IBN
Закрыть

192Publicaţii

1330Descărcări

93710Vizualizări

Selevestru Rodica93Tomacinschi Cristina26Cotoman Aliona23Conica Corina20Balaneţchi Ludmila17Rotaru-Cojocari Diana17Raşcov Victor16Palii Ina15Neamţu Liuba15Ceahlău Mariana13Gudumac Eva12Turcu Oxana9Adam Ianoş9Rodoman Iulia8Sacară Victoria7Cepraga Victoria6Petrovici Virgil5Ceban Ana5Crivceanschi Eugenia5Băluțel Tatiana5Palega Daniela5Hadjiu Svetlana4Dimitrova Olga4Bozadji Veaceslav4Garbi Ina4Mîndru Elena4Tagadiuc Olga3Friptuleac Grigore3Revenco Ninel3Pînzari Ludmila3Cazacu-Stratu Angela3Siniţîna Lilia3Belîi Olga3Pîrţu Lucia3Eladi Veronica3Leahu Alina3Tontici Ecaterina3Munteanu Ana3Cebotari Corina3Secu Doina3Dorosevici Nadejda3Lupu Victoria2Cenuşa Florin2Andrieş Lucia2Maniuc Mihail2Selivestru Rodica2Călcâi Cornelia2Marina Ala2Kruşelniţkaia Elena2Anghel-Jarcuţchi Victoria2Şevcenco Silvia2Efros M.2Cervinski Irina2Dragan Tatiana2Covanţev Serghei2Bobu Ana2Popovici Eugen2Marodi Laszlo2Guzgan Mariana2Branişte Nina2Adam Consuela2Farmache Nina2Bugan Maria2Guitu Marina2Lungu Maria2Babin Alexandru1Barbova Natalia1Beţiu Mircea1Bologa Vitalie1Caraman Anatolie1Cepoida Elena1Curteanu Ala1Donos Ala1Martalog Petru1Railean Gheorghe1Repin Oleg1Ţurea Valentin1Rotari Adrian1Rusnac Liliana1Schiţco Olga1Ţurcanu Adela1Vîntu Ana1Scaleţchi Valentina1Railean Ludmila1Ostalep Trofim1Vişnevschi-Rusnac Liliana1Cebanu Serghei1Magalu Vera1Dănilă Alina1Danilov Tatiana1Vlas Cristina1Costin Nicolae1Castraveţ Irina1Raşcoveţki E.1Moroşanu Victoria1Cojocari Diana1Sîmboteanu-Belous Valentina1Ceban Zinaida1Călcîi Cornelia1Gorea Aliona1Damaschin Tamara1Crijanovschi Iurie1Cuticari I.1Pletosu I.1Chiriac Adrian1Cemîrtan Svetlana1Ciochină Mariana1Păpădie Elena1Japaleu Violeta1Starostin Alina1Grin Olesea1Găluşcă Valentina1Molodiuc Valentina1Colesnic Iulia1Comandari Natalia1Paveliuc Elena1Guma Corina1Josanu Sergiu1Blăniţă Daniela1Meaun Angela1Mordvinov Ghenadie1Raşcov Valentina1Nalbuş Olesea1Eremciuc Rodica1Toma Liliana1Mîtu Valentina1Danu Elena1Chiosea Lilia1Negru Ada1Rotari Ion1Bîrcă Ala1Iarmoliuc Olga1Gaţcan Ştefan1Balan Greta1Golban Rodica1Bivol Natalia1Burlac-Pasat Cristina1Balea Zinaida1Ciumacova Irina1Crivceanschi Maxim1Macovei Tatiana1Vioară Viorelia1Ceban Alexei1Gruzinschi Andriana1Bataneant Mihaela1Bratu Elena1Pînzari Vera1Feghiu Ludmila1Antonovici Natalia1Dolganiuc Angela1Tomacinschii Victor1Plahotniuc Ana1Neamţu Irina1Cernacovschi A.1Bondareva Xenia1Calistru Andrei1Calistru Iulia1Ciolpan Doina1Caraciobanu Alina1Crangaci Marin1Balan Alexandru1Constantin Olga1Spînu Tatiana1Cotorobai Mariana1Buga Nelea1Ivanov Diana1Prutean Valeria1Ciupac Ion1Goloborodico Ana1Dobîndă Andriana1Lisnic Ana Maria1Fuior Viorica1Liciu Radu1Liciu Esfiri1Efros Dorina1Enachi I.1Bolgar M.1Petrov A.1Chiperi M.1Damaschin E.1Schirca L.1Macstutis Artur1Baciu Liviu1Balan Angelina1
Şciuca Svetlana
Cuvinte-cheie (360): children (52), copii (29), дети (20)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID
ResearcherID

Articole în reviste din RM - 103. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 16.
Publicații indexate în SCOPUS - 4. Teze/Rezumate în culegeri - 28.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 44
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 37
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 9
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 17
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 20

