IBN
Закрыть

141Publicaţii

795Descărcări

74953Vizualizări

Gavzer Svetlana69Mihnea Nadejda27Cristea Nicolae19Saşco Elena18Grigorcea Sofia16Lupaşcu Lucian15Maslobrod Serghei10Mirgorod Iurie10Ţîmbaliuc Nina8Coşalîc Cristina8Borşci Nikolay8Macaev Fliur6Gore Andrei6Rudacova Angela5Cherdivara Ala5Saltanovici Tatiana4Veveriţă Efimia4Mereniuc Gheorghe4Stîngaci Eugenia4Slanina Valerina4Rotaru Ludmila4Coreţchi Liuba4Borodina Valentina4Budac Alexandru3Barbacar Nicolae3Bondarenco Ecaterina3Zveaghinţeva Marina3Pogrebnoi Serghei3Şibaev Alexandr3Sandic Ştefan3Groisman Irina3Voloşciuc Leonid2Zamorzaeva-Orleanscaia Irina2Boincean Boris2Grati Vera2Maşcenco Natalia2Botnari Vasile2Antoci Liudmila2Leatamborg Svetlana2Rudacov Serghei2Bugaciuc Mihail2Grati Vasile2Mihnea Mihaela2Schin Victoria2Bejan Vasile2Ageeva Liliya2Rudic Valeriu1Andronic Larisa1Dragalin Ion1Chintea Pavel1Vlad Pavel1Lupaşcu Tudor1Celac Valentin1Jacotă Anatol1Belousova Galina1Clapco Steliana1Ralea Tudor1Smerea Svetlana1Tiurina Janeta1Gorea Anatol1Buiucli Piotr1Dascaliuc Alexandru1Cravcenco Anatol1Groppa Liliana1Gorincioi Elena1Gurev Angela1Ciocârlan Alexandru1Sarmaniuc Mariana1Fandeev Elvira1Rotari Silvia1Malîi Aliona1Cliciuc Dorin1Labliuc Svetlana1Rotaru Tudor1Svets S1Ciloci (Deseatnic) Alexandra1Savina-Grosu Angela1Palii Andrei1Şubina Victoria1Magher Maria1Gudima Alexandru1Lupaşcu-Volentir Felicia1Gonciar Veaceslav1Sidorenco Ala1Pogrebnoi Vsevolod1Mogîlda Anatolii1Stratan Mihai1Crivcianschi Ghenadie1Agheeva Lilia1Kantoglu Y.1Coinac Irina1Grigorcea Svetlana1Chihai Gheorghe1Melian Lolita1Rusnac Elena1
Lupaşcu Galina
Cuvinte-cheie (324): Wheat (17), common wheat (9), tomato (9)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Scopus Author ID
Mendeley profile
ORCiD
ResearcherID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 71. Publicaţii peste hotare - 25.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 13. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 26
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 51
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 20

