente. Consolidarea suportului social226-252
Reabcinschii Veaceslav