2024 - 1

Evaluation of pulmonary imaging data by radiography in children with bronchopulmonary dysplasia
Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica2 , Şciuca Svetlana2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 11, Nr. 1 / 2024 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 40

Afectarea pulmonară post-COVID-19 la copilului sugar.
Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afectarea sistemului bronhopulmonar la copii cu imunodeficiențe primare
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Când ne gândim la o imunodeficiență primară?
Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complicații ale corpilor străini traheobronșici la copii
Rotaru-Cojocari Diana12 , Raşcov Victor21 , Selevestru Rodica12 , Conica Corina21 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complicații pulmonare și pleurale în pneumonii la copii – riscuri și soluții
Gudumac Eva , Dănilă Alina , Mîndru Elena , Ciochină Mariana , Prutean Valeria , Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complicații respiratorii în infecția SARS-COV-2 la copii
Şciuca Svetlana12 , Conica Corina12 , Selevestru Rodica12 , Branişte Nina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corpii străini în căile respiratorii la copii – tehnici bronhoscopice de diagnostic
Raşcov Victor12 , Rotaru-Cojocari Diana12 , Baciu Liviu12 , Şciuca Svetlana12
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corps étrangers organiques dans les voies respiratoires chez l'enfant - caractéristiques bronchoscopiques
Rotaru-Cojocari Diana12 , Raşcov Victor12 , Garbi Ina2 , Guzgan Mariana2 , Gudumac Eva12 , Şciuca Svetlana12
1 l’Université d’Etat de Médecine et Pharmacie «Nicolae Testemitanu»,
2 L’Institut de la Mère et de l’Enfant, Moldavie
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 7 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Displazia bronhopulmonară la copilul prematur și impactul infecției COVID-19
Şciuca Svetlana12 , Balan Angelina12 , Cotoman Aliona12 , Conica Corina12 , Ceahlău Mariana12 , Spînu Tatiana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endoscopia bronșică la copilul cu hemosideroză pulmonară
Dorosevici Nadejda12 , Garbi Ina2 , Raşcov Victor2 , Sîmboteanu-Belous Valentina2 , Guzgan Mariana2 , Selevestru Rodica21 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erorile înnăscute ale imunității în Republica Moldova – succese și așteptări
Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiologia exudatului bronșic la copiii cu maladii cronice bronhopulmonare complicate cu Aspergilus fumigatus
Selevestru Rodica12 , Lungu Maria1 , Dorosevici Nadejda12 , Marina Ala2 , Ceban Ana2 , Conica Corina12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea clinică a severității displaziei bronhopulmonare la copiii din nașterile premature
Şciuca Svetlana12 , Ceahlău Mariana12 , Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea semnelor clinice de afectare respiratorie la copii cu displazia bronhopulmonară
Cotoman Aliona12 , Curteanu Ala1 , Şciuca Svetlana2 , Selevestru Rodica2 , Ceahlău Mariana2 , Conica Corina21 , Pînzari Ludmila12 , Branişte Nina21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea unui copil cu neutropenie
Tomacinschi Cristina12 , Tomacinschii Victor21 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmfulness of prooxidants in bronchopulmonary dysplasia in preterm children
Ceahlău Mariana1 , Selevestru Rodica12 , Tagadiuc Olga1 , Şciuca Svetlana21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemosideroza pulmonară la copil
Selevestru Rodica12 , Guitu Marina1 , Petrovici Virgil1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul antecedentelor perinatale în realizarea displaziei bronhopulmonare la copiii născuți prematuri
Şciuca Svetlana12 , Ceahlău Mariana1 , Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(76) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul infecției COVID-19 asupra afectării pulmonare la copilul cu fibroză chistică
Balaneţchi Ludmila12 , Şciuca Svetlana23
1 Spitalul Clinic de Urgență pentru copii, Cluj Napoca,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inborn Errors of Immunity in the Republic of Moldova: Advances and Hope
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Sakara Viktoria K.2 , Marodi Laszlo34
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Semmelweis University,
4 Rockefeller University, New York
Journal of Clinical Immunology
Nr. 1(2023) / 2023 / ISSN 0271-9142 / ISSNe 1573-2592
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecția bacteriană în pneumonia comunitară la copii
Liciu Radu1 , Ceban Ana2 , Conica Corina21 , Bugan Maria1 , Liciu Esfiri1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecția COVID-19 la copilul imunocompromis
Şciuca Svetlana , Tomacinschi Cristina , Conica Corina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecțiile Pseudomonas aeruginosa și Aspergilus fumigatus la copiii cu fibroză chistică
Buga Nelea12 , Balaneţchi Ludmila1 , Dorosevici Nadejda12 , Ceban Ana2 , Marina Ala2 , Conica Corina21 , Lungu Maria1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malformațiile combinate bronho-vasculare la copii
Şciuca Svetlana12 , Palii Ina12 , Mîndru Elena12 , Selevestru Rodica12 , Macstutis Artur2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malignități hematologice la copii cu imunodeficiențe primare
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(76) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolutionary bronchopulmonary manifestations in children with COVID-19 infection
Şciuca Svetlana12 , Conica Corina12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările evolutive bronhopulmonare la sugarul cu infecție COVID-19
Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări hipoxoco-ischemice în displazia bronhopulmonară la copiii premature
Ceahlău Mariana1 , Tagadiuc Olga1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(76) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pneumonia în erorile înnăscute ale sistemului imun
Tomacinschi Cristina12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polimorfismul manifestărilor clinice la un copil cu imunodeficiență primară combinată
Şciuca Svetlana12 , Ceban Zinaida12 , Tomacinschi Cristina12 , Cojocari Diana12 , Guitu Marina12 , Păpădie Elena2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Post-COVID19 pulmonary complications in infants – clinical-imaging approaches
Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predictorii imunodeficiențelor primare la copiii imunocompromiși
Efros Dorina1 , Tomacinschi Cristina12 , Şciuca Svetlana1 , Selevestru Rodica1 , Conica Corina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările diagnostice și terapeutice în sindromul di George cu complicații cardiovasculare
Rodoman Iulia12 , Pîrţu Lucia21 , Repin Oleg3 , Sacară Victoria2 , Şciuca Svetlana12 , Palii Ina12
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pulmonary damage in the evolution stages of covid-19 infection
Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Palii Ina12 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere diagnostice prin examen radiologic la copiii cu displazie bronhopulmonară
Cotoman Aliona12 , Ceahlău Mariana1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respiratory and extra-respiratory infections in primary immunodeficiency
Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Bataneant Mihaela3 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu, Timisoara
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de tuse cronica la copil – viziuni noi și terapii contemporane
Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de tuse recurentă la copiii cu boala de reflux gastro-esofagian
Adam Ianoş1 , Adam Consuela1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stenozarea traheei asociată cu malformații cardiovasculare la sugar cu pneumonie complicată
Mîndru Elena12 , Selevestru Rodica21 , Palii Ina12 , Şciuca Svetlana12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Tranziția copilului cu maladii cronice la viața de adult
Ediția a VI-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-290-2.
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul oxidativ la copiii cu displazie bronhopulmonară
Ceahlău Mariana1 , Tagadiuc Olga1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 32