2023 - 10

1.Rolul agenților cauzali ai putregaiului de rădăcină la grâul comun în variabilitatea și heritabilitatea caracterelor de creștere și dezvoltare ale plantei-gazdă
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Cristea Nicolae , Rudacova Angela , Cherdivara Ala
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Abordări biotehnologice și genetice de evaluare și valorificare a genofondurilor de culturi cerealiere și tomate
Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023. ISBN 978-9975-62-605-7..
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. evaluarea variabilității și heritabilității caracterelor valoroase la tomatele cu gene marcher ale calității fructelor (u, j, β, r)
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina , Rudacova Angela , Cherdivara Ala
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Abordări biotehnologice și genetice de evaluare și valorificare a genofondurilor de culturi cerealiere și tomate
Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023. ISBN 978-9975-62-605-7..
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boli foliare la genitorii și hibrizii F1 de grâu comun de toamnă
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea agenților cauzali ai putregaiului de rădăcină la plantele de grâu comun cu diferit grad de sensibilitate la maladie
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa derivaţilor vinil-triazolici asupra creșterii fungului Fusarium avenaceum (FR.) SACC
Lupaşcu Galina1 , Gavzer Svetlana1 , Cristea Nicolae1 , Lupaşcu Lucian2 , Stîngaci Eugenia2 , Zveaghinţeva Marina2 , Pogrebnoi Serghei2 , Macaev Fliur2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
2 Institutul de Chimie, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plasticitatea fenotipică a genitorilor și hibrizilor F1 de grâu comun la interacțiunea cu ciuperca Fusarium avenaceum
Cristea Nicolae , Gavzer Svetlana , Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The inhibitory activity of the vinyl-triazolic compound for Fusarium spp.
Lupaşcu Lucian1 , Makaev Fliur1 , Lupashku Galina A.2
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The protective activity of the tannins from black tea against Fusarium spp.
Kristya N.1 , Gavzer Svetlana1 , Lupaşcu Lucian2 , Timbaliuc Nina2 , Lupashku Galina A.1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU,
2 Institute of Chemistry, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of plant biology in the context of food security
Lupashku Galina A.
Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea compușilor vinil-triazolici în protecția grâului comun de putregaiul de rădăcină
Lupaşcu Lucian1 , Macaev Fliur1 , Lupaşcu Galina2
1 Institutul de Chimie, USM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

Agenții patogeni ai unor maladii fungice la culturi cerealiere păioase
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări complexe ale activităţii antifungice (Alternaria alternata) ale derivaţilor vinil triazolici
Lupaşcu Galina1 , Macaev Fliur2 , Gavzer Svetlana1 , Lupaşcu Lucian2 , Cristea Nicolae1 , Zveaghinţeva Marina2 , Stîngaci Eugenia2 , Pogrebnoi Serghei2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rezistenței genotipurilor de Sesamum indicum L. la Fusarium solani prin testarea pe filtrat de cultură al patogenului
Mogîlda Anatolii , Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa temperaturii şi patogenilor fungici asupra activităţii peroxidazelor la grâul comun
Lupashku Galina A.1 , Rudakova Angela2 , Rudakov Serghei2 , Kerdivara A.2 , Gavzer Svetlana1 , Kristya N.1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Moldova State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of root rot in common wheat
Lupashku Galina A.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestation of transgressions on the traits of spike productivity in F2 populations of common wheat
Kristya N. , Gavzer Svetlana , Lupashku Galina A.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on the antifungal properties of oxidated tanin extracts
Lupashku Galina A.1 , Gavzer Svetlana1 , Kristya N.1 , Lupaşcu Lucian1 , Timbaliuc Nina2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Institute of Chemistry
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The protective effect of vinyl triazole derivatives in some fungal diseases in wheat
Lupaşcu Lucian1 , Lupashku Galina A.2 , Gavzer Svetlana2 , Kristya N.2 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Pogrebnoi Serghei1 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu privind genetica și genomica florii-soarelui raportat la datele internaționale
Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea unor derivați vinil-triazolici ca remedii antifungice împotriva fungului Fusarium oxysporum
Lupaşcu Lucian1 , Lupaşcu Galina2 , Stîngaci Eugenia1 , Gavzer Svetlana2 , Cristea Nicolae2 , Zveaghinţeva Marina1 , Macaev Fliur1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 14

