IBN
Закрыть

125Publicaţii

839Descărcări

55258Vizualizări

Şciuca Svetlana95Cotoman Aliona20Conica Corina20Tomacinschi Cristina18Raşcov Victor13Rotaru-Cojocari Diana13Balaneţchi Ludmila11Filimon-Ceahlău Mariana11Palii Ina9Gudumac Eva8Adam Ianoş8Băluțel Tatiana7Neamţu Liuba6Bozadji Veaceslav6Munteanu Ana6Cepraga Victoria5Sacară Victoria4Pînzari Ludmila4Ceban Ana4Crivceanschi Eugenia4Eladi Veronica4Belîi Olga3Petrovici Virgil3Tontici Ecaterina3Palega Daniela3Cebotari Corina3Dorosevici Nadejda3Mîndru Elena3Iavorschi Constantin2Lupu Victoria2Tagadiuc Olga2Friptuleac Grigore2Cenuşa Florin2Kulciţchi Stela2Andrieş Lucia2Rotaru-Lungu Corina2Cazacu-Stratu Angela2Marina Ala2Malic Alina2Kruşelniţkaia Elena2Cemîrtan Svetlana2Cervinski Irina2Dragan Tatiana2Bobu Ana2Garbi Ina2Rodoman Iulia2Bratu Elena2Marodi Laszlo2Neamţu Irina2Leahu Alina2Branişte Nina2Bounegru Anastasia2Farmache Nina2Goloborodico Ana2Bugan Maria2Lungu Maria2Macstutis Artur2Babin Alexandru1Bologa Vitalie1Caraman Anatolie1Cepoida Elena1Curteanu Ala1Donos Ala1Grosu Victoria1Martalog Petru1Railean Gheorghe1Botnaru Victor1Maniuc Mihail1Ţurea Valentin1Rotari Adrian1Rusu Doina1Schiţco Olga1Ţurcanu Adela1Scaleţchi Valentina1Turcu Oxana1Ostalep Trofim1Vişnevschi-Rusnac Liliana1Siniţîna Lilia1Danilov Tatiana1Munteanu Oxana1Costin Nicolae1Castraveţ Irina1Raşcoveţki E.1Sîmboteanu-Belous Valentina1Anghel-Jarcuţchi Victoria1Şevcenco Silvia1Efros M.1Pletosu I.1Japaleu Violeta1Blăniţă Daniela1Mordvinov Ghenadie1Raşcov Valentina1Covanţev Serghei1Nalbuş Olesea1Rotari Ion1Bîrcă Ala1Iarmoliuc Olga1Gaţcan Ştefan1Golban Rodica1Popovici Eugen1Bivol Natalia1Burlac-Pasat Cristina1Balea Zinaida1Ciumacova Irina1Crivceanschi Maxim1Vioară Viorelia1Gruzinschi Andriana1Bataneant Mihaela1Pînzari Vera1Plahotniuc Ana1Cernacovschi A.1Guzgan Mariana1Ciolpan Doina1Plahotniuc Anna1Cernacovschi Arsenii1Caraciobanu Alina1Crangaci Marin1Balan Alexandru1Cotorobai Mariana1Buga Nelea1Adam Consuela1Dobîndă Andriana1Lisnic Ana Maria1Fuior Viorica1Guitu Marina1Liciu Radu1Liciu Esfiri1Efros Dorina1Enachi I.1Bolgar M.1Petrov A.1Chiperi M.1Damaschin E.1Schirca L.1
Selevestru Rodica
Cuvinte-cheie (290): children (44), copii (30), дети (20)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 69. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 10.
Publicații indexate în SCOPUS - 4. Teze/Rezumate în culegeri - 22.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 35
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 16
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 13
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 15

2024 - 3

  Erorile înăscute ale imunității in Republica Moldova
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica12 , Sacară Victoria1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Ziua bolilor rare2024
2024. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-304-6.
Disponibil online 9 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluation of pulmonary imaging data by radiography in children with bronchopulmonary dysplasia
Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica2 , Şciuca Svetlana2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 11, Nr. 1 / 2024 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestări clinico-paraclinice la copiii cu sindrom de deleție 22q11 .2 asociat cu imunodeficiență primară
Tomacinschi Cristina1 , Selevestru Rodica12 , Palii Ina2 , Sacară Victoria2 , Şciuca Svetlana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Pediatria – specialitate multidisciplinară. Congresul Internațional al Societății de Pediatrie din Republica Moldova
Ediția 8-a. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-58-308-4.
Disponibil online 20 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 23

