IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 21-40(90) pentru cuvîntul-cheie "artă"

Dimensiunea psihologică a educaţiei artistice

Melnic Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul etnografic al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală la 125 de ani
Ciocanu Maria
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 21(34) / 2014 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 20 November, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni specifice ale creativității artistice

Rusu Marinela
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marii filosofi si conceptul de frumusete

Dodenciu Gabriela Adriana
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pictura murală în interior

Cioina Violina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 29 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta și Religia: forme de relaționare

Grati Aliona1, Ciobanu Constantin2
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’art du batik moldave

Procop Natalia
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filigranarea artistică în creația bijutierilor din RSS Moldovenească și Republica Moldova

Condraticova Liliana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The significance of the service sector of culture and art in the society during the crisis

Bogdanova Svetlana
Technical University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicţionarul bijuteriilor: portrete de creaţie ale meşterilor din RSS Moldovenească
Condraticova Liliana
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(2) / 2012 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Echilibrul emoțional prin augmentarea imaginii de sine cu ajutorul art-terapiei la persoanele care au fost victime ale traficului

Scripcaraș Marina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Маркетинг и самомаркетинг в арт-бизнесе

Percinschi Olga
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English romantic poets and beauty in their artistic vision

Dodenciu Gabriela Adriana
Journal of Social Sciences
Nr. 1(2) / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-1221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni specifice ale creativității artistice

Rusu Marinela
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea conceptului STEAM în elaborarea modelelor bionice

Chiriac Eugenia, Nedbaliuc Boris, Grigorcea Sofia, Aluchi Nicolae
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O prietenie legendară și eternă: Bunelul de la Humulești și geniul romantic

Tulbure Veronica, Străjescu Natalia
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sergiu Puică – maestrul graficii de carte pentru copii

Mardari Daniela, Adascalița-Crigan Lucia
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta ex-librisului

Vasiliev Nicoleta, Adascalița-Crigan Lucia
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giuvaiergeria bisericească din Moldova

Nicorici Liliana
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența renașterii europene asupra dezvoltării și evoluției țărilor române
Laiu Nicolae, Mînăscurtă Cezar, Coptileţ Valentina
Moldoscopie
Nr. 1(72) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 April, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

21-40 of 90