Filigranarea artistică în creația bijutierilor din RSS Moldovenească și Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
455 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-13 12:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
739.2(478)(091) (2)
Arte plastice (304)
SM ISO690:2012
CONDRATICOVA, Liliana. Filigranarea artistică în creația bijutierilor din RSS Moldovenească și Republica Moldova. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 1, pp. 63-69. ISSN 2587-3695.
10.5281/zenodo.3332688
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Filigranarea artistică în creația bijutierilor din RSS Moldovenească și Republica Moldova

The artistic watermarking in the creation of jewelers from Moldovan RSS and Republic of Moldova

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3332688
CZU: 739.2(478)(091)

Pag. 63-69

Condraticova Liliana
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2019


Rezumat

Filigranarea artistică, realizată prin străpungerea sau traforarea metalului, prezintă o tehnică de lucru, care constă în crearea unei adevărate dantele din metal cu ajutorul sârmei subțiri, al firelor de metal laminate, torsionate, tehnică combinată cu turnarea, emailarea ș.a. Filigranul a fost folosit pentru realizarea pieselor de cult de valoare artistică și istorică – candele, cădelnițe, potire – documentate în colecțiile muzeale și în lăcașurile de cult din țară. Un loc aparte revine filigranării în creația bijutierilor din RSS Moldovenească și Republica Moldova: Vladimir Vasilkov, Iuri Pavlov, Vladimir Kalașnikov, Gheorghe Cojușnean, Alexei Marco, Iuri Leonov, Vasili Șochin, care au creat o serie de articole în care filigranului îi revine un loc principal sau ca element suplimentar de ornamentare a piesei.

The artistic watermarking, realised by fretting or piercing the metal, is a working technique which consists of creating a real metal lace with the help of a thin wire and laminated twisted metal wires, a technique combined with casting and varnishing. The filigree was used for the execution of pieces of worship of artistic and historical value – candles, censers, bowls – documented in museums and places of worship’ collections of the country. The watermarking holds a special place in RSS Moldovan and Republic of Moldova jewelers’ creation: Vladimir Vasilkov, Iuri Pavlov, Vladimir Kalasnikov, Gheorghe Cojusnean, Alexei Marco, Iuri Leonov, Vasili Sochin, who created a series of articles, in which the filigree has a main place or is an additional element of a piece’s decor.

Cuvinte-cheie
artă, metal, filigranare, dantelă, bijutier, piese de cult, articole de bijuterie,

art, metal, watermarking, lace, jeweler, piece of worship, jewellery