ABCL-265 Hematologic Malignancies in Pediatrics Inborn Errors of Immunity
Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Siniţîna Lilia2 , Petrovich Virgil2 , Golban Rodica3 , Tsurya Valentin12 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Institute of Oncology
Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia
Nr. 22 / 2022 / ISSN 2152-2650 / ISSNe 2152-2669
Disponibil online 2 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspiraţia de corpi străini la copii – considerații clinico-epidemiologice
Rotaru-Cojocari Diana12 , Raşcov Victor2 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspirație de corp străin în căile respiratorii inferioare – diagnostic tardiv
Rotaru-Cojocari Diana , Raşcov Victor , Şciuca Svetlana , Gudumac Eva
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgie pediatrică: Cazuri clinice
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-984-2.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bronchopulmonary dysplasia in children on tomographic images
Cotoman Aliona1 , Ceahlău Mariana1 , Selevestru Rodica1 , Crivceanscaia Eugenia2 , Şciuca Svetlana2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bronșiectaziile și atelectazia pulmonară in imunodeficența primară variabilă comună la adolescent
Tomacinschi Cristina , Selevestru Rodica , Gudumac Eva , Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgie pediatrică: Cazuri clinice
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-984-2.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bronșiolita obliterantă la copil: protocol clinic național (ediția I) PCN-415
Şciuca Svetlana , Stasii Ecaterina, Selevestru Rodica , Cotoman Aliona , Rotaru-Cojocari Diana , Tomacinschi Cristina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2023/02/PCN-415-Bronșiolita-obliterantă-la-copil-1.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale afectării bronhopulmonare la copiii cu infecție COVID-19
Şciuca Svetlana12 , Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Rotaru-Cojocari Diana12 , Bozadji Veaceslav2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări cardiovasculare în imunodeficiențele primare
Rodoman Iulia12 , Pîrţu Lucia21 , Sacară Victoria2 , Şciuca Svetlana21 , Palii Ina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunopedia
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-82-300-5.
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Covid-19 infection in children with bronchopulmonary dysplasia – lung CT imaging
Şciuca Svetlana12 , Enachi I.12 , Cotoman Aliona12 , Selevestru Rodica12 , Caraciobanu Alina12 , Bîrcă Ala12 , Bolgar M.12 , Petrov A.12 , Chiperi M.12 , Damaschin E.12 , Ceahlău Mariana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 192