  Afectarea pulmonară post-COVID-19 la copilului sugar.
Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bridging bronchus în asociere cu sling de arteră pulmonară – cauză rară de wheezing recurent
Mîndru Elena1 , Selevestru Rodica21 , Palii Ina21 , Macstutis Artur21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Complicații ale corpilor străini traheobronșici la copii
Rotaru-Cojocari Diana12 , Raşcov Victor21 , Selevestru Rodica12 , Conica Corina21 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Complicații respiratorii în infecția SARS-COV-2 la copii
Şciuca Svetlana12 , Conica Corina12 , Selevestru Rodica12 , Branişte Nina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Endoscopia bronșică la copilul cu hemosideroză pulmonară
Dorosevici Nadejda12 , Garbi Ina2 , Raşcov Victor2 , Sîmboteanu-Belous Valentina2 , Guzgan Mariana2 , Selevestru Rodica21 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etiologia exudatului bronșic la copiii cu maladii cronice bronhopulmonare complicate cu Aspergilus fumigatus
Selevestru Rodica12 , Lungu Maria1 , Dorosevici Nadejda12 , Marina Ala2 , Ceban Ana2 , Conica Corina12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea clinică a severității displaziei bronhopulmonare la copiii din nașterile premature
Şciuca Svetlana12 , Filimon-Ceahlău Mariana12 , Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea semnelor clinice de afectare respiratorie la copii cu displazia bronhopulmonară
Cotoman Aliona12 , Curteanu Ala1 , Şciuca Svetlana2 , Selevestru Rodica2 , Filimon-Ceahlău Mariana2 , Conica Corina21 , Pînzari Ludmila12 , Branişte Nina21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Harmfulness of prooxidants in bronchopulmonary dysplasia in preterm children
Filimon-Ceahlău Mariana1 , Selevestru Rodica12 , Tagadiuc Olga1 , Şciuca Svetlana21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hemosideroza pulmonară la copil
Selevestru Rodica12 , Guitu Marina1 , Petrovici Virgil1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul antecedentelor perinatale în realizarea displaziei bronhopulmonare la copiii născuți prematuri
Şciuca Svetlana12 , Filimon-Ceahlău Mariana1 , Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(76) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Inborn Errors of Immunity in the Republic of Moldova: Advances and Hope
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Sakara Viktoria K.2 , Marodi Laszlo34
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Semmelweis University,
4 Rockefeller University, New York
Journal of Clinical Immunology
Nr. 1(2023) / 2023 / ISSN 0271-9142 / ISSNe 1573-2592
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infecția bacteriană în pneumonia comunitară la copii
Liciu Radu1 , Ceban Ana2 , Conica Corina21 , Bugan Maria1 , Liciu Esfiri1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infecțiile Pseudomonas aeruginosa și Aspergilus fumigatus la copiii cu fibroză chistică
Buga Nelea12 , Balaneţchi Ludmila1 , Dorosevici Nadejda12 , Ceban Ana2 , Marina Ala2 , Conica Corina21 , Lungu Maria1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malformațiile combinate bronho-vasculare la copii
Şciuca Svetlana12 , Palii Ina12 , Mîndru Elena12 , Selevestru Rodica12 , Macstutis Artur2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malignități hematologice la copii cu imunodeficiențe primare
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(76) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestările evolutive bronhopulmonare la sugarul cu infecție COVID-19
Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modificări hipoxoco-ischemice în displazia bronhopulmonară la copiii premature
Filimon-Ceahlău Mariana1 , Tagadiuc Olga1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(76) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Post-COVID19 pulmonary complications in infants – clinical-imaging approaches
Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Predictorii imunodeficiențelor primare la copiii imunocompromiși
Efros Dorina1 , Tomacinschi Cristina12 , Şciuca Svetlana1 , Selevestru Rodica1 , Conica Corina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pulmonary damage in the evolution stages of covid-19 infection
Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Palii Ina12 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Respiratory and extra-respiratory infections in primary immunodeficiency
Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Bataneant Mihaela3 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu, Timisoara
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stenozarea traheei asociată cu malformații cardiovasculare la sugar cu pneumonie complicată
Mîndru Elena12 , Selevestru Rodica21 , Palii Ina12 , Şciuca Svetlana12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Tranziția copilului cu maladii cronice la viața de adult
Ediția a VI-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-290-2.
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 21