Genotipuri noi de grâu comun de toamnă – productivitatea și calitatea boabelor
Lupaşcu Galina1 , Gavzer Svetlana1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența condițiilor de mediu asupra complexului de agenţi patogeni ai putregaiului de rădăcină la grâul comun
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa interacţiunilor grâu x Fusarium Oxysporum X temperatură asupra spectrului fenotipic şi potenţialului transgresiv al caracterelor de creştere în populaţiile F2
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of the parental factor in the interaction of genes involved in the reaction of common wheat to septoriosis
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea genotipurilor de colecţie de grâu (Triticum aestivum L.) în baza sensibilităţii la unele maladii fungice
Cristea Nicolae , Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea şi heritabilitatea rezistenţei genotipurilor de tomate la patogenii fungici Alternaria alternata şi Fusarium spp
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability and heritability of wheat sensitivity to fungal infections
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариабельность и наследуемость признаков роста пшеницы при взаимодействии с грибами Fusarium и Helminthosporium avenae
Лупашку Галина , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариабельность перспективных форм озимой мягкой пшеницы по элементам продуктивности колоса в условиях засухи
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Кристя Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видовой состав возбудителей корневых гнилей на разных этапах развития озимой мягкой пшеницы
Лупашку Галина , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Современная микология в России
Ediția 6, Vol. 8. 2021. . DOI 10.14427/cmr.2020.viii.12; 10.14427/cmr.2020.viii.13.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение активности пероксидаз в проростках мягкой пшеницы после обработки зерен грибами Fusarium Oxysporum и Drechslera Sorokiniana
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Кердиварэ Алла1 , Лупашку Галина2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование коллекционных форм пшеницы для создания ценного исходного материала
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Кристя Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі
Ediția 6. 2021. Умань. .
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кластерный анализ влияния грибов Fusarium spp. на всхожесть семян томата
Лупашку Галина , Михня Надежда , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Современная микология в России
Ediția 6, Vol. 8. 2021. . DOI 10.14427/cmr.2020.viii.12; 10.14427/cmr.2020.viii.13.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наследуемость, вариабельность и генетический прогресс некоторых компонентов продуктивности у озимой мягкой пшеницы
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Кристя Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 13

A new variety auriu 2 of winter durum wheat (Triticum durum Desf.)
Rotary S. , Veverita Efimia , Lupashku Galina A. , Gore Andrei , Lyatamborg S. , Coinac Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Common winter wheat (Triticum aestivum esm.), Moldova 66 cultivar
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana , Veverita Efimia , Lyatamborg S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații cu privire la interacțiunile grâu – patogeni fungi în contextul schimbărilor climatice
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinismul genetic şi ambiental al variabilităţii productivităţii spicului de grâu
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Saşco Elena , Coşalîc Cristina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea genotipurilor de tomate, selectate din generațiile F1 – F4 în baza caracterelor morfobiologice și agronomice
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina , Chihai Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of stimulatory, antifungal and thermo-resistant action of aqueous dispersions of nanoparticles on seeds of parental forms and reciprocal hybrids of winter wheat(
Maslobrod Sergey1 , Lupashku Galina A.1 , Gavzer Svetlana1 , Gore Andrei1 , Mirgorod Yu.2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Southwest State University
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Germinația și vigoarea boabelor de grâu comun la temperaturi joase
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa etapei ontogenetice a plantei-gazdă şi condiţiilor climatice asupra complexului fungic care produce putregaiul de rădăcină la grâu.
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O valoroasă contribuție în genetica vegetală
Palii Andrei1 , Lupaşcu Galina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea şi heritabilitatea vigorii boabelor de grâu comun la interacţiunea cu Drechslera Sorokiniana
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние взаимодействия почвенных грибов с пшеницей на наследуемость и вариабельность силы семени
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Сашко Елена , Кошалык Кристина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние водного дефицита на изменчивость мужского гаметофита зерновых колосовых культур
Салтанович Татьяна , Лупашку Галина , Antoci Liudmila
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние грибов Alternaria alternata и Fusarium spp. На вариабельность и наследуемость признаков роста томата
Михня Надежда , Лупашку Галина , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 14

Activitatea antioxidantă și antimicrobiană ale extractelor intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial.
Lupaşcu Lucian1 , Ţîmbaliuc Nina1 , Lupaşcu Galina2 , Gavzer Svetlana2 , Slanina Valerina3
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-1035
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of initial tomatoes material based on reaction to some fungy pathogens
Mihnea Nadejda , Lupashku Galina A.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of gene actions and interactions on the productivity of the winter wheat spike
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 141