IBN
Закрыть
Arapu Valentin
Cuvinte-cheie (61): plague (4), ciuma (3), medical folklore (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

De la „ciuma neagră” la „ciuma roșie”: semnificații, simboluri și impact (interconexiuni istorice, literare, medicale, imagologice și etnoculturale)
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația secerii în folclorul românesc în contextul Ciumei personificate: interferențe imagologice, etnologice și culturale
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

„Cămașa ciumei” in „spectacolul ciumei” (aspecte istorice și etnoculturale)
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea ciumei și simbolurilor sale zoomorfe în sursele istorice și scrierile literare
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 21 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мonografi a lui Sorin Grigoruță „Boli, epidemii și asistență medicală în Moldova (1700–1831)” (Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017. 318 p.)
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Dimensiunea istorico-etnologică a cioclilor în Ţara Moldovei (sec. al XVIII-lea –începutul sec. al XIX-lea)
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originile comerţului: concepte şi abordări istoriografice
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei(ediţia a 29- a), 17-18 octombrie 2019 : Program. Rezumatele comunicărilor
29. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția frontierei în comunitățile de pe Valea Prutului în perioada postbelică: interferențe memorialistice și istorico-etnologice
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitățile istorice ale lui Skanderbeg și Ștefan cel Mare reflectate în medalistică și emisiile numismatice (preliminarii generale)
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea ciumei în sursele istorico-etnografice din spațiul românesc: abordări interdisciplinare
Arapu Valentin1, Arapu Gabriel2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sfântul Mucenic Haralambie – ocrotitorul împotriva ciumei: interferenţe onomastice, istorice şi etnologice
Arapu Valentin
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Anton Racu – primar în Basarabia românească: radiografia deportării familiei sale, reflectată în amintirile fiicei Profira (s. Scăieni, r-nul Dondușeni)
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Cercetarea și editarea izvoarelor istorice în cadrul congregației benedictinilor de la Saint-Maur
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea romanilor din Muntenia și Țara Moldovei in viziunea lui Jean-Louis Carra (1742–1793)
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema relațiilor comerciale dintre Țara Moldovei și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea reflectată în izvoarele istorice ale epocii
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluționarea „Chestiunii armenești” de către gubernatorul Basarabiei S.D. Urusov (1903-1904)
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Componența conflictuală a raporturilor economice dintre Țara Moldovei și Polonia (a doua jumătate a secolului XVIII)
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţe dintre numismatică şi onomastică în spaţiul românesc. Preliminarii generale (I)
Arapu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Conspecte numismatice
Ediția 6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-851-6.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18