  ABCL-265 Hematologic Malignancies in Pediatrics Inborn Errors of Immunity
Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Siniţîna Lilia2 , Petrovich Virgil2 , Golban Rodica3 , Tsurya Valentin12 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Institute of Oncology
Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia
Nr. 22 / 2022 / ISSN 2152-2650 / ISSNe 2152-2669
Disponibil online 2 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bronchopulmonary dysplasia in children on tomographic images
Cotoman Aliona1 , Filimon-Ceahlău Mariana1 , Selevestru Rodica1 , Crivceanscaia Eugenia2 , Şciuca Svetlana2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bronșiectaziile și atelectazia pulmonară in imunodeficența primară variabilă comună la adolescent
Tomacinschi Cristina , Selevestru Rodica , Gudumac Eva , Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgie pediatrică: Cazuri clinice
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-984-2.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bronșiolita obliterantă la copil: protocol clinic național (ediția I) PCN-415
Şciuca Svetlana , Stasii Ecaterina, Selevestru Rodica , Cotoman Aliona , Rotaru-Cojocari Diana , Tomacinschi Cristina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2023/02/PCN-415-Bronșiolita-obliterantă-la-copil-1.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Caracteristici ale afectării bronhopulmonare la copiii cu infecție COVID-19
Şciuca Svetlana12 , Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Rotaru-Cojocari Diana12 , Bozadji Veaceslav2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  COVID-19 infection associated with cytomegalovirus and herpes virus in a newborn child. Particularities of a clinical case
Goloborodico Ana , Grosu Victoria , Selevestru Rodica , Cotoman Aliona
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Covid-19 infection in children with bronchopulmonary dysplasia – lung CT imaging
Şciuca Svetlana12 , Enachi I.12 , Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica12 , Caraciobanu Alina12 , Bîrcă Ala12 , Bolgar M.12 , Petrov A.12 , Chiperi M.12 , Damaschin E.12 , Filimon-Ceahlău Mariana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dischinezia ciliară primară la copil: protocol clinic naţional (ediția I) PCN-416
Şciuca Svetlana , Maniuc Mihail , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Rotaru-Cojocari Diana , Danilov Lucian , Petrovici Virgil
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2023/02/PCN-416-Dischinezia-ciliară-primară-la-copil.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fibroza chistică – afectare multisistemică cu evaluări diagnostice complexe
Balaneţchi Ludmila , Gudumac Eva , Selevestru Rodica , Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infecția cu virusul herpes simplex la copiii cu pneumonie comunitară
Selevestru Rodica12 , Bugan Maria1 , Cotoman Aliona21 , Tomacinschi Cristina12 , Filimon-Ceahlău Mariana1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lung damage in hospitalized children with COVID-19
Selevestru Rodica1 , Conica Corina1 , Rotaru-Cojocari Diana2 , Bozadji Veaceslav2 , Farmache Nina2 , Şciuca Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malformație congenitală bronhopulmonară – bronh traheal la copii
Şciuca Svetlana12 , Cepraga Victoria12 , Balaneţchi Ludmila1 , Selevestru Rodica12 , Gudumac Eva1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(73-S) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modificări cardiovasculare în afecțiuni cronice bronhopulmonare la copii.
Şciuca Svetlana12 , Cepraga Victoria21 , Balaneţchi Ludmila2 , Rotaru-Cojocari Diana21 , Selevestru Rodica12 , Palii Ina21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(72) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile manifestărilor respiratorii ale infecției COVID -19 la copii
Şciuca Svetlana12 , Selevestru Rodica21 , Băluțel Tatiana1 , Conica Corina1 , Rotaru-Cojocari Diana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
One Health and Risk Management
Nr. 3(3) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pneumocistoza la copil: protocol clinic național (ediția I) PCN-407
Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Cotoman Aliona , Bologa Vitalie
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/08/PCN-407-Pneumocistoza-la-copil.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Primary tracheobronchomalacia in children
Şciuca Svetlana12 , Selevestru Rodica12 , Dobîndă Andriana12 , Goloborodico Ana12 , Ciolpan Doina12 , Crangaci Marin12 , Cotoman Aliona12 , Lupu Victoria12 , Schirca L.12 , Raşcov Valentina12 , Gudumac Eva12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Radiological findings of foreign body aspiration into the airway in children
Rotaru-Cojocari Diana1 , Raşcov Victor1 , Selevestru Rodica1 , Farmache Nina2 , Şciuca Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Semnificația atopiei și imunității umorale în astmul bronșic la copii cu boala de reflux gastroesofagian
Adam Ianoş1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Semnificația clinică a corpilor străini în căile respiratorii la copii
Raşcov Victor12 , Cenuşa Florin1 , Lisnic Ana Maria1 , Rotaru-Cojocari Diana12 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sindromul bronho-obstructiv la copiii cu displazie bronhopulmonară
Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica2 , Щука Светлана2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tuberculoza pediatrică în raport cu sistemul imun
Kulciţchi Stela1 , Iavorschi Constantin12 , Malic Alina1 , Selevestru Rodica1 , Rotaru-Lungu Corina2 , Bounegru Anastasia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 18

  Aspergiloza pulmonară la copii: protocol clinic naţional PCN-392
Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Balaneţchi Ludmila , Rotaru-Cojocari Diana , Cotoman Aliona
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2021 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/06/PCN-Aspergiloza-pulmonară-la-copii.pdf
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Caracteristicile clinice ale infecției Covid-19 la copii
Băluțel Tatiana , Conica Corina , Munteanu Ana , Cebotari Corina , Bozadji Veaceslav , Selevestru Rodica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2021. Chişinău. .
Disponibil online 17 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Caracteristicile clinice ale infecției Covid-19 la copii
Băluțel Tatiana , Conica Corina , Munteanu Ana , Cebotari Corina , Bozadji Veaceslav , Selevestru Rodica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2021. Chişinău. .
Disponibil online 17 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 125